СКАДОВСЬКА МІСЬКА РАДА

СКАДОВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

LV позачергової сесії VII скликання

06 вересня 2018 року

 

800 _

Про внесення змін до рішення міської ради

від 22.12.2017 року №602 «Про бюджет м. Скадовська на 2018 рік».

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.ст. 2.7.4;2.7.10 “Статуту територіальної громади міста Скадовська”, рішенням міської ради від 22.12.2017р.№602 “Про бюджет м. Скадовська на 2018 рік”, рішенням виконкому міської ради від 06 вересня 2018року №153, розглянувши заключення фін управління райдержадміністрації від 21.08.2018 року №02-25-251 за результатами розгляду рішення міської ради від 03.08.2018 року №771, та на виконання вимог Управління Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області, згідно акту ревізії від 20.07.2018 року №15-21-08-30/08, міська рада

вирішила:

1. Внести зміни до рішення Скадовської міської ради від 22.12.2017 року «Про бюджет м.Скадовська на 2018 рік» №602, а саме:

1.1. затвердити зміни до доходів місцевого бюджету, згідно додатку 1;

1.2. установити дефіцит загального фонду міського бюджету у сумі 574800.00 грн. за рахунок коштів, переданих до загального фонду бюджету із спеціального фонду бюджету (бюджету розвитку);

1.3. установити профіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 574800.00 грн., напрямом використання якого визначити передачу коштів до загального фонду бюджету із спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку) у сумі 574800,00 грн., згідно додатку 2;

1.4. збільшити видатки спеціального фонду бюджету по КТКВК МБ 1010 «Надання дошкільної освіти» на загальну суму 199441,15 грн. за рахунок власних надходжень бюджетних установ;

1.5.затвердити зміни до розподілу видатків місцевого бюджету на 2018 рік,згідно додатку 3.

2. Зменшити видатки загального фонду бюджету по КТКВК МБ 1010 «Надання дошкільної освіти» по КЕКВ 2230 (продукти харчування) на суму 147417,80 грн. та, відповідно збільшити видатки по КТКВК МБ 8700 «Резервний фонд» по КЕКВ 9000 «нерозподілені видатки» на суму 147417,80 грн.

3. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів з міського бюджету районному бюджету на 2018 рік згідно з додатком №4 до цього рішення. Доручити секретарю міської ради укласти угоди з районною радою про надання субвенцій районному бюджету:

— на придбання металопластикових вікон для Скадовського районного центру соціальної реабілітації дітей — інвалідів «Надія» у сумі 100000,00 грн., зменшивши при цьому суму субвенції, запланованої на капітальний ремонт (заміну вікон) в будівлі Скадовського районного центру соціальної реабілітації дітей — інвалідів «Надія» на умовах співфінансування на 100000,00 грн.,

— для організації харчування учнів міських загальноосвітніх закладів (діти пільгових категорій та діти учасників АТО) у сумі 120000,00 грн.

4. Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2018 році , згідно додатку 5.

5. Затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно додатку 6.

6. Внести зміни до рішення міської ради від 03.08.2018 року №771 «Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2017 року №602 «Про бюджет м. Скадовська на 2018 рік», а саме:

— внести зміни у п.2 рішення, змінивши призначення субвенції районному бюджету, запланованої на капітальний ремонт, придбання енергозберігаючих вікон Скадовської спеціалізованої загальноосвітньої школи IIIIст. «Академія творчості» на умовах спів фінансування (50%) у сумі 295000,00 грн.,

на: капітальний ремонт (заміна вікон) Скадовської спеціалізованої загальноосвітньої школи IIIIст. «Академія творчості» у сумі 295000,00 грн.;

— внести уточнення у додатки №4 та №6 рішення та викласти їх у наступній редакції ( відповідно додатки 7 та 8) .

7. Додатки №1-8 цього рішення є його невід’ємною частиною.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально – економічного розвитку міста, планування та виконання бюджету, встановлення місцевих податків, зборів та інвестиційної політики, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Казберука А.А., начальника фінансово-господарського відділу виконкому міської ради, головного бухгалтера Сокольченко Ю.М.

Секретар міської ради: О.М.Сокольчук

Додаток №1

до рішення міської ради

від 06.09..2018 року №800

Зміни до доходів місцевого бюджету на 2018 рік.

(грн.)

код

Найменування згідно

з Класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

У тому числі бюджет розвитку

20000000

Неподаткові надходження

       

25000000

Власні надходження бюджетних установ

199441,15

0.00

199441,15

0.00

25010400

Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

7080,00

0.00

7080,00

0.00

25020100

Благодійні внески,гранти та дарунки

192361,15

0.00

192361,15

0.00

40000000

Офіційні трансферти

1350000.00

1350000.00

0.00

0.00

41030000

Субвенції

1350000.00

1350000.00

0.00

0.00

41053900

Інша субвенція (на дошкільну освіту)

1350000.00

1350000.00

0.00

0.00

50000000

Цільові фонди

308000.00

0.00

308000.00

0.00

50100000

Інші фонди

308000.00

0.00

308000.00

0.00

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою АРК, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади

308000.00

0.00

308000.00

0.00

 

ВСЬОГО ДОХОДІВ

1857441.15

1350000.00

507441.15

0,00

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради А.А.Казберук

Секретар міської ради О.М.Сокольчук

Додаток №2

до рішення міської ради

від 06 .09.2018 року № 800

Фінансування бюджету м. Скадовська на 2018 рік

(грн.)

