ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

СКАДОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

Від 14 лютого 2018 року

 

30

Про надання пропозиції про

затвердження проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки

в оренду

Розглянувши заяву, правоустановчі документи, керуючись п.1 ч.2. ст.52; пп.1 п “а” ч.1 ст.33; ч.6 ст.59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Скадовської міської ради

в и р і ш и в :

Н адати пропозицію до проекту рішення сесії міської ради слідуючого змісту:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду та надати її в оренду за рахунок земель житлової та громадської забудови м. Скадовська:

1.1.Публічному акціонерному товариству “Енергопостачальна компанія “Херсонобленерго” (м. Херсон, вул. Пестеля, 5) для забезпечення приєднання енергоустановок ФОП Гречишкіній І.П у м. Скадовську по вул. Пасічника,21-б на час будівництва ПЛ-0,4кВ Л-2 від опори №21 КТП-10/0,4кВ №13 площею 220,0 кв.м., строком оренди до 01.10.2018 року, кадастровий номер земельної ділянки 6524710100:01:001:1090.

При укладанні договору оренди земельної ділянки нарахування орендної плати здійснювати у розмірі 3% від нормативної грошової оцінки землі та передбачити наступний пункт: “Розмір орендної плати переглядається у разі:

зміни умов господарювання, передбачених договором;

зміни граничних розмірів орендної плати, визначених Податковим кодексом України, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;

погіршення стану орендованої земельної ділянки (орендованих земельних ділянок) не з вини орендаря, що підтверджено документами; зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки (земельних ділянок) державної та комунальної власності;

в інших випадках, передбачених законом”.

Зобов”язати ПАТ“Енергопостачальна компанія “Херсонобленерго” в строк до 01.06.2018 року укласти договір оренди вказаної земельної ділянки. У разі не укладання договору оренди землі дане рішення втрачає чинність.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Грищенка О.В., головного спеціаліста по землевпорядкуванню виконкому міської ради Бабенко Л.М.

Міський голова О. Ю. Яковлєв