ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

СКАДОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

13 грудня 2017 року

 

№ 216

Про схвалення проекту Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Скадовська та цільових програм на 2018 рік

Відповідно до Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» та постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету», заслухавши доповідь заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Розумного А.Г. щодо проекту Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Скадовська та цільових програм на 2018 рік, керуючись статтею 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

 1. Схвалити проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Скадовська та цільових програм на 2018 рік (Додається).

2. Надати пільги з плати за харчування дітей у дитячих дошкільних закладах міста для батьків — жителів м.Скадовська – членів територіальної громади міста, а саме:

2.1. Звільнити від батьківської сплати за харчування: дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», дітей учасників АТО, дітей з неблагополучних сімей (сім’ї, де батьки ухиляються від виховання та утримання дітей) при наданні клопотання комісії з питань захисту прав дитини при виконкомі Скадовської міської ради.

2.2. Звільнити від плати за харчування дитини батьків у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не забезпечував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), встановленого законом про Державний бюджет України на 2018 рік.

2.3. Зменшити розмір плати на 50 відсотків для батьків, у сім’ях яких троє і більше дітей.

2.4. Дозволити прийом на загальних підставах до комунальних дитячих дошкільних закладів міста Скадовська дітей сімей військовослужбовців та інших громадян України, які тимчасово прибувають з АРК, Донецької та Луганської областей.

3. З метою створення умов для оздоровлення дітей дошкільного віку з батьками, а також надання щорічних відпусток педагогічним та технічним працівникам дошкільних навчальних закладів міста:

3.1. Встановити тимчасову перерву в навчально-виховному процесі дошкільних навчальних закладів в оздоровчий період:

— з 01.06.2018р. по 15.07.2018р. — комунальний заклад ясла-садок №3 «Дзвіночок» м.Скадовська та комунальний заклад ясла-садок №5 «Червона шапочка» м.Скадовська;

— з 16.07.2018р. по 31.08.2018р. — комунальний заклад комб.типу №4 м.Скадовська, комунальний заклад ясла-садок №6 «Теремок» м.Скадовська та комунальний заклад ясла-садок №7 “Казка” м.Скадовська.

3.2. Завідуючим дитячими дошкільними закладами міста забезпечити збереження споруд та матеріальних цінностей у дитячих дошкільних закладах у період тимчасових перерв.

3.3. Завідуючим дитячими дошкільними закладами міста попередити працівників закладів про зміни в організації та оплаті праці у відповідності до норм Кодексу законів про працю України.

3.4. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Розумному А.Г. розробити графік відвідування та скласти списки на відвідування дітьми із дитячих дошкільних закладів, в роботі яких оголошено тимчасову перерву, інших працюючих дитячих дошкільних закладів.

4. Встановити вартість харчування дітей в дошкільних закладах освіти комунальної власності на 2018 рік з розрахунку 24,0 грн. в день на дитину раннього віку, та 30,0 грн. в день на дитину дошкільного віку, в тому числі за рахунок 40% плати — за рахунок бюджету Скадовської міської ради, 60% плати — за рахунок батьківської плати.

5. Встановити, що надання адресної матеріальної грошової допомоги окремим категоріям мешканців м.Скадовська (у т.ч. внутрішньо-переміщеним особам які зареєстровані та фактично проживають у м.Скадовську) за рахунок коштів міського бюджету буде здійснюватися протягом 2018 року у розмірах та в порядку, визначених «Положенням про порядок надання адресної матеріальної грошової допомоги окремим категоріям мешканців міста Скадовська».

6. З метою підтримки кращих спортсменів міста, встановити розмір стипендії міської ради кращим спортсменам міста 600,0 грн. на місяць за рахунок коштів цільового фонду розвитку інфраструктури, соціально-економічного і культурного розвитку м.Скадовська у складі спеціального фонду міського бюджету. Виплату здійснювати за період з 01 січня по 31 грудня 2018 року, згідно Положення.

7. З метою заохочення талановитих дітей та молоді, встановити розмір стипендій за кращі досягнення у навчанні, перемоги у конкурсах, предметних олімпіадах у розмірі 300,00 грн., згідно Положення.

8. При розробці проектно-кошторисної документації для визначення вартості робіт по будівництву, реконструкції, реставрації, капітального та поточного ремонту, технічного переоснащення об’єктів, замовником яких є міська рада та (або) які передбачається здійснювати за рахунок коштів міського бюджету в 2018 році, застосовувати рівень середньомісячної заробітної плати у розмірі 5100 грн., відповідний середньому розряду складності робіт 3,8.

9. Керуючись Постановою КМУ від 23 квітня 2014 року №117 ”Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (зі змінами), дати дозвіл розпорядникам коштів міського бюджету на попередню оплату у разі закупівлі за рахунок бюджетних коштів товарів, робіт та послуг, згідно вимог Постанови.

10. Доручити заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Розумному А.Г., секретарю виконавчого комітету міської ради Козел Л.В. подати проект рішення про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Скадовська та цільових програм на 2018 рік на розгляд сесії міської ради.

11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Розумного А.Г.

Міський голова О.Ю.Яковлєв

Додаток

до рішення виконавчого комітету Скадовської міської ради

від 15 грудня 2017 року № 216

Програма

соціально-економічного та культурного розвитку

міста Скадовська на 2018 рік

 

ВСТУП

Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Скадовська на 2018 рік (далі — Програма) розроблена виконавчим комітетом Скадовської міської ради.

До роботи по формуванню проекту Програми крім виконавчого комітету міської ради було залучено заклади бюджетної сфери та комунальні підприємства міської ради.

При формуванні проекту Програми враховано окремі пропозиції підприємств, установ та організацій, що здійснюють свою діяльність на території міста, які було подано ними з метою покращення розвитку наявної міської інфраструктури, покращення умов проживання та підвищення рівня обслуговування місцевого населення.

Крім того, при формуванні проекту Програми враховано пропозиції місцевих органів виконавчої влади в частині забезпечення реалізації делегованих повноважень у сфері розвитку освіти, культури, фізичної культури та спорту, забезпечення соціального захисту населення, тощо, а також пропозиції окремих громадських організацій з питань розвитку соціальної та гуманітарної сфери міста.

Проект Програми розроблено з урахуванням вимог Законів України «Про місцеве самоврядування», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» та постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету».

Програма визначає основні завдання та заходи по забезпеченню в 2018 році подальшого соціально-економічного та культурного розвитку міста Скадовська.

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ МІСТА СКАДОВСЬКА НА 2018 РІК

1.

Ініціатор та головний розробник програми

Виконавчий комітет Скадовської міської ради

2.

Співрозробники програми

Заклади бюджетної сфери та комунальні підприємства міської ради;

— Підприємства, установи та організації, що здійснюють свою діяльність на території міста;

— Місцеві органи виконавчої влади, до відання яких належать повноваження у сфері розвитку освіти, культури, фізичної культури та спорту, забезпечення соціального захисту населення;

— Громадські організації.

3.

Відповідальний виконавець програми

Виконавчий комітет Скадовської міської ради

4.

Учасники програми

— Комунальні підприємства Скадовської міської ради: «Водне господарство», «Очисні споруди»;

— Дитячі дошкільні навчальні заклади міста;

— Скадовський районний центр зайнятості;

— Громадські організації.

5.

Терміни реалізації програми

2018 рік

6.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми

38904,83 тис.грн.

7.

Основні джерела фінансування програми

Виконання основних завдань та заходів програми буде здійснюватися в межах наявних бюджетних призначень під реалізацію окремих цільових програм, які є її невід`ємними складовими, за рахунок коштів міського бюджету м.Скадовська, позабюджетних коштів, власних коштів комунальних підприємств міської ради, установ і організацій та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

I.

АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ МІСТА СКАДОВСЬКА В 2017 РОЦІ

Протягом 2017 року робота та основні зусилля виконавчого комітету Скадовської міської ради, підпорядкованих комунальних підприємств та закладів бюджетної сфери міста були спрямовані на виконання завдань, передбачених Програмою соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2017 рік.

Завдяки своєчасно вжитим заходам з використанням наявних можливостей міського бюджету протягом 2017 року в цілому було забезпечено належну життєдіяльність міста, функціонування усіх бюджетних установ та належний рівень обслуговування населення.

Першочергову увагу протягом 2017 року виконавчим комітетом міської ради було приділено питанням наповнення місцевого бюджету та ефективному використанню мобілізованих фінансових ресурсів на задоволення першочергових потреб містян.

Так, до загального фонду міського бюджету за січень-жовтень 2017 року надійшло 31138,6 тис.грн. власних та закріплених доходів, що становить 105,3 відсотки до затвердженого плану або більше на 1577,6 тис.грн. При цьому, рівень виконання затвердженого річного завдання становить 88,2 відсотків.

Фінансування видатків з міського бюджету проведено відповідно до зареєстрованих бюджетних зобов’язань та в межах наявного фінансового ресурсу.

У 2017 році за рахунок коштів міського бюджету на території міста було виконано значні обсяги поточних та капітальних ремонтів вулиць та тротуарів. Зокрема, виконано капітальний ремонт з укладанням нового асфальто-бетонного покриття по вул.Короленка (1 квартал), Скадовської авіагрупи (3 квартали), Сергія Скадовського (3 квартали), улаштовано тверде покриття по вул.Софіївська (3 квартали), Святоюріївська (4 квартали), В.Бєлікова (10 кварталів), Затишна (10 кварталів), облаштовано нові тротуари на окремих ділянках по вул.Незалежності (2 квартали), Олександрівській (3 квартали), Покровській (2 квартали), виконано поточний ремонт тротуарів на перехрестях з улаштуванням пологих спусків по вул.Гагаріна (6 кварталів) та Незалежності (10 кварталів). Загалом на виконання зазначених робіт з міського бюджету було виділено понад 7,5 млн.грн.

У 2017 році виконано значні обсяги робіт по капітальному ремонту системи вуличного освітлення центральної частини міста, а також мікрорайону «Біла акація», колгоспного поселення та окремих вулиць міста, завдяки чому було замінено 9745 м мереж на СІП-кабель та замінено 392 світильника на світлодіодні. На ці заходи було спрямовано з міського бюджету майже 1532,3 тис.грн.

