СКАДОВСЬКА МІСЬКА РАДА

СКАДОВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

L позачергова сесія VII скликання

РІШЕННЯ

19.04 2018 року

 

№ 706

Про проведення незалежного аудиту
комунального підприємства “Очисні споруди»
Скадовської міської ради Херсонської області

 

З метою отримання достовірної інформації щодо фінансово-господарської діяльності та запобігання причин збитковості комунального підприємства «Очисні споруди» Скадовської міської ради Херсонської області, керуючись Законом України «Про аудиторську діяльність», відповідно до статей 23, 24, 78 Господарського кодексу України, керуючись статтями 17, 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Провести незалежний аудит комунального підприємства «Очисні споруди Скадовської міської ради Херсонської області за період з 01.05.2018 по 01.07.2018.

2. Затвердити завдання на незалежний аудит комунального підприємства “Очисні споруди» Скадовської міської ради Херсонської області (додається).

3. Доручити секретарю міської ради О.М. Сокольчуку укласти договір на проведення незалежного аудиту.

4. У термін до 01.05.2018р. оприлюднити на офіційному сайті Скадовської міської ради та у газеті «Чорноморець» акт прийому – передачі по КП «Очисні споруди», результати фінансово-господарської діяльності станом на 11.04.2018р, а також результати роботи ТЕБІНС.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Розумного А.Г., начальника фінансово-господарського відділу виконавчого комітету міської ради Сокольченко Ю.М., постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку міста, планування та виконання бюджету, встановлення місцевих податків, зборів та інвестиційної політики.

Секретар міської ради О.М. Сокольчук

Додаток

до рішення ____ сесії міської ради

від _____________ №_______

ЗАВДАННЯ

на незалежний аудит комунального підприємства “Очисні споруди» Скадовської міської ради Херсонської області

 1. Проведення економічного аналізу показників фінансово-господарської діяльності підприємства.

 2. Перевірка надходження коштів за надані послуги, їх використання. Дебіторська і кредиторська заборгованість. Аналіз такої заборгованості. Термін давності.

 3. Перевірка операцій, пов’язаних із використанням і збереженням основних фондів.

 4. Перевірка операцій з товарно-матеріальними цінностями.

 5. Перевірка операцій з виробництва та реалізації послуг.

 6. Перевірка витрат на виробництво та калькулювання собівартості послуг, тарифи комунальних послуг.

 7. Перевірка використання трудових ресурсів і фонду оплати праці.

 8. Перевірка капіталу, резервів і фінансового стану.

 9. Перевірка інших видів діяльності і додаткових послуг.

 10. Перевірка стану бухгалтерського обліку та внутрішньогосподарського контролю.

 11. Надання пропозицій щодо прийняття належних управлінських рішень за результатами проведеної перевірки та аналізу фінансово-господарської діяльності.

 12. Перевірка податкових надходжень.

Секретар міської ради О.М.Сокольчук

ПОГОДЖЕНО:

Секретар міської ради О. М. Сокольчук

Заступник міського голови  з  питань А.Г. Розумний

діяльності  виконавчих  органів ради

Начальник фінансово-господарського                                              Ю.М. Сокольченко

відділу виконавчого комітету міської ради,

головний бухгалтер

Головний спеціаліст – старший  юрист                                               Г.І.о. Мурадли

 виконавчого  комітету  міської  ради

ПІДГОТУВАВ:

 

Головний спеціаліст, економіст з бухгалтерського

обліку та аналізу господарської діяльності

фінансово – господарського відділу виконавчого комітету

міської ради,секретар тендерного комітету Л. Є. Тішакова