ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

СКАДОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

12 вересня 2018 року

 

168

Про затвердження форми протоколу про адміністративне правопорушення

З метою забезпечення належної роботи та контролю адміністративної комісії при Виконавчому комітеті Скадовської міської ради, відповідно до частини першої статті 218, пункту 2 частини першої статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення керуючись підпунктом 4 пункту «б« частини першої статті 38, частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні«, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити форму протоколу про адміністративне правопорушення, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Казберука А.А.

Секретар міської ради О.М. Сокольчук

ПОГОДЖЕНО:

   
     

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

 

А.А. Казберук

     

Секретар виконавчого комітету міської ради

 

Л.В. Козел

     

Головний спеціаліст з земельних питань відділу містобудування, архітектури та земельних відносин виконавчого комітету міської ради, в. о. начальника відділу містобудування, архітектури та земельних відносин відділу містобудування, архітектури та земельних відносин, в. о. архітектора міста

 

Л.І. Хотієнко

     

ПІДГОТУВАВ:

   
     

Головний спеціаліст — старший юрист виконавчого комітету міської ради

 

Г.І. Мурадли

Додаток

до рішення Виконавчого комітету

Скадовської міської ради

від 12 вересня 2018 року № 168

ПРОТОКОЛ № _______

про адміністративне правопорушення за ч._____ ст. ______ КУпАП

«____« __________ 20__ року _________________________

(дата складання протоколу) (місце складання протоколу)

Я, _____________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка склала протокол, службовий телефон)

керуючись статтями 254, 255, 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення, склав (склала) цей протокол про те, що громадянин (ка)

                                 

(прізвище)

                                           

(ім’я, по батькові особи, що притягається до адміністративної відповідальності)

Відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності

1. Дата та місце народження: _______________________________________________________

________________________________________________________________________________

2. Сімейний стан, кількість утриманців: _____________________________________________

3 Місце проживання: _____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

4. Місце реєстрації: ______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

5. Контактний телефон:____________________________________________________________

6. Місце роботи і посада: __________________________________________________________

________________________________________________________________________________

7. Документ, що посвідчує особу: ___________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(серія, номер паспорта, дата видачі, найменування органу внутрішніх справ, що його видав; серія, номер іншого документа,що посвідчує особу, дата його видачі й найменування органу, що його видав)

8. Чи притягався до адміністративної відповідальності протягом року. Якщо притягався, то коли саме: ______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(указати, за яким фактом, яким органом, суму штрафу, дату)

Місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення: _________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вчинив (ла) правопорушення, передбачене частиною _____ статті _______ КУпАП.

Свідки правопорушення

1. ______________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я по батькові, місце проживання) (підпис)

2. ______________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я по батькові, місце проживання) (підпис)

Потерпілі _______________________________________________________________________

Правопорушенням заподіяна матеріальна шкода ______________________________________

________________________________________________________________________________

Гр. _____________________________ роз’яснено його (її) права та обов’язки, передбачені статтями 55, 56, 59, 63 Конституції України та статтею 268 КУпАП, і повідомлено, що розгляд адміністративної справи відбудеться адміністративною комісією при виконавчому комітеті Скадовської міської ради.

Підпис особи, яка притягається до адміністративної відповідальності ________________

У присутності понятих

1. ______________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я по батькові, місце проживання)

2. ______________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я по батькові, місце проживання)

проведено особистий огляд та огляд речей, передбачений статтею 264 КУпАП, що були в гр. _______________________________________________________________________________,

(прізвище та ініціали особи, яка притягається до адміністративної відповідальності)

та згідно зі статтею 265 КУпАП виявлені речі вилучені для тимчасового зберігання: ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________(зазначити перелік речей, цінностей, документів, що є знаряддям або безпосереднім об’єктом правопорушення, їх індивідуальні ознаки, а за потреби -місця, обставини виявлення)

Підписи понятих: 1. __________________________ 2. _________________________________

Пояснення особи, що притягається до адміністративної відповідальності

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Підпис особи, яка притягається до адміністративної відповідальності ________________

У разі відмови особи від пояснень або підписання протоколу, про це робиться відповідний запис.

Від пояснення та підпису протоколу відмовився (лася) у присутності понятих

1. ______________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я по батькові, місце проживання) (підпис)

2. ______________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я по батькові, місце проживання) (підпис)

Заяви та клопотання _____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

До протоколу додаються: __________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Підпис особи, яка склала протокол ________________________________________________

Другий примірник протоколу про адміністративне правопорушення отримав

____________________ _____________________

(дата) (підпис)

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

 

А.А. Казберук