Забезпечено належне утримання та своєчасне прибирання вулиць міста від сміття. У літній період для збирання сміття в центральній частині міста та вздовж набережної було додатково встановлено нові сміттєві баки. Облаштовано нові стаціонарні майданчики для контейнерів.

Особлива увага протягом 2017 року приділялася питанням забезпечення належного рівня надання місцевому населенню та іншим споживачам послуг питного водопостачання та водовідведення. З цією метою було виконано поточний ремонт мереж водопостачання та артсвердловин, придбано нове силове обладнання та насоси для міських КНС, проведено ремонт КНС №5 (встановлено нові насоси, проведено очищення та відкачку відкладень, ремонт грабельного відділення), виконано капремонт КНС №2, виконано комплекс робіт по ліквідації аварійної ситуації на комплексі міських очисних спорудах (перекачка стоків з аварійного відстійника, улаштування відсипної дамби та ремонт напірного колектора), виконано роботи по очищенню трубопроводів, колекторів та будівництво мереж каналізації, виготовлено проекти реконструкції очисних споруд та КНС №5 тощо.

Крім цього, під постійним контролем впродовж року знаходилися питання проведення благоустрою території міста, організовано проведення місячників по санітарній очистці території, організовано проведення «чистих четвергів» та «міських толок», для участі в яких було залучено трудові колективи підприємств, установ та організацій міста. Забезпечено своєчасне прибирання вулиць, скверів та парків міста від сміття. Виконано значні обсяги робіт по підтримці в належному стані пам`ятників та об`єктів благоустрою.

Значну увагу було приділено впорядкуванню міських пляжів та прибережної смуги Джарилгацької затоки до початку оздоровчого сезону 2017 року. З цією метою було організовано скошення очерету та проведено дискування на східному дитячому пляжі міста, облаштовано пологі спуски в море, відремонтовано навіси та змонтовано роздягальні на дитячому пляжі, організовано періодичне вивезення морської трави з пляжів, налагоджено систематичний збір та вивезення сміття з пляжів тощо. Організовано придбання та завезення на пляжі піску.

У 2017 році було забезпечено стале функціонування п`яти комунальних дитячих дошкільних навчальних закладів. Для їх потреб було в повному обсязі передбачено та профінансовано з міського бюджету відповідні видатки на оплату праці працівників, оплату спожитих енергоносіїв та організацію харчування дітей. Крім того, частково було проведено зміцнення матеріальної бази цих закладів за рахунок проведення поточних ремонтів, часткового придбання обладнання та інвентарю.

З метою забезпечення підвищення енергоефективності закладів соціальної сфери міста у 2017 році було виконано роботи по капітальному ремонту ясел-садка №3 «Дзвіночок», заміні вікон в яслах-садку №5 «Червона шапочка», ремонту систем теплопостачання в дитсадках «Чебурашка», «Теремок» та «Казка», усі опалювальні дитсадків обладнано засобами дистанційної передачі даних обсягів споживання природного газу, запроваджено моніторинг споживання енергоносіїв. Загалом на ці цілі було спрямовано видатки з міського бюджету в обсязі 1280,1 тис.грн. Крім того, виготовлено проекти по термомодернізації будівель ясел-садків «Чебурашка», «Червона шапочка», «Теремок» та «Казка».

Протягом 2017 року на території міста було проведено цілу низку культурних та спортивних заходів як місцевого, так і обласного та всеукраїнського рівня, в організації підготовки та проведення яких безпосередньо приймали участь відповідні фахівці міської ради та міських комунальних підприємств. Для проведення окремих заходів та відзначення їх учасників та переможців в рамках міської програми було передбачено відповідне фінансування.

Особлива увага виконавчого комітету міської ради впродовж року приділялася вирішенню соціально-побутових питань найбільш соціально-незахищених категорій мешканців міста, ветеранів війни та праці, а також учасників АТО. В межах відповідного фінансування було організовано надання окремим громадянам матеріальної допомоги на лікування, призначено пільги по сплаті комунальних послуг, що надаються міськими комунальними підприємствами тощо.

Разом з тим, на даний час існує ще багато питань, що турбують громаду міста та потребують першочергового розгляду та вирішення.

В першу чергу це стосується питань ліквідації підтоплення, подальшого будівництва вулиць з твердим покриттям, оновленням мереж водопостачання, водовідведення та проведення ремонтів наявного житлового фонду, подальшого благоустрою території міста тощо.

Виходячи з цього, основні зусилля міської ради та її виконавчого комітету в 2018 році повинні бути сконцентровані саме на вирішенні цих питань з обов`язковим урахуванням думки громадськості при визначенні їх пріоритетності та з метою раціонального та ефективного використання наявних коштів місцевого бюджету.

II.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ МІСТА НА 2018 РІК

1.

Фінансові ресурси

За прогнозними розрахунками сума доходів до загального фонду міського бюджету в 2018 році становитиме 38086,0 тис.грн., спеціального фонду – 6613,0 тис.грн., у тому числі бюджет розвитку – 2200,0 тис.грн.

Особлива увага протягом 2018 року буде приділена питанням збільшення надходжень до міського бюджету та їх спрямування на вирішення нагальних питань у житті територіальної громади.

Крім того, виконавчим комітетом міської ради буде вжито відповідних заходів щодо залучення коштів державного бюджету з фонду регіонального розвитку під реалізацію окремих проектів у сфері дошкільного виховання (термомодернізація будівель), проведення реконструкції комплексу міських очисних споруд, а також по залученню позабюджетних коштів в якості пайової (дольової) участі громадян та громадських об`єднань під реалізацію окремих проектів у галузі житлово-комунального господарства, розвитку соціальної та гуманітарної сфери міста.

2.

Регулювання відносин власності

Протягом 2018 року буде продовжено роботу по підвищенню ефективності використання наявних об`єктів права спільної власності територіальної громади міста.

Дана робота зосереджуватиметься у першу чергу на проведенні моніторингу стану надходження сум орендної плати до міського бюджету згідно укладених договорів.

Буде забезпечено подальше ведення реєстру діючих договорів оренди приміщень зазначених об`єктів, забезпечуватиметься своєчасне внесення змін до них у разі перегляду ставок орендної плати, проводитиметься робота по переукладанню договорів на новий термін у разі закінчення терміну дії чинних договорів та відповідних клопотань орендарів.

Передача в оренду вільних приміщень здійснюватиметься виключно на конкурсній основі згідно встановленого порядку.

Проводитиметься аналіз ефективності роботи комунальних підприємств міської ради, буде запроваджено контроль за станом використання ними наявного комунального майна та обладнання, ефективним використанням бюджетних та власних фінансових ресурсів, спрямованих на задоволення потреб місцевого населення в якісних житлово-комунальних послугах.

3.

Транспорт, дорожнє господарство

У 2018 році головним завданням у цій сфері має стати забезпечення якісного транспортного обслуговування мешканців міста за рахунок підвищення ефективності роботи та оптимізації міських пасажирських перевезень відповідними автоперевізниками, а також організації пільгового перевезення відповідних категорій громадян міста до дачних та садово-огородніх товариств за рахунок компенсації з міського бюджету.

Відповідно до наявних фінансових ресурсів протягом 2018 року буде вжито відповідних заходів щодо утримання в належному експлуатаційному стані дорожного покриття автомобільних доріг та вулиць міста, виконуватимуться роботи по проведенню їх поточного та капітального ремонтів, нанесенню дорожньої розмітки та встановленню дорожніх знаків, ремонту існуючих та спорудженню нових автобусних зупинок.

4.

Благоустрій території міста

З метою створення належних умов для проживання місцевого населення міста, а також забезпечення ефективного використання його наявних рекреаційних можливостей та залучення додаткової кількості відпочиваючих протягом 2018 року особлива увага приділятиметься підготовці міста, пляжних територій, наявних оздоровчих закладів та об`єктів інфраструктури до початку оздоровчого сезону 2018 року.

На виконання заходів по благоустрою території міста будуть спрямовуватися кошти міського бюджету в межах відповідних призначень, а також залучатимуться фінансові, матеріальні та трудові ресурси підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста.

Зокрема, передбачається облаштування нових тротуарів по окремим вулицям міста, продовження проведення реконструкції центральної набережної міста, здійснюватимуться заходи по озелененню тощо, забезпечуватиметься своєчасне прибирання вулиць, впорядкування парків, скверів та вивезення сміття.

З метою створення безпечних умов та додаткових зручностей як для мешканців так і для гостей міста буде проведено виконання робіт по розширенню системи відеоспостереження, а також розширенню системи вільного доступу до мережі Інтернет через WI-FI у центральній частині міста.

5.

Житлово-комунальне господарство

У сфері житлово-комунального господарства міста протягом 2018 року в першу чергу буде вжито заходів по забезпеченню гарантованого надання якісних послуг з водопостачання та водовідведення мешканцям міста, підприємствам, установам та організаціям, розташованим на його території, а також гарантованого надання інших видів комунальних послуг.

У межах наявних фінансових ресурсів протягом 2018 року вживатимуться заходи щодо покращення матеріальної бази міських комунальних підприємств, здійснюватиметься аналіз та облік витрат по наданню послуг населенню та іншим споживачам.

Протягом 2018 року передбачається виконати реконструкцію КНС №5 (грабельне відділення) та комплексу міських очисних споруд, капітальний ремонт КНС №4. Крім того, передбачається виконати низку заходів по проведенню реконструкції наявних та будівництву нових мереж водопостачання та водовідведення. На виконання цих заходів в обов`язковому порядку, нарівні з бюджетним фінансуванням, залучатимуться кошти громадян в якості дольової участі.

6.

Розвиток системи дошкільної освіти та виховання

У сфері дошкільної освіти протягом 2018 року основна увага буде зосереджена на забезпеченні належного функціонування комунальних дошкільних навчальних закладів, зміцненні їх матеріальної бази та створенні відповідних умов для здобуття дошкільної освіти.

З метою забезпечення своєчасної підготовки дитячих закладів до початку нового навчального року у 2018 році буде продовжено практику тимчасового припинення їх функціонування на час проведення відповідних ремонтних робіт згідно окремого графіку та визначення на цей період чергових закладів для перенаправлення до них вихованців.

