ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

СКАДОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

позачергового засідання

06 вересня 2018 року

 

№ 153

Про внесення змін до рішення міської ради

від 22.12.2017 року №602 «Про бюджет м. Скадовська на 2018 рік».

Відповідно до ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетного кодексу України, ст.ст.3.2.8,3.5;5.3 “Статуту територіальної громади міста Скадовська, та на виконання вимог Управління Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області, згідно акту ревізії від 20.07.2018 року №15-21-08-30/08, виконавчий комітет міської ради вирішив:

надати пропозиції до міської ради:

1. Внести зміни до рішення Скадовської міської ради від 22.12.2017 року «Про бюджет м.Скадовська на 2018 рік» №602, а саме:

1.1. збільшити доходи міського бюджету, згідно додатку 1;

1.2. установити дефіцит загального фонду міського бюджету у сумі 574800.00 грн. за рахунок коштів, переданих до загального фонду бюджету із спеціального фонду бюджету (бюджету розвитку);

1.3. установити профіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 574800.00 грн., напрямом використання якого визначити передачу коштів до загального фонду бюджету із спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку) у сумі 574800,00 грн., згідно додатку 2;

1.4.затвердити зміни до розподілу видатків міського бюджету на 2018 рік,згідно додатку 3.

2. Зменшити видатки загального фонду бюджету по КТКВК МБ 1010 «Надання дошкільної освіти» по КЕКВ 2230 (продукти харчування) на суму 147417,80 грн. та, відповідно збільшити видатки по КТКВК МБ 8700 «Резервний фонд» по КЕКВ 9000 «нерозподілені видатки» на суму 147417,80 грн.

3. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів. Доручити секретарю міської ради укласти угоди з районною радою про надання субвенцій районному бюджету:

— на придбання металопластикових вікон для Скадовського районного центру соціальної реабілітації дітей — інвалідів «Надія» у сумі 100000,00 грн., зменшивши при цьому суму на капітальний ремонт (заміну вікон) в будівлі Скадовського районного центру соціальної реабілітації дітей — інвалідів «Надія» на умовах співфінансування на 100000,00 грн.,

— для організації харчування учнів міських загальноосвітніх закладів (діти пільгових категорій та діти учасників АТО) у сумі 120000,00 грн.

4. Затвердити зміни до розподілу витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих (регіональних) програм у 2018році згідно додатку 4.

5. Додатки №1-4 цього рішення є його невід’ємною частиною.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Казберука А.А., секретаря виконавчого комітету міської ради Козел Л.В.

Секретар міської ради О.М.Сокольчук

Додаток №1

до рішення виконкому міської ради

від 06.09..2018 року № 153

Зміни до доходів бюджету м.Скадовська на 2018 рік.

(грн.)

код

Найменування згідно

з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

В т.ч. бюджет розвитку

25000000

Власні надходження бюджетних установ

199441,15

0.00

199441,15

0.00

25010400

Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

7080,00

0.00

7080,00

0.00

25020100

Благодійні внески,гранти та дарунки

192361,15

0.00

192361,15

0.00

40000000

Офіційні трансферти

1350000.00

1350000.00

0.00

0.00

41030000

Субвенції

1350000.00

1350000.00

0.00

0.00

41053900

Інша субвенція (на дошкільну освіту)

1350000.00

1350000.00

0.00

0.00

50000000

Цільові фонди

258000.00

0.00

258000.00

0.00

50100000

Інші фонди

258000.00

0.00

258000.00

0.00

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою АРК, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади

258000.00

0.00

258000.00

0.00

 

ВСЬОГО ДОХОДІВ

1807441,15

1350000.00

457441,15

0,00

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради А.А.Казберук

Додаток №2

до рішення виконкому міської ради

від 06 .09.2018 року №153

Фінансування бюджету м. Скадовська на 2018 рік

(грн.)

