ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

СКАДОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

13 грудня 2017 року

 

№215

     

Про бюджет м. Скадовська на 2018 рік

Відповідно до ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетного кодексу України, ст.ст.3.2.8,3.5;5.3 “Статуту територіальної громади міста Скадовська, виконавчий комітет міської ради вирішив:

надати пропозиції до міської ради:

1. Визначити на 2018 рік :

— доходи міського бюджету у сумі 46650530,00грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 40319530,00грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 6331000 грн., у тому числі бюджету розвитку 2200000,00 грн. згідно з додатком №1 цього рішення;

— видатки міського бюджету у сумі 46650530,0грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 29155330,0., видатки спеціального фонду міського бюджету 17495200,00 гривень;

— установити профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 11164200,00 грн., напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду);

— установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 11164200,00 грн. за рахунок коштів, одержаних із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 29155330,00грн. та по спеціальному фонду 17495200,00грн., згідно з додатками №2 та №3 до цього рішення.

3.Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі 50,00тис. гривень.

4. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № до цього рішення.

Доручити міському голові укласти угоди з районною радою:

— про передачу районному бюджету інших субвенцій у загальній сумі 5854600,00грн., в тому числі : на утримання дитячих дошкільних закладів міста у сумі 5156400,00 грн., для організації харчування учнів міських загальноосвітніх навчальних закладів у сумі 305000,00грн. на проведення поточного ремонту центрального входу в ЗОШ №3 у сумі 102200,00грн., на проведення поточного ремонту асфальтового покриття майданчика в ЗОШ №3 у сумі 291000,00грн.

— та отримання субвенції з районного бюджету на фінансування видатків міської ради на утримання дитячих дошкільних закладів міста, згідно рішення Скадовської районної ради «Про районний бюджет на 2018 рік» у сумі 9319530,00грн..

5. Затвердити на 2018 рік резервний фонд міського бюджету у сумі 300000,00 гривень.

6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою:

-оплата праці працівників бюджетних установ;

-нарахування на заробітну плату;

-придбання медикаментів та перев’язу вальних матеріалів;

-забезпечення продуктами харчування;

-оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

-поточні трансферти населенню.

7. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих програм у сумі 41064830,00грн., згідно з додатком №3 до цього рішення.

8. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

9. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2018 рік: до доходів належать надходження, визначені статтями 63-66 та 69 Бюджетного кодексу України. Джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені ст.13 Бюджетного кодексу України щодо міського бюджету.

Джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-71 Бюджетного кодексу України, а також доходи цільового фонду.

10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік у частині фінансування є надходження, визначені ст.13 та ст.15 Бюджетного кодексу України.

11. Установити, що господарські організації, які належать до спільної власності територіальної громади міста або у статутних фондах яких є частка спільної власності територіальної громади міста, сплачують до загального фонду міського бюджету частину чистого прибутку (доходу) в розмірі 15 відсотків. Частина чистого прибутку (доходу) сплачується до міського бюджету наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2018 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.

Господарські організації, які належать до спільної власності територіальної громади міста, або у статутних фондах яких є частка спільної власності територіальної громади міста, подають розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, до органів державної податкової служби у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток

12. Додатки №1-3 цього рішення є його невід’ємною частиною.

13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Розумного А.Г., секретаря виконавчого комітету міської ради Козел Л.В.

Міський голова О.Ю.Яковлєв

Додаток 1 Додаток 2 Додаток 3

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник міського голови О.В.Грищенко

з питань діяльності виконавчих

органів міської ради 

Начальник фінансово-господарського                                               Ю.М.Сокольченко

відділу, виконавчого комітету міської ради,

головний бухгалтер

Головний спеціаліст –старший юрист

виконавчого комітету міської ради Г.І.о.Мурадли

Секретар виконавчого комітету міської ради: Л.В.Козел

Підготували:

Заступник міського голови А.Г. Розумний

з питань діяльності виконавчих

органів ради 

Головний спеціаліст — Л.А.Кордовська

заступник головного бухгалтера

фінансово-господарського відділу

виконавчого комітету міської ради :