Для забезпечення стабільної роботи дитячих закладів у повному обсязі буде передбачено та забезпечено відповідні видатки з місцевого бюджету на оплату праці обслуговуючого персоналу, оплати енергоносіїв та організацію харчування дітей.

7.

Розвиток громадянського суспільства

Протягом 2018 року особлива увага приділятиметься питанням залучення громадськості до вирішення нагальних питань життєзабезпечення територіальної громади міста та його окремих мешканців.

З цією метою буде налагоджено тісний діалог та врахування думки громадськості при прийнятті відповідних рішень міською радою та її виконкомом, направлених на вирішення поточних питань.

Особлива увага при цьому приділятиметься забезпеченню прозорості та відкритості діяльності міської ради та її виконавчого комітету. Для цього буде забезпечено широке інформування громадськості про їх роботу, про основні результати соціально-економічного розвитку міста.

Відповідно до вимог чинного законодавства буде забезпечено інформування та врахування думки громадськості при прийнятті власних регуляторних та нормативних актів.

8.

Охорона навколишнього природного середовища

Пріоритетними завданнями у сфері охорони навколишнього природного середовища на 2018 рік має стати активізація роботи щодо покращення екологічної ситуації в місті та забезпечення відповідного фінансування виконання цих заходів за рахунок усіх джерел фінансування.

Протягом 2018 року буде вжито низку заходів та організовано проведення місячників по благоустрою та санітарній очистці території міста, ліквідації стихійних звалищ сміття. У межах наявних фінансових ресурсів міського бюджету, а також за рахунок коштів підприємств, установ та організацій району буде організовано проведення роботи по озелененню міських вулиць, парків та скверів.

Особлива увага приділятиметься питанням впорядкування прибережної території акваторії Чорного моря (пляжів, набережних, місць громадського користування тощо) до початку оздоровчого сезону, а також забезпечення їх підтримання у належному санітарному стані під час проведення оздоровчої кампанії.

9.

Захист території міста від підтоплення

У межах наявних фінансових ресурсів протягом 2018 року силами міських комунальних підприємств буде вжито відповідних заходів щодо захисту території міста від підтоплення.

Основна увага при цьому буде зосереджена на виконанні робіт по очистці існуючих та будівництві нових мереж зливової каналізації, улаштуванні систем дренажу та водовідведення.

У 2018 році планується розпочати будівництво горизонтального дренажного колектору по вул.Софіївській по відведенню дощових вод з території міста.

Забезпечення сталого соціально-економічного та культурного розвитку міста Скадовська в 2018 році, досягнення зазначених вище основних цілей та завдань буде забезпечено за рахунок виконання конкретних заходів та спрямування на ці цілі коштів з міського бюджету в рамках реалізації окремих цільових програм, що є невід`ємними складовими Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Скадовська на 2018 рік.

Заходи Програми

соціально-економічного та культурного розвитку

міста Скадовська на 2018 рік

1. Програма:

Виконання робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням доріг, вулиць та тротуарів м.Скадовська”

Зміст програми: Виконання заходів по утриманню в належному стані доріг, вулиць та тротуарів міста.

Мета програми: Основною метою Програми є збереження існуючої мережі автомобільних доріг та вулиць на території міста, забезпечення задовільних умов руху автотранспорту й безпеки дорожнього руху, утримання доріг та тротуарів міста в належному стані, забезпечення дотримання правил дорожнього руху, регулювання транспортних потоків в місті.

Строк виконання: Протягом 2018 року.

Фінансування програми: за рахунок коштів місцевого бюджету в межах затверджених на 2018 рік бюджетних призначень.

Перелік заходів і завдань програми:

з/п

Перелік заходів програми

КЕКВ

ТПКВКМБ/ТКВКБМС

/КФК

Розпорядник коштів (виконавець програми)

Строки виконання заходу

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування

тис.грн.

1.

Утримання доріг, вулиць та тротуарів:

       

355,0

 

1.1. Оплата транспортних послуг по очищенню доріг і вулиць від снігу та посипанню пісчано-сольовою сумішшю в зимовий період

2240

7461

Скадовська міська рада

1, 4 квартали

2018 року

Кошти місцевого бюджету — загальний фонд

100,0

 

1.2. Оплата послуг з виконання горизонтальної дорожньої розмітки та пішохідних переходів

2240

7461

Скадовська міська рада

2-3 квартали

2018 року

Кошти місцевого бюджету — загальний фонд

195,0

 

1.3. Оплата послуг зі встановлення дорожніх знаків

2240

7461

Скадовська міська рада

Протягом

2018 року

Кошти місцевого бюджету — загальний фонд

60,0

2.

Поточні ремонти доріг, вулиць та тротуарів міста:

       

1610,0

 

2.1. Реконструкція перехрестя вулиць Сергієвська та Джарилгацька з організацією кругового руху (20% від кошторисної вартості)

3210

7461

КП «Очисні споруди»

Протягом 2018 року

Кошти місцевого бюджету – бюджет розвитку

620,0

 

2.2. Поточний ремонт вулиць у м.Скадовську

2610

7461

КП «Очисні споруди»

Протягом 2018 року

Кошти місцевого бюджету — загальний фонд

320,0

 

2.3. Надання поточних трансфертів КП «Очисні споруди» для поточного ремонту тротуарів міста

2610

6030/100203

КП «Очисні споруди»

Протягом 2018 року

Кошти місцевого бюджету — загальний фонд

190,0

 

2.5. Поточний ремонт тротуарів та під`їздів біля житлових будинків

2610

6030/100203

КП «Водне господарство»

Протягом 2018 року

Кошти місцевого бюджету — загальний фонд

190,0

 

2.6. Надання поточних трансфертів КП «Очисні споруди» для поточного ремонту тротуару по вул.Поповича (від вул.Курортної до вул.Чкалова)

2610

6030/100203

КП «Очисні споруди»

Протягом 2018 року

Кошти місцевого бюджету — загальний фонд

290,0

3.

Капітальний ремонт доріг, вулиць та тротуарів міста:

       

5617,2

 

3.1. Капітальний ремонт пішохідної зони центральної Набережної (в створі вулиць Олександрівська-Сергіївська-Мангубінська) з улаштуванням гранітного тротуарного покриття

3210

6030/100203

КП «Очисні споруди»

Протягом 2018 року

Кошти місцевого бюджету – бюджет розвитку

820,0

 

3.2. Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вулиці Маріїнська (від вул.Олександрівська до вул.Мангубінська) у м.Скадовську

3210

7461

КП «Очисні споруди»

Протягом 2018 року

Кошти місцевого бюджету – бюджет розвитку

1162,0

 

3.3. Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вулиці С.Скадовського (від вул.Джарилгацька до вул.Пасічника) у м.Скадовську

3210

7461

КП «Очисні споруди»

Протягом 2018 року

Кошти місцевого бюджету – бюджет розвитку

1297,0

 

3.4. Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вулиці Свободи (від вул.Незалежності до вул.Джарилгацька) у м.Скадовську

3210

7461

КП «Очисні споруди»

Протягом 2018 року

Кошти місцевого бюджету – бюджет розвитку

451,2

 

3.5. Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вулиці Іллінська (від вул.Софіївська до вул.Святоюріївська)

3210

7461

КП «Очисні споруди»

Протягом 2018 року

Кошти місцевого бюджету – бюджет розвитку

404,0

 

3.6. Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вулиці Шептицького (від ву.Поповича до вул..Джарилгацької) у м.Скадовську

3210

7461

КП «Очисні споруди»

Протягом 2018 року

Кошти місцевого бюджету – бюджет розвитку

1483,0

Всього :

7582,2

Прогноз результатів: виконання програми дасть змогу забезпечення належних та безпечних умов проживання мешканців міста, формування привабливого зовнішнього вигляду міста та покращення його екологічного стану.

Всього по програмі 7582200,00 грн.

2. Програма:

«Розвиток житлово-комунального господарства м.Скадовська на 2018 рік»

Зміст програми: Забезпечення належного функціонування житлово-комунального господарства міста та надання гарантованих житлово-комунальних послуг населенню та іншим споживачам.

Мета програми: Підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства міста, забезпечення його сталого розвитку та задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів.

Строки виконання: Протягом 2018 року.

Фінансування програми: за рахунок коштів місцевого бюджету в межах затверджених на 2018 рік бюджетних призначень.

Перелік завдань і заходів програми:

з/п

Перелік заходів програми

КЕКВ

ТПКВКМБ/ТКВКБМС

/КФК

Розпорядник коштів (виконавець програми)

Строки виконання заходу

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування

тис.грн.

1.

Водопостачання:

       

960,0

 

1.1. Капітальний ремонт системи водозабезпечення мікрорайону «Біла акація»

3210

6040

КП «Водне господарство»

Протягом 2018 року

Кошти місцевого бюджету – бюджет розвитку

960,0

2.

Водовідведення:

       

3435,0

 

2.1. Реконструкція комплексу міських очисних споруд (10% від кошторисної вартості)

3210

7310/150101

КП «Очисні споруди»

Протягом 2018 року

Кошти місцевого бюджету – бюджет розвитку

2250,0

 

2.2. Реконструкція КНС №5 в частині встановлення автоматичних грабельних решіток з шнек-пресом

3210

7310/150101

КП «Очисні споруди»

Протягом 2018 року

Кошти місцевого бюджету – бюджет розвитку

195,0

 

2.3. Капітальний ремонт КНС №4 із заміною насосно-силового обладнання по вул.Гагаріна в м.Скадовську

3210

6013/100202

КП «Очисні споруди»

Протягом 2018 року

Кошти місцевого бюджету – бюджет розвитку

990,0

3.

Вивезення твердих побутових відходів:

       

390,0

 

3.1. Оплата експлуатаційних та інших послуг по вивезенню сміття

2240

6014

Скадовська міська рада

Протягом 2018 року

Кошти місцевого бюджету — загальний фонд

195,0

 

3.2. Оплата послуг з ліквідації стихійних звалищ і смітників

2240

6014

Скадовська міська рада

Протягом 2018 року

Кошти місцевого бюджету — загальний фонд

195,0

4.