код

Найменування згідно

з класифікацією фінансування бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

В т.ч. бюджет розвитку

Фінансування за типом кредитора

200000

Внутрішнє фінансування

0.00

574800.00

-574800.00

-574800.00

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів

0.00

574800.00

-574800.00

-574800.00

208100

На початок періоду

0.00

574800.00

-574800.00

-574800.00

208400

Кошти, що передаються до загального фонду бюджету із бюджету розвитку (спеціального фонду)

0.00

574800.00

-574800.00

-574800.00

Фінансування за типом боргового зобов’язання

600000

Фінансування за активними операціями

0.00

574800.00

-574800.00

-574800.00

602000

Зміни обсягів готівкових коштів

0.00

574800.00

-574800.00

-574800.00

602100

На початок періоду

0.00

574800.00

-574800.00

-574800.00

602400

Кошти, що передаються до загального фонду бюджету із бюджету розвитку (спеціального фонду)

0.00

574800.00

-574800.00

-574800.00

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради А.А.Казберук

Додаток №3
до рішення виконкому міської ради від 06.09..2018 року №153

Зміни до розподілу видатків міського бюджету на 2018 рік

(грн.)

Код програм. Класифікації видатків та кредитування місцевог бюджету

Код програмної

класифікації

видатків та

кредитування

місцевих

бюджетів

Код ТПКВКМБ

/

ТКВКБМС2

Код ФКВКБ3

(код)

Найменування головного розпорядника,

відповідального виконавця, бюджетної

програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний фонд

Спеціальний фонд

разом

Всього

видатки споживання

З них

Видатки розвитку

Всього

Видат-ки споживання

З них

Видат-ки розвит-ку

З них

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

Комунальні послуги та енергоносії

Бюджет розвит-ку

       

Скадовська міська рада

1924800,00

1777382,20

742000,00

281000,0

0,00

-117358,85

193041.15

0,00

0,00

-310400

-574800

1807441,15

   

1000

 

Освіта

1202582,20

1202582,20

742000,00

281000,0

0,00

199441,15

199441,15

0,00

0,00

0.00

0.00

1402023,35

   

1010

0910

(070101)

Надання дошкільної освіти

1202582,20

1202582,20

742000,00

281000,0

0,00

199441,15

199441,15

0,00

0,00

0.00

0.00

1402023,35

   

3000

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

   

3033

1070

Компенсаційні витрати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

146000,00

146000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

146000,00

   

3140

1040

Оздоровлення та відпочинок дітей,( крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

-46000,00

-46000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-46000,00

   

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

-100000,00

-100000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-100000,00

                                 
                                 
   

6000

 

Житлово-комунальне господарство

349100.00

349100.00

0.00

0.00

0.00

132000.00

0.00

0.00

0.00

132000

132000

481100.00

   

6013

0620

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

428460,00

428460,00

0,00

0,00

0,00

142000,00

0,00

0,00

0,00

142000,0

142000,0

570460,00

   

6015

0620

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

25800,00

25800,00

0,00

0,00

0,00

60000,00

0,00

0,00

0,00

60000,00

60000,00

85800,00

   

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

-105160,00

-105160,00

0,00

0,00

0,00

-70000,00

0,00

0,00

0,00

-70000,0

-70000,0

-175160,00

   

7000

 

Економічна діяльність

5700.00

5700.00

0.00

0.00

0.00

-348800.0

-6400.00

0.00

0.00

-342400.

-606800

-343100.00

   

7310

0443

Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-605800,00

0,00

0,00

0,00

-605800,

-605800,

-605800,00

   

7325

0443

Будівництво1 споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1000,00

0,00

0,00

0,00

-1000,00

-1000,00

-1000,00

   

7330

0443

Будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10000,00

0,00

0,00

0,00

10000,00

10000,00

10000,00

   

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-10000,00

0,00

0,00

0,00

-10000,0

-10000,0

-10000,00

   

7691

0133

(240900)

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

258000,00

6400,00

0,00

0,00

264400,0

0,00

258000,00

   

7693

0490

Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю

5700,00

5700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5700,00

   

8000

 

Інша діяльність

147417,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

147417,80

   

8700

0133

(250102)

Резервний фонд

147417,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

147417,80

       

Разом видатки

1704800,00

1557382,20

742000,00

281000,0

0,00

-17358,85

193041.15

0,00

0,00

-210400,

-474800

1687441,15

   

9000

 

Між бюджетні трансферти

220000,00

220000,00

0,00

0,00

0,00

-100000,00

0,00

0,00

0,00

-100000,

-100000,

120000,00

   

9700

 

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів

220000,00

220000,00

0,00

0,00

0,00

-100000,00

0,00

0,00

0,00

-100000,

-100000,

120000,00

   

9770

0180

(250380)

