ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

СКАДОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

позачергового засідання

23 червня 2018 року

 

103

     

Про внесення змін до рішення міської ради

від 22.12.2017 року №602 ‘’Про бюджет м.Скадовська на 2018 рік’’

Відповідно до ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетного кодексу України, ст.ст.3.2.8,3.5;5.3 “Статуту територіальної громади міста Скадовська, виконавчий комітет міської ради вирішив:

надати пропозиції до міської ради:

1. Внести зміни до рішення Скадовської міської ради від 22.12.2017 року №602 «Про бюджет м. Скадовська на 2018 рік», а саме:

1.1. зменшити резервний фонд міського бюджету на 130000,00 грн.;

1.2. зменшити дефіцит загального фонду міського бюджету у сумі 5124000.00 грн. за рахунок коштів, переданих із спеціального фонду бюджету (бюджету розвитку) до загального фонду бюджету;

1.3. зменшити профіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 5124000.00 грн., напрямом використання якого визначити передачу коштів до загального фонду бюджету із спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку) у сумі 5124000,00 грн.(Дод.1);

1.4. внести зміни до бюджетних призначень та помісячного плану асигнувань загального та спеціального фондів бюджету (Дод.2).

2. Внести зміни до «Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста і цільових програм на 2018 рік», згідно додатку (Дод.3).

3. Додатки 1-3рішення є його невід’ємною частиною.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Казберука А.А., секретаря виконавчого комітету міської ради Козел Л.В.

Секретар міської ради О.М.Сокольчук

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансово-господарського                                               Ю.М.Сокольченко

відділу, виконавчого комітету міської ради,

головний бухгалтер

Головний спеціаліст –старший юрист

виконавчого комітету міської ради Г.І.о.Мурадли

Секретар виконавчого комітету міської ради: Л.В.Козел

Підготували:

Заступник міського голови А.А.Казберук

з питань діяльності виконавчих

органів ради 

Головний спеціаліст — Л.А.Кордовська

заступник головного бухгалтера

фінансово-господарського відділу

виконавчого комітету міської ради :

Додаток №1

до рішення виконавчого комітету міської ради

від 23.06.2018 року №103

Фінансування бюджету м. Скадовська на 2018 рік

(грн.)

код

Найменування згідно

з класифікацією фінансування бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

В т.ч. бюджет розвитку

 

Класифікація фінансування бюджету за типом кредитора

0,00

5124000,00

-5124000,00

-5124000,00

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів

0,00

5124000,00

-5124000,00

-5124000,00

208400

Кошти, одержані до загального фонду бюджету із бюджету розвитку (спеціального фонду)

0,00

5124000,00

-5124000,00

-5124000,00

 

Класифікація фінансування бюджету за типом боргового зобов»язання

0,00

5124000,00

-5124000,00

-5124000,00

602000

Зміни обсягів готівкових коштів

0,00

5124000,00

-5124000,00

-5124000,00

602400

Кошти, одержані до загального фонду бюджету із бюджету розвитку (спеціального фонду)

0,00

5124000,00

-5124000,00

-5124000,00

 

РАЗОМ

0,00

5124000,00

-5124000,00

-5124000,00

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради                                                А.А.Казберук