Зовнішнє вуличне освітлення міста:

       

1254,0

 

4.1. Оплата послуг з поточного ремонту системи вуличного освітлення міста та заміни світильників

2240

6030/100203

Скадовська міська рада

Протягом 2018 року

Кошти місцевого бюджету –загальний фонд

160,0

 

4.2. Придбання матеріалів та обладнання для системи вуличного освітлення міста

2610

6030/100203

КП «Очисні споруди»

Протягом 2018 року

Кошти місцевого бюджету – загальний фонд

20,0

 

4.3. Надання поточних трансфертів КП «Очисні споруди» для відшкодування витрат з оплати електроенергії для освітлення вулиць міста та перекачувальних насосних станцій

2610

6030/100203

КП «Очисні споруди»

Протягом 2018 року

Кошти місцевого бюджету – загальний фонд

900,0

 

4.4. Капітальний ремонт зовнішнього вуличного освітлення вулиць Б.Хмельницького, Козацька, Херсонська, Чумацька, Генерала Денисова, Слов`янська, Скіфська, Шмідта

3132

6030/100203

Скадовська міська рада

Протягом 2018 року

Кошти місцевого бюджету – бюджет розвитку

174,0

5

Зміцнення фінансового стану та матеріальної бази комунальних підприємств міста:

       

420,0

 

5.1. Надання фінансової підтримки КП «Очисні споруди» Скадовської міської ради Херсонської області по сплаті штрафних санкцій

2610

6020

Скадовська міська рада

І квартал 2018 року

Кошти місцевого бюджету – загальний фонд

420,0

Всього :

6459,0

Прогноз результатів: Підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства міста та забезпечення населення гарантованим наданням якісних житлово-комунальних послуг.

Всього по програмі : 6459000,00 грн.

3. Програма:

«Благоустрій території міста Скадовська на 2018 рік»

Зміст програми: Забезпечення належного утримання території міста, місць загального користування та масового перебування громадян в належному санітарному стані, збереження існуючих та встановлення нових елементів благоустрою території міста.

Мета програми: Підвищення рівня комфортності для проживання та впорядкування території міста.

Строки виконання: Протягом 2018 року.

Фінансування програми: за рахунок коштів місцевого бюджету в межах затверджених на 2018 рік бюджетних призначень.

Перелік завдань і заходів програми:

з/п

Перелік заходів програми

КЕКВ

ТПКВКМБ/ТКВКБМС

/КФК

Розпорядник коштів (виконавець програми)

Строки виконання заходу

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування

тис.грн.

1.

Санітарна очистка міста:

       

1070,0

 

1.1. Оплата експлуатаційних та інших послуг з прибирання скверів, площ, автобусних зупинок та місць загального користування

2240

6014

8312

Скадовська міська рада

Протягом 2018 року

Кошти місцевого бюджету — загальний фонд

600,00

537,0

63,0

 

1.2. Оплата послуг з обрізки та видалення дерев і кущів

2240

6030/100203

Скадовська міська рада

Протягом 2018 року

Кошти місцевого бюджету — загальний фонд

120,0

 

1.3. Оплата послуг по обкосу трави на території міста та знищенню карантинних рослин

2240

6030/100203

Скадовська міська рада

Протягом 2018 року

Кошти місцевого бюджету — загальний фонд

180,0

 

1.4. Оплата послуг по стерилізації бродячих собак та санітарній очистці міста від ворон та бродячих собак

2240

6030/100203

Скадовська міська рада

Протягом 2018 року

Кошти місцевого бюджету – загальний фонд

50,0

 

1.5. Оплата послуг з прибирання листя на території міста Скадовська

2240

6014

Скадовська міська рада

Протягом 2018 року

Кошти місцевого бюджету — загальний фонд

120,0

2.

Благоустрій території міста:

       

190,0

 

2.1. Оплата послуг по поливу з поливальної машини квітів, дерев

2240

6030/100203

Скадовська міська рада

Протягом 2018 року

Кошти місцевого бюджету — загальний фонд

60,0

 

2.2. Оплата послуг з висадки саджанців дерев та кущів, догляду за клумбами, прополювання та рихлення озеленювальних насаджень

2240

6030/100203

Скадовська міська рада

Протягом 2018 року

Кошти місцевого бюджету — загальний фонд

95,0

 

2.3. Компенсація втрат КП «Водне господарство» за полив декоративних насаджень мешканцями міста за межами присадибних ділянок (відповідно до положення)

2730

3170/091207

Скадовська міська рада

ІІ — ІІІ квартали 2018 року

Кошти місцевого бюджету –загальний фонд

20,0

 

2.4. Надання поточних трансфертів КП «Очисні споруди» Скадовської міської ради на придбання вапна, фарби та інших господарських товарів для проведення робіт з благоустрою міста

2610

6030/100203

КП «Очисні споруди»

Протягом 2018 року

Кошти місцевого бюджету –загальний фонд

15,0

3.

Утримання, ремонт та встановлення об`єктів благоустрою міста:

       

1373,0

 

3.1. Оплата послуг з утримання пам’ятників міста

2240

6030/100203

Скадовська міська рада

Протягом 2018 року

Кошти місцевого бюджету — загальний фонд

16,0

 

3.2. Оплата послуг з утримання фонтанів

2240

6030/100203

Скадовська міська рада

Протягом 2018 року

Кошти місцевого бюджету — загальний фонд

25,0

 

3.3. Поточний ремонт міських фонтанів

2610

6030/100203

КП «Водне господарство»

Протягом 2018 року

Кошти місцевого бюджету — загальний фонд

10,0

 

3.4. Поточний ремонт автобусних зупинок м.Скадовська

2240

6030/100203

Скадовська міська рада

Протягом 2018 року

Кошти місцевого бюджету — загальний фонд

35,0

 

3.5. Поточний ремонт дитячих та спортивних майданчиків міста

2610

6030/100203

КП «Водне господарство»

Протягом 2018 року

Кошти місцевого бюджету — загальний фонд

80,0

 

3.6. Оплата послуг з обслуговування системи звуковідтворення

2240

6030/100203

Скадовська міська рада

Протягом 2018 року

Кошти місцевого бюджету — загальний фонд

30,0

 

3.7. Оплата послуг з обслуговування системи відеоспостереження

2240

6030/100203

Скадовська міська рада

Протягом 2018 року

Кошти місцевого бюджету — загальний фонд

50,0

 

3.8. Оплата послуг з обслуговування системи вільного доступу до мережі Інтернет через WI-FI в центральній частині міста

2240

6030/100203

Скадовська міська рада

Протягом 2018 року

Кошти місцевого бюджету — загальний фонд

12,0

 

3.9. Оплата послуг із захоронення на міському кладовищі Почесних громадян міста, уродженців міста Скадовська – військовослужбовців — учасників АТО, невідомих та безрідних людей

2240

6030/100203

3090

Скадовська міська рада

Протягом 2018 року

Кошти місцевого бюджету — загальний фонд

20,0

14,0

6,0

 

3.10. Надання поточних трансфертів КП «Кінотеатр «Скадовськ» Скадовської міської ради на відшкодування витрат на утримання туалету загального користування

2610

6030/100203

КП «Кінотеатр «Скадовськ»

Протягом 2018 року

Кошти місцевого бюджету — загальний фонд

60,0

 

3.11. Оплата послуг з виготовлення технічної, землевпорядної та проектної документації, експертних оцінок та інших послуг.всього

В т.ч.проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок чи прав на них

2240

6030/100203

7650

Скадовська міська рада

Протягом 2018 року

Кошти місцевого бюджету – загальний фонд

190,0

180,0

10,0

 

3.12. Оплата послуг з ремонту та встановлення урн для сміття в місті Скадовську

2240

6030/100203

Скадовська міська рада

Протягом 2018 року

Кошти місцевого бюджету — загальний фонд

15,0

 

3.13. Поточний ремонт та укріплення паркових лавок в місті Скадовську

2240

6030/100203

Скадовська міська рада

Протягом 2018 року

Кошти місцевого бюджету — загальний фонд

15,0

 

3.14. Облаштування дитячих майданчиків у місті:

 • придбання матеріалів та обладнання майданчиків

 • монтаж обладнання, впорядкування та благоустрій території майданчиків

6030/100203

3110

2210

2240

Скадовська міська рада

Протягом 2018 року

Кошти місцевого бюджету

120,0

70,0

35,0

15,0

 

3.15. Придбання матеріалів та обладнання спортивних майданчиків, монтаж обладнання, впорядкування та благоустрій території майданчиків

6030/100203

3110

2210

2240

Скадовська міська рада

Протягом 2018 року

Кошти місцевого бюджету – загальний фонд

100,0

50,0

30,0

20,0

 

3.16. .Надання поточних трансфертів КП «Очисні споруди» для придбання сміттєвих контейнерів

2610

6030/100203

КП «Очисні споруди»

Протягом 2018 року

Кошти місцевого бюджету – загальний фонд

100,0

 

3.17. Встановлення 4-х автобусних зупинок по вул.Гагаріна (біля пров.Торговий – 2 шт, біля вул.В.Чорновола – 2 шт) (облаштування посадочних платформ, виготовлення та встановлення нових конструкцій зупинок)

2240

6030/100203

Скадовська міська рада

Протягом 2018 року

Кошти місцевого бюджету – загальний фонд

195,0

 

3.18. Реконструкція спортивного майданчика з улаштуванням штучного покриття по вул.33 Гвардійської дивізії, 11 в м.Скадовську

3142

6030

Скадовська міська рада

Протягом 2018 року

Кошти місцевого бюджету – бюджет розвитку

300,0

4.

Благоустрій та утримання міських пляжів

       

695,0

 

4.1. Оплата послуг з очищення прибережної смуги міста від морської трави, благоустрій території пляжів міста

2610

6030/100203

КП «Очисні споруди»

Протягом 2018 року

Кошти місцевого бюджету — загальний фонд

150,0

 

4.2. Благоустрій території міських пляжів міста Скадовська з завезенням піску та плануванням території

 • придбання піску

 • оплата послуг з благоустрою території міських пляжів міста Скадовська

6030/100203

2610

2240

КП «Очисні споруди»

Скадовська міська рада

Протягом 2018 року

Кошти місцевого бюджету — загальний фонд

345,0

150,0

195,0

 

4.3. Оплата послуг по ремонту парапету та облаштуванню сходів (сходових маршів) в море

2240

6030/100203

Скадовська міська рада

Перше півріччя 2018 року

Кошти місцевого бюджету — загальний фонд

50,0

 

4.4. Оплата послуг по виготовленню та встановленню роздягалень, душів та тіньових навісів на східному та центральному пляжі міста

2240

6030/100203

Скадовська міська рада

Перше півріччя 2018 року

Кошти місцевого бюджету — загальний фонд

150,0

Всього :

3328,0

Прогноз результатів: Забезпечення належного санітарного стану та благоустрою території міста та місць загального користування, підвищення привабливості та створення комфортних умов проживання в місті.

