СКАДОВСЬКА МІСЬКА РАДА

СКАДОВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

міського голови

11.10.2018

 

№ 166-р

Про передачу матеріальних цінностей на баланс

КП «Очисні споруди» Скадовської міської ради

Керуючись рішенням сесії Скадовської міської ради від 22.12.2017року № 601 «Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Скадовська та цільових програм на 2018 рік», Планом рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою ефективного використання, для обслуговування, ремонту та утримання в належному стані комунального майна:

1. Передати з балансу Скадовської міської ради на баланс комунального підприємства «Очисні споруди» Скадовської міської ради комунальне майно (згідно додатку) на загальну суму 49453,92грн. (сорок дев’ять тисяч чотириста п’ятдесят три грн. 92 коп.).

2.Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Казберука А.А. та головного спеціаліста з питань комунальної власності фінансово-господарського відділу виконавчого комітету міської ради Яценко А.Ю.

Секретар міської ради О.М.Сокольчук

Додаток до розпорядження

міського голови

від 11.10.2018 року № 166-р

Перелік комунального майна,

що підлягає передачі КП «Очисні споруди»

п/п

Назва основних засобів

Субрахунок

Рік випуску

Кількість

Первісна вартість за одиницю

Сума

Місцезнаходження

1.

Тіньовий навіс

1815

2018

2

13155,36

26310,72

м. Скадовськ, центральний пляж (між вул. Мангубінська та вул.Сергіївська).

2.

Лежаки

1815

2018

10

2314,32

23143,20

м. Скадовськ, центральний пляж (між вул. Мангубінська та вул.Сергіївська).

 

РАЗОМ

49453,92

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

 

А.А.Казберук