Інші субвенції з місцевого бюджету

220000,00

220000,00

0,00

0,00

0,00

-100000,00

0,00

0,00

0,00

-100000,

-100000,

120000,00

       

Всього видатківi

1924800,00

1777382,20

742000,00

281000,0

0,00

-117358,85

193041.15

0,00

0,00

-310400

-574800

1807441,15

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради А.А.Казберук

Додаток №4 до рішення виконкому міської ради від 06.09...2018р. №153

Зміни до розподілу витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих (регіональних) програм у 2018році

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

01

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування місцевої/регіональної програми

Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

у тому числі бюджет розвитку

     

Міська рада

           

7461

0456

   

Міська програма “Виконання робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням доріг, вулиць та тротуарів м.Скадовська

рішення сесії міської ради від 22 грудня 2017 року №601

-10000,00

0,00

-10000,00

-10000,00

7330

0456

   

Міська програма «Виконання робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням доріг, вулиць та тротуарів м.Скадовська

рішення сесії міської ради від 22 грудня 2017 року №601

10000,00

0,00

10000,00

10000,00

7310

0443

   

Міська програма «Розвиток житлово-комунального господарства м.Скадовська на 2018 рік»

рішення сесії міської ради від 22 грудня 2017 року №601

-605800,00

0,00

-605800,00

-605800,00

6013

0620

   

Міська програма «Розвиток житлово-комунального господарства м.Скадовська на 2018 рік»

рішення сесії міської ради від 22 грудня 2017 року №601

570460,00

428460,00

142000,00

142000,00

6030

0620

   

Міська програма «Розвиток житлово-комунального господарства м.Скадовська на 2018 рік»

рішення сесії міської ради від 22 грудня 2017 року №601

-91000,00

0,00

-91000,00

-91000,00

6030

0620

   

Міська програма «Благоустрій території міста Скадовська на 2018 рік»

рішення сесії міської ради від 22 грудня 2017 року №601

-84160,00

-105160,00

21000,00

21000,00

7325

0443

   

Міська програма «Благоустрій території міста Скадовська на 2018 рік»

рішення сесії міської ради від 22 грудня 2017 року №601

-1000,00

0,00

-1000,00

-1000,00

6015

0620

   

Міська програма «Утримання майна комунальної власності міста Скадовська на 2018 рік»

рішення сесії міської ради від 22 грудня 2017 року №601

85800,00

25800,00

60000,00

60000,00

9770

0180

   

Міська програма «Утримання майна комунальної власності міста Скадовська на 2018 рік»

рішення сесії міської ради від 22 грудня 2017 року №601

0,00

100000,00

-100000,00

-100000,00

7691

0490

   

Міська програма “Використання коштів цільового фонду розвитку інфраструктури, соціально — економічного і культурного розвитку м.Скадовська у складі спеціального фонду міського бюджету”

рішення сесії міської ради від 22 грудня 2017 року №601

258000,00

0,00

258000,00

0,00

1010

0910

070101

 

Міська програма «Діти — наша спільна турбота»

рішення сесії міської ради від 22 грудня 2017 року №601

1402023,35

1202582,20

199441,15

0,00

9770

0180

   

Міська програма «Діти — наша спільна турбота»

рішення сесії міської ради від 22 грудня 2017 року №601

120000,00

120000,00

0,00

0,00

3140

1040

   

Міська програма «Діти — наша спільна турбота»

рішення сесії міської ради від 22 грудня 2017 року №601

-46000,00

-46000,00

0,00

0,00

7693

0490

   

Міська програма «Надання безоплатної первинної правової допомоги жителям міста Скадовськ в 2018 році»

рішення сесії міської ради від 22 грудня 2017 року №601

5700,00

5700,00

0,00

0,00

3033

1070

   

Міська програма «Соціальний захист населення, ветеранів війни та праці м.Скадовська»

рішення сесії міської ради від 22 грудня 2017 року №601

146000,00

146000,00

0,00

0,00

3242

1090

   

Міська програма «Соціальний захист населення, ветеранів війни та праці м.Скадовська»

рішення сесії міської ради від 22 грудня 2017 року №601

-100000,00

-100000,00

0,00

0,00

     

ВСЬОГО

   

1660023,35

1737382,20

-77358,85

-534800,0

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради А.А.Казберук

i