Всього по програмі : 3328000,00 грн.

4. Програма:

«Утримання майна комунальної власності міста Скадовська на 2018 рік»

Зміст програми: Забезпечення належного утримання наявного майна комунальної власності та зміцнення матеріальної бази об`єктів і закладів комунальної власності.

Мета програми: Підвищення ефективності використання комунального майна міста.

Строки виконання: Протягом 2018 року.

Фінансування програми: за рахунок коштів місцевого бюджету в межах затверджених на 2018 рік бюджетних призначень.

Перелік заходів і завдань програми:

з/п

Перелік заходів програми

КЕКВ

ТПКВКМБ/ТКВКБМС

/КФК

Розпорядник коштів (виконавець програми)

Строки виконання заходу

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування

тис.грн.

1.

Утримання та ремонт об`єктів комунального майна:

       

360,0

 

1.1. Капітальний ремонт комунального закладу «Ясла-садок №5 «Червона шапочка» м.Скадовська (20% від кошторисної вартості)

3132

1010/070101

Комунальний заклад ясла -садок №5 «Червона шапочка»

Протягом 2018 року

Кошти місцевого бюджету – бюджет розвитку

240,0

 

1.2. Реконструкція приміщення з облаштуванням санвузла майнового комплексу райвійськкомату по вул..Олександрівська,13 у м.Скадовську

3142

6017

Скадовська міська рада

Протягом 2018 року

Кошти місцевого бюджету – бюджет розвитку

120,0

2.

Утримання та ремонт житлового фонду

       

133,0

 

2.1. Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного житлового будинкк по вул Свободи, 3 в м.Скадовську на умовах співфінансування з мешканцями (70% від вартості робіт)

3210

6011/100102

КП «Водне господарство»

Протягом 2018 року

Кошти місцевого бюджету – бюджет розвитку

133,0

             

3.

Зміцнення матеріальної бази закладів освіти, культури та охорони здоров`я, розташованих на території міста Скадовська

       

543,2

 

3.1. Надання субвенції районному бюджету на проведення поточного ремонту центрального входу в ЗОШ №3

2620

9770/250380

Скадовська міська рада

Протягом 2018 року

Кошти місцевого бюджету – загальний фонд

102,2

 

3.2. Надання субвенції районному бюджету на проведення поточного ремонту асфальтового покриття майданчика в ЗОШ №3

2620

9770/250380

Скадовська міська рада

Протягом 2018 року

Кошти місцевого бюджету – загальний фонд

291,0

 

3.3. Придбання комплекту звукової апаратури (цифровий пульт, мікрофони, стійки. кабелі тощо) для проведення культурно-масових заходів на території м.Скадовська

3110

4080

Скадовська міська рада

Протягом 2018 року

Кошти місцевого бюджету – бюджет розвитку

150,0

Всього:

1036,2

Прогноз результатів: Забезпечення збереження та покращення фізичного стану об`єктів та майна комунальної власності міста.

Всього по програмі : 1036200,00 грн.

5. Програма:

Захист м.Скадовська від підтоплення та шкідливої дії вод у 2018 році“

Зміст програми: Використання коштів міської ради на здійснення заходів з запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що призводить до підтоплення значної кількості житлових будинків.

Мета програми: Здійснення робіт з запобігання та ліквідації наслідків стихійного лиха, викачці та вивозу дощової води у районі підтоплення житлових будинків, ремонт та утримання в належному стані системи відведення дощових вод та зливової каналізації.

Строки виконання: Протягом 2018 року.

Фінансування програми: за рахунок коштів місцевого бюджету в межах затверджених на 2018 рік бюджетних призначень.

Перелік заходів і завдань програми:

з/п

Перелік заходів програми

КЕКВ

ТПКВКМБ/ТКВКБМС

/КФК

Розпорядник коштів (виконавець програми)

Строки виконання заходу

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування,

тис.грн.

1.

Оплата послуг по викачці та вивозу дощової води у районі підтоплення житлових будинків

2240

6030/100203

Скадовська міська рада

Протягом 2018 року

Кошти місцевого бюджету — загальний фонд

30,0

2.

Оплата експлуатаційних та інших послуг по утриманню в належному стані системи водовідведення дощових вод та з чистки каналізаційних колодязів зливової каналізації

2240

6030/100203

Скадовська міська рада

Протягом 2018 року

Кошти місцевого бюджету — загальний фонд

150,0

3.

Будівництво горизонтального дренажного колектору по вул.Софіївській (від вул.Лазурна до вул.Сергіївська)

3122

7310/150101

Скадовська міська рада

Протягом 2018 року

Кошти місцевого бюджету – бюджет розвитку

1495,0

Всього :

1675,0

Прогноз результатів: Зменшення впливу шкідливої дії вод на територію міста та окремі будівлі, споруди та майно.

Всього по програмі : 1675000,00 грн.

6. Програма:

Використання коштів цільового фонду розвитку інфраструктури, соціально — економічного і культурного розвитку м.Скадовська у складі спеціального фонду міського бюджету”

Загальна характеристика програми:

1

Ініціатор розроблення програми

Скадовська міська рада

2

Дата, номер і назва розпорядчого документа, на підставі якого розроблено програму

Рішення сесії Скадовської міської ради «Про затвердження Положення про цільовий фонд розвитку інфраструктури м.Скадовська у складі спеціального фонду міського бюджету»

3

Розробник програми

Виконавчий комітет Скадовської міської ради

4

Відповідальний виконавець програми

Виконавчий комітет Скадовської міської ради

5

Учасники програми

Виконавчий комітет Скадовської міської ради

6

Терміни реалізації програми

2018рік

7

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього

1900,0 тис. грн.

8

Основні джерела фінансування програми

Кошти цільового фонду розвитку інфраструктури, соціально-економічного і культурного розвитку міста Скадовська у складі спеціального фонду міського бюджету.

Мета програми: Головною метою цієї програми є забезпечення комплексного розвитку м.Скадовська, забезпечення розвитку відповідної курортно-туристичної інфраструктури, підвищення рівня привабливості міста-курорту.

Завдання програми: Головним завданням програми є залучення позабюджетних коштів та забезпечення їх направлення на вирішення нагальних проблемних питань у соціально-економічному розвитку міста. Відповідно до Положення про фонд, затвердженого рішенням міської ради від 31.08.2007р. (зі змінами), його доходна частина формується за рахунок наступних джерел:

— добровільних внесків, грантів та дарунків юридичних та фізичних осіб;

— надходжень за право оренди земельних ділянок на конкурентних засадах;

— платежів за користування місцями, які знаходяться у комунальній власності та надаються розповсюджувачам зовнішньої реклами для розташування рекламних засобів;

— інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Строки виконання: протягом 2018 року.

Фінансування програми: за рахунок коштів цільового фонду.

Перелік заходів і завдань програми:

з/п

Перелік заходів програми

КЕКВ

ТПКВКМБ/ТКВКБМС

/КФК

Розпорядник коштів (виконавець програми)

Строки виконання заходу

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування

тис.грн.

1.

Придбання саджанців кущів та дерев

2210

7692/240900

Скадовська міська рада

Протягом 2018 року

Кошти фонду

100,0

2.

Придбання рекламної поліграфічної продукції та поліграфічної продукції соціального спрямування

2210

7692/240900

Скадовська міська рада

Протягом 2018 року

Кошти фонду

25,0

3.

Надання поточних трансфертів КП “Очисні споруди” для утримання “Вічного вогню”

2610

7692/240900

КП «Очисні споруди»

Протягом 2018 року

Кошти фонду

3,5

4.

Надання поточних трансфертів КП “Очисні споруди” для оплати послуг по охороні об’єктів комунальної власності

2610

7692/240900

КП «Очисні споруди»

Протягом 2018 року

Кошти фонду

160,0

5.

Заохочення талановитих дітей та молоді:

-виплата стипендій за кращі досягнення у навчанні, перемоги у конкурсах, олімпіадах

2730

7692/240900

Скадовська міська рада

Протягом 2018 року

Кошти фонду

30,0

6.

Підтримка кращих спортсменів міста:

-виплата стипендій міської ради кращим спортсменам міста

2730

7692/240900

Скадовська міська рада

Протягом 2018 року

Кошти фонду

40,0

7.

Придбання рекламних сувенірів та поліграфічної продукції з символікою міста

2210

7692/240900

Скадовська міська рада

Протягом 2018 року

Кошти фонду

100,0

8.

Придбання подарунків ветеранам м.Скадовська до державних свят та до 90 та 95- річчя з дня народження

2210

7692/240900

Скадовська міська рада

Протягом 2018 року

Кошти фонду

30,0

9.

Оплата послуг по проведенню заходів з захисту від підтоплення, направлених на зниження до допустимого рівня грунтових вод (послуг з відведення зворотніх (дренажних) вод ДНС №4 м.Скадовськ

2240

7692/240900

Скадовська міська рада

2-4 квартал 2018 року

Кошти фонду

150,0

10.

Придбання скульптур, декоративних фігур та малих архітектурних форм для їх встановлення у місцях масового відпочинку

7692/24090033110

2210

Скадовська міська рада

Протягом 2018 року

Кошти фонду

70,0

50, 0

20,0

11.

Придбання та встановлення рекламних носіїв (стендів) на території міста

2210

7692/240900

Скадовська міська рада

Протягом 2018 року

Кошти фонду

50,0

12.

Оплата послуг з розміщення рекламної та інформаційної продукції соціального спрямування на рекламоносіях в м.Скадовську

2240

7692/240900

Скадовська міська рада

Протягом 2018 року

Кошти фонду

10,0

13.

Виконання заходів з підготовки та проведення дитячих фестивалів та інших масових культурних заходів

2282

7692/240900

Скадовська міська рада

Протягом 2018 року

Кошти фонду

70,0

14.

Проведення заходів на святкування “Дня міста” та інших загальноміських культурних заходів

в  тому числі:

7692/240900

Скадовська міська рада

Протягом 2018 року

Кошти фонду

210,0

 

-придбання подарунків, призів, грамот, подяк, табличок (у т.ч. посвята першокласників у Скадовчани)

2210

7692/240900

   

Кошти фонду

50,0

 

-оплата послуг по технічному забезпеченню концертів

2240

   

Кошти фонду

80,0

 

-оплата послуг по виступу концертних колективів

2240

   

Кошти фонду

80,0

15.

Підготовка та проведення фестивалю «Джаз над морем» (придбання товарів, матеріалів, обладнання та інвентарю)

2210

7692/240900

Скадовська міська рада

2 квартал 2018 року

Кошти фонду

20,0

16.

Підготовка та проведення фестивалю «Повітряних зміїв» (придбання товарів, матеріалів, обладнання та інвентарю)

2210

7692/240900

Скадовська міська рада

2 квартал 2018 року

Кошти фонду

30,0

17.

Підготовка та проведення фестивалю «Битва за море» (придбання товарів, матеріалів, обладнання та інвентарю)

2210

7692/240900

Скадовська міська рада

3 квартал 2018 року

Кошти фонду

15,0

18.

Підготовка та проведення фестивалю «Чорноморський зорепад» (придбання товарів, матеріалів, обладнання та інвентарю)

2210

7692/240900

Скадовська міська рада

Протягом 2018 року

Кошти фонду

10,0

19.

Підготовка та проведення «Відкритого шахового турніру Джарилгацької затоки» (придбання товарів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплата послуг)

2210

2240

7692/240900

Скадовська міська рада

Протягом 2018 року

Кошти фонду

20,0

15,0

5,0

20.

Підготовка та проведення «Відкритої Курортної Ліги сміху» (придбання товарів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплата послуг)

7692/240900

2210

2240

Скадовська міська рада

Протягом 2018 року

Кошти фонду

45,5

14,5

31,0

21

Організація та проведення XVI Всеукраїнського благодійного фестивалю «Чорноморські ігри»:

7692/240900

     

340,0

 
 • послуги охорони

         
 
 • транспортні послуги по місту та організація екскурсій

         
 
 • матеріали та ресурси для проведення творчих конкурсів

         
 
 • благоустрій території фестивалю (прибирання, вивезення сміття, біотуалети тощо)

         
 
 • придбання питної води у PET-тарі для учасників фестивалю

         
 
 • енергозабезпечення сценічного обладнання, у т.ч. підключення до мереж енергопостачання

         

22.

Виготовлення книги О.Лиховида

2210

7692/240900

Скадовська міська рада

Протягом 2018 року

Кошти фонду

50,0

23

Підготовка та проведення фестивалю «Смаженого бичка» (придбання товарів, матеріалів, обладнання та інвентарю)

2210

7692/240900

Скадовська міська рада

3 квартал 2018 року

Кошти фонду

40,0

24

Проведення свята «Новорічної ялинки»:

7692/240900

Скадовська міська рада

1, 4 квартал 2018 року

Кошти фонду

66,0

 

— проведення конкурсу на краще новорічне оздоблення будівель — 1000 грн.

2210

7692/240900

 

4 квартал 2018 року

Кошти фонду

1,0

 

— придбання ялинок, новорічних прикрас, гірлянд, призів, іграшок для дітей, подарунків та матеріалів для оздоблення сцени

2210

7692/240900

 

1, 4 квартал 2018 року

Кошти фонду

50,0

 

— монтаж та демонтаж ялинки

2240

7692/240900

 

1, 4 квартал 2018 року

Кошти фонду

15,0

25

Оплата послуг по монтажу, демонтажу та оздобленню сцени для проведення масових заходів у м.Скадовську

2240

7692/240900

 

1, 4 квартал 2018 року

Кошти фонду

25,0

26

Підготовка та проведення міжнародного турніру з важкої атлетики ім.Я.Куценка (придбання товарів, матеріалів, обладнання та інвентарю)

2210

7692/240900

Скадовська міська рада

3 квартал 2018 рік

Кошти фонду

30,0

27

Заходи з підготовки та участі у Міжнародній туристичній виставці «UITT 2018» з метою популяризації м.Скадовська

 1. придбання поліграфічної та сувенірної продукції з символікою міста

 2. оплата послуг щодо організаційно-методичного та інформаційного забезпечення участі у виставці

7692/240900

2210

2240

Скадовська міська рада

Протягом 2018 року

Кошти фонду

50,0

15,0

35,0

Всього :

1900,0

Прогноз результатів: Вирішення нагальних проблемних питань у соціально-економічному розвитку міста, підвищення його привабливості.

Всього по програмі : 1900000,00 грн.

7. Програма:

«Діти — наша спільна турбота»

Зміст програми: Забезпечення утримання міських дошкільних навчальних закладів, організація харчування та оздоровлення дітей окремих категорій.

Мета програми: Метою цієї програми є вдосконалення дошкільної освіти шляхом надання підтримки та забезпечення розвитку, створення додаткових можливостей для духовного, інтелектуального і фізичного розвитку дітей.

Строки виконання програми: Протягом 2018 року.

Фінансування програми: за рахунок коштів місцевого бюджету в межах затверджених на 2018 рік бюджетних призначень, інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Перелік заходів і завдань програми:

з/п

Найменування заходів програми

КЕКВ

ТПКВКМБ/ТКВКБМС

/КФК

Розпорядник коштів (виконавець програми)

Строки виконання

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування,

тис.грн.

1

Фінансування

-оплата праці;

-нарахування на заробітну плату;

-предмети, матеріали

-медикаменти та перев’язувальні матеріали;

-продукти харчування;

-оплата послуг (крім комунальних)

-видатки на відрядження

-окремі заходи по реалізації рег.програм

-оплата комунальних послуг та енергоносіїв

-оплата водопостачання і водовідведення;

-оплата електроенергії;

-оплата природного газу

Інші видатки

1010/070101

2110

2120

2210

2220

2230

2240

2250

2282

2270

2272

2273

2274

2800

Комунальний заклад ясла -садок №3 Дзвіночок» м.Скадовська

Протягом 2018 року

Кошти субвенції з районного бюджету

1600,00

2

Фінансування

-оплата праці;

-нарахування на заробітну плату;

-предмети, матеріали

-медикаменти та перев’язувальні матеріали;

-продукти харчування;

-оплата послуг (крім комунальних)

-видатки на відрядження

-окремі заходи по реалізації рег.програм

-оплата комунальних послуг та енергоносіїв

-оплата водопостачання і водовідведення;

-оплата електроенергії;

-оплата природного газу

Інші видатки

1010/070101

2110

2120

2210

2220

2230

2240

2250

2282

2270

2272

2273

2274

2800

Комунальний заклад ясла -садок комб. типу №4 м.Скадовська

Протягом 2018 року

Кошти субвенції з районного бюджету

2000,00

3

Фінансування

-оплата праці;

-нарахування на заробітну плату;

-предмети, матеріали

-медикаменти та перев’язувальні матеріали;

-продукти харчування;

-оплата послуг (крім комунальних)

-видатки на відрядження

-окремі заходи по реалізації рег.програм

-оплата комунальних послуг та енергоносіїв

-оплата водопостачання і водовідведення;

-оплата електроенергії;

-оплата природного газу

Інші видатки

1010/070101

2110

2120

2210

2220

2230

2240

2250

2282

2270

2272

2273

2274

2800

Комунальний заклад ясла -садок №5 «Червона шапочка» м.Скадовська

Протягом 2018 року

Кошти субвенції з районного бюджету

2570,00

4

Фінансування

-оплата праці;

-нарахування на заробітну плату;

-предмети, матеріали

-медикаменти та перев’язувальні матеріали;

-продукти харчування;

-оплата послуг (крім комунальних)

-видатки на відрядження

-окремі заходи по реалізації рег.програм

-оплата комунальних послуг та енергоносіїв

-оплата водопостачання і водовідведення;

-оплата електроенергії;

-оплата природного газу

Інші видатки

1010/070101

2110

2120

2210

2220

2230

2240

2250

2282

2270

2272

2273

2274

2800

Комунальний заклад ясла-садок №6 «Теремок» м.Скадовська

Протягом 2018 року

Кошти субвенції з районного бюджету

1470,00

5

Фінансування

-оплата праці;

-нарахування на заробітну плату;

-предмети, матеріали

-медикаменти та перев’язувальні матеріали;

-продукти харчування;

-оплата послуг (крім комунальних)

-видатки на відрядження

-окремі заходи по реалізації рег.програм

-оплата комунальних послуг та енергоносіїв

-оплата водопостачання і водовідведення;

-оплата електроенергії;

-оплата природного газу

Інші видатки

1010/070101

2110

2120

2210

2220

2230

2240

2250

2282

2270

2272

2273

2274

2800

Комунальний заклад ясла -садок №7 «Казка» м.Скадовська

Протягом 2018 року

Кошти субвенції з районного бюджету

1679,53

 

Всього

       

9319,53

6.

Субвенція районному бюджету на утримання закладів дошкільної освіти міста

2620

9770/250380

Скадовська міська рада

Протягом 2018 року

Кошти місцевого бюджету – загальний фонд

5156,4

7.

Спеціальний фонд:

Продукти харчування:

— ясла — садок №3 «Дзвіночок»

— ясла — садок комб. типу №4

— ясла — садок №5 «Червона шапочка»

— ясла — садок №6 «Теремок»

— ясла-садок №7 «Казка»

1010/070101

2230

2230

2230

2230

2230

2230

   

Кошти спеціального фонду — власні надходження бюджетних установ

2160,00

380,50

411,50

597,00

360,00

411,00

 

Всього на утримання закладів дошкільної освіти:

         

8.

Придбання путівок на оздоровлення дітей шкільного віку міста Скадовська (діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти учасників АТО)

3140/091108

2282

Скадовська міська рада

ІІ-ІІІ квартал 2018 року

Кошти місцевого бюджету – загальний фонд

150,0

9.

Субвенція районному бюджету для організації харчування учнів міських загальноосвітніх закладів (діти пільгових категорій та діти учасників АТО)

9770/250380

2620

Скадовська міська рада

Протягом 2018 року

Кошти місцевого бюджету – загальний фонд

305,0

10.

Забезпечення організації відпочинку та оздоровлення школярів у рамках взаємного обміну делегаціями між містами-партнерами (оплата послуг з харчування для оздоровлення дітей та транспортних послуг для забезпечення перевезення групи дітей-членів делегації, організація екскурсії на о.Джарилгач)

3140/091108

2240

Скадовська міська рада

Протягом 2018 року

Кошти місцевого бюджету – загальний фонд

20,0

Всього :

14950,93тис.грн. заг.фонду та 2160,0тис.грн.спец.фонду

Прогноз результатів: Забезпечення повноцінного функціонування міських дошкільних навчальних закладів, оздоровлення та харчування окремих категорій дітей.

Всього по програмі : 14950930,00 грн.

8. Програма:

«Надання безоплатної первинної правової допомоги жителям міста Скадовськ в 2018 році»

Зміст програми: Забезпечення можливості доступу до безоплатної правової допомоги членів міської громади, які мають на неї конституційне право і потребують її.

Мета програми: Реалізації права членів Скадовської міської громади на безоплатну правову допомогу закріплених у ст.59 Конституції України, Законі України «Про безоплатну правову допомогу», положень наказу Міністерства юстиції від 28 березня 2012 року № 483/5 (реєстраційний № 474/20787 від 29 березня 2012 року) «Про затвердження Типового положення про установу з надання безоплатної первинної правової допомоги».

Срок виконання: Протягом 2018 року.

Фінансування програми: за рахунок коштів місцевого бюджету в межах затверджених на 2018 рік бюджетних призначень.

Перелік заходів і завдань програми:

з/п

Перелік заходів програми

КЕКВ

ТПКВКМБ/ТКВКБМС

/КФК

Розпорядник коштів

(виконавець програми)

Строки виконання заходу

Джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування,

тис.грн.

1.

Фінансування:

-оплата праці;

-нарахування на заробітну плату;

-предмети, матеріали

-оплата послуг (крім комунальних)

7693

2110

2120

2210

КУ «Скадовський Центр правової допомоги» Протягом 2018 року Кошти місцевого бюджету — загальний фонд

160,9

124,6

32,4

2,4

1,5

Всього :

160,9

Прогноз результатів: Забезпечення повноцінного функціонування комунальної установи з надання безоплатної первинної правової допомоги мешканцям міста.

Всього по програмі : 160900,00 грн.

9. Програма:

Проведення культурно-масової роботи в м.Скадовську в 2018 році”

Зміст програми: Відзначення колективів підприємств, установ та закладів міста, окремих громадян з нагоди відзначення професійних свят, а також проведення святкових заходів до Нового року, 8 Березня, 9 Травня, Дня Незалежності, Дня міста та інших свят.

Мета програми: Основною метою Програми є створення необхідних умов для позитивних змін по розвитку сфери культури, залучення широких верств населення міста до збереження українських національних традицій, організація змістовного дозвілля, підвищення культурного рівня та естетичних смаків населення міста, підтримка обдарованої молоді та урізноманітнення проведення культурно-масових заходів.

Строки виконання: Протягом 2018 року.

Фінансування програми: за рахунок коштів місцевого бюджету в межах затверджених на 2018 рік бюджетних призначень.

Перелік заходів і завдань програми:

з/п

Перелік заходів програми

КЕКВ

ТПКВКМБ/ТКВКБМС

/КФК

Розпорядник коштів (виконавець програми)

Строки виконання заходу

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування

тис.грн.

1.

Придбання подарунків, вітальних листівок з конвертами, грамот, подяк, медалей, нагрудних знаків, запрошень, рекламних буклетів, афіш, плакатів, стендів, рамок для грамот, папок вітальних для ювілярів, квітів, квіткових кошиків подарункових пакетів, рекламної поліграфічної продукції та сувенірів з символікою міста ,матеріалів для оформлення сцени та інш.

2210

4080/110103

Скадовська міська рада

Протягом 2018 року

Кошти місцевого бюджету — загальний фонд

50,0

2.

Придбання подарунків на свята:

2210

4080/110103

Скадовська міська рада

Протягом 2018 року

Кошти місцевого бюджету — загальний фонд

33,6

 

Січень:

— Різдвяні свята — 2000 грн.;

— День Соборності України – 300 грн.

2,3

 

Лютий:

— День вшанування учасників бойових дій на території інших держав – 500 грн.

       

0,5

 

Березень:

— Міжнародний жіночий день 8 березня — 1000 грн.;

— Шевченківські дні – 200 грн.;

— День працівників житлово-комунального господарства — 2200 грн.

— День Служби безпеки України — 300 грн

       

3,7

 

Травень:

— День Перемоги (поздоровлення ветеранів війни) — 1000грн.;

— Міжнародний День музеїв — 300 грн.;

День прикордонника – 400 грн.

       

1,7

 

Червень:

— Міжнародний День захисту дітей — 600 грн.

— День працівників водного господарства — 300 грн.

— День журналіста – 300 грн.

— День медичного працівника — 1000грн.

— День державної служби — 300 грн.

— День Конституції – 300 грн.

— День молоді -700 грн.

       

3,5

 

Липень:

— День флоту України — 1000 грн.

— Міжнародний день кооперації – 300 грн.

— День бухгалтера — 900 грн.

       

2,1

 

Серпень:

День Національної поліції України — 600 грн.

— День будівельника – 300 грн.

— День працівників ветеринарної медицини — 300 грн.

— День Незалежності – 500 грн.

       

1,7

 

Вересень:

— День знань — 600 грн.

— День підприємця — 800 грн.

— День фізичної культури і спорту – 300 грн.

— День працівників нафтової і газової промисловості — 300 грн.

— День Українського кіно — 200 грн.

— День рятівника – 300 грн.

— День фармацевтичного працівника — 300 грн.

— День працівників лісу – 300 грн.

— День дошкілля – 1000 грн.

— День партизанської слави — 300 грн.

— Всеукраїнський день бібліотек — 300 грн.

       

4,7

 

Жовтень:

— Міжнародний день осіб похилого віку — День Ветерана — 600 грн.

— Міжнародний день музики – 200 грн.

— День вчителя — 1000 грн.

-День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби — 300 грн.

— День працівників харчової промисловості — 300 грн.

— День державної служби охорони – 300 грн.

— День захисника Вітчизни – 1000 грн.

— День автомобіліста і дорожника — 300 грн.

       

4,00

 

Листопад:

— День працівників соціальної сфери – 600 грн.

— День працівників культури – 600 грн.

— День працівників телебачення, радіо та зв’язку (пошта) – 300 грн.

— День працівників сільського господарства – 600 грн.

— День Гідності та Свободи – 600 грн.

— День пам’яті жертв голодомору — 200 грн.

       

2,9

 

Грудень:

— День працівників прокуратури — 300 грн.

— Міжнародний день інвалідів — 600 грн.

— День працівників статистики – 300 грн.

— День волонтера – 600 грн.

— День Збройних сил У країни — 600 грн.

— День місцевого самоврядування – 2500 грн.

— День вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС — 300 грн.

— День працівників суду — 300 грн.

— День енергетика — 600 грн.

— День працівників архівних установ — 300 грн.

       

6,4

3.

Підготовка та проведення фестивалю бального танцю “Кубок Чорного моря” (придбання товарів, матеріалів, обладнання та інвентарю)

2210

4080/110103

Скадовська міська рада

3 квартал 2018 року

Кошти місцевого бюджету — загальний фонд

20,0

4.

Підготовка та проведення фестивалю «Джаз над морем» (придбання товарів, матеріалів, обладнання та інвентарю)

2210

4080/110103

Скадовська міська рада

2 квартал 2018 року

Кошти місцевого бюджету — загальний фонд

31,0

5.

Підготовка та проведення «Свята сім`ї» (придбання товарів, матеріалів, обладнання та інвентарю)

2210

4080/110103

Скадовська міська рада

2 квартал 2018 року

Кошти місцевого бюджету — загальний фонд

5,0

6.

Оплата послуг з проведення кінопоказів до загально-державних свят та міських заходів

2240

4080/110103

Скадовська міська рада

Протягом 2018 року

Кошти місцевого бюджету — загальний фонд

4,0

7.

Підготовка та проведення міського конкурсу «Веселі старти» серед дітей дошкільного віку, дошкільних навчальних закладів м.Скадовська (придбання товарів, матеріалів, обладнання та інвентарю)

2210

4080/110103

Скадовська міська рада

Протягом 2018 року

Кошти місцевого бюджету — загальний фонд

3,0

8

Виконання заходів та оплата послуг з підготовки та проведення дитячих фестивалів та інших масових культурних заходів, в т.ч..

4080/1101032282

2240

Скадовська міська рада

Протягом 2018 року

Кошти місцевого бюджету — загальний фонд

50,0

20,0

30,0

Всього :

196,6

Прогноз результатів: Забезпечення підготовки та проведення культурно-розважальних заходів на території міста, відзначення кращих мешканців та представників трудових колективів з нагоди відзначення державних, професійних свят та Дня міста Скадовська.

Всього по програмі : 196600,00 грн.

10. Програма:

Проведення заходів з фізичної культури та спорту в м.Скадовську”

Зміст програми: Відзначення кращих спортсменів та переможців під час проведення фізкультурно-спортивних заходів в місті, залучення якомога більше молоді до занять фізичною культурою та спортом.

Мета програми: Підтримка заходів щодо розвитку фізичної культури та спорту в місті, залучення якомога більше молоді до занять фізичною культурою та спортом, організація та проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи серед міської молоді, забезпечення сприятливих умов для розвитку видів спорту, які культивуються в нашому районі, а також вдосконалення необхідних умов для подальшого розвитку фізичної культури і спорту в місті.

Строки виконання: Протягом 2018 року.

Фінансування програми: за рахунок коштів місцевого бюджету в межах затверджених на 2018 рік бюджетних призначень.

Перелік заходів і завдань програми:

з/п

Перелік заходів програми

КЕКВ

ТПКВКМБ/ТКВКБМС

/КФК

Розпорядник коштів (виконавець програми)

Строки виконання заходу

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування

тис.грн.

1.

Підготовка та проведення спортивних заходів і змагань з різних видів спорту в місті Скадовську (придбання товарів, матеріалів, обладнання та інвентарю)

2210

5061/130115

Скадовська міська рада

Протягом 2018 року

Кошти місцевого бюджету — загальний фонд

155,0

Всього :

155,0

Прогноз результатів: Забезпечення підготовки та проведення спортивних заходів та змагань на території міста.

Всього по програмі : 196600,00 грн.

11. Програма:

Соціальний захист населення, ветеранів війни та праці м.Скадовська»

Зміст програми: Проведення заходів по підтримці малозабезпечених верст населення міста.

Мета програми: Надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верстам населення міста на лікування та бездомним громадянам, компенсація частини вартості проїзду населення міста до дачних ділянок, організація пільгових перевезень на міських маршрутах, компенсація за надані житлово-комунальні послуги.

Строки виконання: Протягом 2018 року.

Фінансування програми: за рахунок коштів місцевого бюджету в межах затверджених на 2018 рік бюджетних призначень.

Перелік заходів і завдань програми:

з/п

Перелік заходів програми

КЕКВ

ТПКВКМБ/ТКВКБМС

/КФК

Розпорядник коштів (виконавець

програми)

Строки виконання заходу

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування

тис.грн.

1.

Часткове відшкодування проїзду пенсіонерів на дачі

2730

3230/090412

Скадовська міська рада

2-4 квартали 2018 року

Кошти місцевого бюджету — загальний фонд

100,0

2.

Компенсація витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян у м. Скадовську:

— учасники бойових дій, інваліди війни, учасники війни, члени сімей загиблих ветеранів війни,

— діти війни,

— інваліди, діти-інваліди та особи які супроводжують інваліда 1 групи, дитину-інваліда (не більше 1 супроводжуючого),

— реабілітовані громадяни, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами,

— учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 1 та ІІ категорії з посвідченням серії «А», дружини (чоловіки) та діти померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;

— члени сімей військовослужбовців, які загинули, померли або пропали безвісті під час проходження військової служби;

— діти з багатодітних сімей;

— ветерани праці

3033/170102

2730

Скадовська міська рада

Протягом 2018 року

Кошти місцевого бюджету — загальний фонд

300,0

3.

Надання адресної матеріальної грошової допомоги окремим категоріям мешканців м.Скадовська згідно відповідного Положення (пенсіонери, непрацюючі малозабезпечені особи, інваліди І групи загального захворювання, інваліди І та ІІ груп по зору, діти-інваліди підгрупи А, діти-інваліди важкої форми епілепсії, онкохворі діти, діти-сироти, діти, які знаходяться під опікою, інші громадяни, що опинилися в складних життєвих обставинах, та мешканцям міста, яким виповнилося 90 та 95 років) та матеріальна допомога для одиноких мешканців міста по оплаті за природний газ для опалення (які проживають у 3 і більше поверхових будинках)

2730

3230/090412

Скадовська міська рада

Протягом 2018 року

Кошти місцевого бюджету — загальний фонд

600,0

4.

Оплата за лікування та реабілітацію мешканця м.Скадовська Ілюхіна Сергія Денисовича після перенесення операції по вживленню спінальних імплантатів

2730

3230/090412

Скадовська міська рада

Протягом 2018 року

Кошти місцевого бюджету — загальний фонд

100,0

5.

Надання поточних трансфертів КП «Очисні споруди» для організації пункту обігріву для безпритульних громадян міста

2610

3230/090412

КП «Очисні споруди»

1, 4 квартали 2018 року

Кошти місцевого бюджету — загальний фонд

10,0

6.

Компенсація витрат КП «Очисні споруди» та КП «Водне господарство» за комунальні послуги, надані учасникам АТО

2730

3011/091207

Скадовська міська рада

Протягом 2018 року

Кошти місцевого бюджету — загальний фонд

15,0

7.

Оплата послуг з організації святкового обіду «Солдатська каша» для ветеранів при проведенні заходів зі святкування Дня Перемоги 9 травня

2240

3181/090416

Скадовська міська рада

Травень 2018 року

Кошти місцевого бюджету — загальний фонд

15,0

Всього :

1140,0

Прогноз результатів: Забезпечення соціального захисту окремих категорій населення міста шляхом надання матеріальної допомоги та організація пільгових перевезень на міських маршрутах.

Всього по програмі : 1140000,00 грн.

12. Програма:

«Розробка містобудівної та землевпорядної документації на 2018 рік»

Зміст програми: Виготовлення проектів містобудівної та землевпорядної документації, детальних планів територій та комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності у місті Скадовську

Мета програми: Упорядкування містобудівної діяльності, упорядкування здійснення підприємницької діяльності у місті Скадовську.

Строки виконання: Протягом 2018 року.

Фінансування програми: за рахунок коштів місцевого бюджету в межах затверджених на 2018 рік бюджетних призначень.

Перелік заходів і завдань програми:

з/п

Перелік заходів програми

КЕКВ

ТПКВКМБ/ТКВКБМС

/КФК

Розпорядник коштів (виконавець програми)

Строки виконання заходу

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування

тис.грн.

1.

Роботи з розробки комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності у місті Скадовську

2281

6030

Скадовська міська рада

Протягом 2018 року

Кошти місцевого бюджету – загальний фонд

20,0

2.

Проектні роботи з виготовлення детальних планів території, оплата послуг по установленню меж землекористування та виготовлення землевпорядної документації

2281

7130

7350

Скадовська міська рада

Протягом 2018 року

Кошти місцевого бюджету — загальний фонд

175,0

Всього :

195,0

Прогноз результатів: Розробка необхідної містобудівної та землевпорядної документації під об`єктами комунальної власності міста.

Всього по програмі : 195000,00 грн.

13. Програма:

Висвітлення діяльності міської ради засобами масової інформації на 2018 рік”

Зміст програми: Висвітлення діяльності міської ради, її виконкому та депутатського корпусу в друкованих та електронних засобах масової інформації.

Мета програми: інформування жителів міста Скадовська щодо діяльності міської ради з питань життя місцевої громади

Строки виконання: Протягом 2018 року.

Фінансування програми: за рахунок коштів місцевого бюджету в межах затверджених на 2018 рік бюджетних призначень.

Перелік заходів і завдань програми:

з/п

Перелік заходів програми

КЕКВ

ТПКВКМБ/ТКВКБМС

/КФК

Розпорядник коштів (виконавець програми)

Строки виконання заходу

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування, тис.грн.

1.

Висвітлення діяльності міської ради та виконкому міської ради в засобах масової інформації

0150/010116

2240

Скадовська міська рада

Протягом 2018 року

Кошти місцевого бюджету — загальний фонд

80,0

2.

Висвітлення діяльності депутатів міської ради в засобах масової інформації

0150/010116

2240

Скадовська міська рада

Протягом 2018 року

Кошти місцевого бюджету — загальний фонд

20,0

Всього :

100,0

Прогноз результатів: Виконання даної програми надасть змогу інформувати жителів міста щодо діяльності міської ради та найважливіших подій у житті міста.

Всього по програмі : 100000,00 грн

14. Програма:

Підвищення кваліфікації членів тендерного комітету міської ради, підвищення кваліфікації кадрів та депутатів міської ради на 2018 рік “

Зміст програми: Навчання членів тендерного комітету міської ради та підвищення кваліфікації кадрів.

Мета програми: Підвищення кваліфікації членів тендерного комітету, організація та проведення процедур закупівель на засадах колегіальності та неупередженості згідно із Законом України «Про публічні закупівлі», підвищення кваліфікації кадрів та депутатів ради.

Строки виконання: Протягом 2018 року.

Фінансування програми: за рахунок коштів місцевого бюджету в межах затверджених на 2018 рік бюджетних призначень.

Перелік заходів і завдань програми:

з/п

Перелік заходів програми

КЕКВ

ТПКВКМБ/ТКВКБМС

/КФК

Розпорядник коштів (виконавець програми)

Строки виконання заходу

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн.

1.

Підвищення кваліфікації членів тендерного комітету міської ради, підвищення кваліфікації кадрів та депутатів міської ради

0170/010116

2282

Скадовська міська рада

Протягом 2018 року

Кошти місцевого бюджету — загальний фонд

18,0

Всього :

18,0

Прогноз результатів: Виконання даної програми надасть змогу підвищити кваліфікацію членів тендерного комітету міської ради відповідно до законодавства, а також забезпечити підвищення кваліфікації кадрів та депутатського корпусу міської ради.

Всього по програмі : 18000,00 грн

15. Програма:

«Проведення конкурсів з перевезення пасажирів на автобусних міських маршрутах загального користування на 2018 рік»

Зміст програми: Організація належного транспортного обслуговування мешканців міста.

Мета програми: Забезпечення дотримання вимог Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про транспорт”, “Про автомобільний транспорт”, постанов КМУ від 03.12.2008 р. №1081 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування”, впорядкування перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в м.Скадовську, забезпечення необхідного рівня та якості наданих послуг.

Строк виконання: Протягом 2018 року.

Фінансування програми: за рахунок коштів міського бюджету в межах затверджених на 2018 рік бюджетних призначень.

Перелік заходів і завдань програми:

з/п

Найменування заходів програми

КЕКВ

ТПКВКМБ/ТКВКБМС

/КФК

Розпорядник коштів (виконавець програми)

Строки виконання

заходів

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування,

тис.грн.

1.

Оплата послуг з розміщення інформації про об’єкт та умови конкурсу в засобах масової інформації

7413/250404

2240

Скадовська міська рада

2018 рік

Кошти місцевого бюджету — спеціальний фонд

2,0

2.

Оплата послуг з виготовлення документів та проведення конкурсу

7413/250404

2240

Скадовська міська рада

2018 рік

Кошти місцевого бюджету — спеціальний фонд

6,0

Всього :

8,0

Прогноз результатів: Виконання даної програми надасть змогу організувати проведення конкурсів на міськиі автобусні маршрути.

Всього по програмі : 8000,00 грн

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради А.Г.Розумний