код

Найменування згідно

з класифікацією фінансування бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

В т.ч. бюджет розвитку

Фінансування за типом кредитора

200000

Внутрішнє фінансування

0.00

574800.00

-574800.00

-574800.00

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів

0.00

574800.00

-574800.00

-574800.00

208100

На початок періоду

0.00

574800.00

-574800.00

-574800.00

208400

Кошти, що передаються до загального фонду бюджету із бюджету розвитку (спеціального фонду)

0.00

574800.00

-574800.00

-574800.00

Фінансування за типом боргового зобов’язання

600000

Фінансування за активними операціями

0.00

574800.00

-574800.00

-574800.00

602000

Зміни обсягів готівкових коштів

0.00

574800.00

-574800.00

-574800.00

602100

На початок періоду

0.00

574800.00

-574800.00

-574800.00

602400

Кошти, що передаються до загального фонду бюджету із бюджету розвитку (спеціального фонду)

0.00

574800.00

-574800.00

-574800.00

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради А.А.Казберук

Секретар міської ради О.М.Сокольчук

Додаток №3
до рішення міської ради від 06.09.2018 року №800

Зміни до розподілу видатків міського бюджету на 2018 рік

(грн.)

Код програм. Класифікації видатків та кредитування місцевог бюджету

Код ТПКВКМБ

/

ТКВКБМС2

Код ФКВКБ3

(код)

Найменування головного розпорядника,

відповідального виконавця, бюджетної

програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний фонд

Спеціальний фонд

разом

Всього

видатки споживання

З них

Видатки розвитку

Всього

Видат-ки споживання

З них

Видат-ки розвит-ку

З них

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

Комунальні послуги та енергоносії

Бюджет розвит-ку

     

Скадовська міська рада

                       
 

1000

 

Освіта

1202582,20

1202582,20

742000,00

281000,0

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

1202582,20

 

1010

0910

(070101)

Надання дошкільної освіти

1202582,20

1202582,20

742000,00

281000,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

1202582,20

 

3000

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

3033

1070

Компенсаційні витрати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

146000,00

146000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

146000,00

 

3140

1040

Оздоровлення та відпочинок дітей,( крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

-46000,00

-46000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-46000,00

 

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

-100000,00

-100000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-100000,00

 

6000

 

Житлово-комунальне господарство

349100.00

349100.00

0.00

0.00

0.00

132000.00

0.00

0.00

0.00

132000,

132000

481100.00

 

6013

0620

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

428460,00

428460,00

0,00

0,00

0,00

142000,00

0,00

0,00

0,00

142000,0

142000,0

570460,00

 

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

13500,00

13500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13500,00

 

6015

0620

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

25800,00

25800,00

0,00

0,00

0,00

60000,00

0,00

0,00

0,00

60000,00

60000,00

85800,00

 

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

-118660,00

-118660,00

0,00

0,00

0,00

-70000,00

0,00

0,00

0,00

-70000,0

-70000,0

-188660,00

 

7000

 

Економічна діяльність

5700.00

5700.00

0.00

0.00

0.00

-298800,0

-15400,00

0.00

0.00

-283400,

-606800

-293100.00

 

7310

0443

Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-605800,00

0,00

0,00

0,00

-605800,

-605800,

-605800,00

 

7325

0443

Будівництво1 споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1000,00

0,00

0,00

0,00

-1000,00

-1000,00

-1000,00

 

7330

0443

Будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10000,00

0,00

0,00

0,00

10000,00

10000,00

10000.00

 

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-10000,00

0,00

0,00

0,00

-10000,0

-10000,0

-10000,00

 

7691

0133

(240900)

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

308000.00

-15400.00

0,00

0,00

323400.0

0,00

308000.00

 

7693

0490

Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю

5700,00

5700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5700,00

 

8000

 

Інша діяльність

147417,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

147417,80

 

8700

0133

(250102)

Резервний фонд

147417,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

147417,80

     

Разом видатки

1704800,00

1557382,20

742000,00

281000,0

0,00

-166800,00

-15400,00

0,00

0,00

-151400,

-474800

1538000,00

 

9000

 

Між бюджетні трансферти

220000,00

220000,00

0,00

0,00

0,00

-100000,00

0,00

0,00

0,00

-100000,

-100000,

120000,00

 

9700

 

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів

220000,00

220000,00

0,00

0,00

0,00

-100000,00

0,00

0,00

0,00

-100000,

-100000,

120000,00

 

9770

0180

(250380)

Інші субвенції з місцевого бюджету

220000,00

220000,00

0,00

0,00

0,00

-100000,00

0,00

0,00

0,00

-100000,

-100000,

120000,00

     

Всього видатківi

1924800,00

1777382,20

742000,00

281000,0

0,00

-266800,00

-15400,00

0,00

0,00

-251400,

-574800

1658000,00

Секретар міської ради О.М.Сокольчук

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради А.А.Казберук

Додаток №4

до рішення міської ради від 06.09 .2018 року №800

Зміни до міжбюджетних трансфертів з міського бюджету районному бюджету на 2018 рік

(грн.)

Код бюджету

Назва місцевого

бюджету

адміністративно-територіальної одиниці

Дотації з бюджету

Субвенції з міського бюджету районному бюджету

6524700000

Районний бюджет

 

Субвенція загального фонду на

Субвенція спеціального фонду на:

     

на придбання метало пластикових вікон для Скадовського районного центру соціальної реабілітації дітей — інвалідів «Надія»

для організації харчування учнів міських загальноосвітніх закладів (діти пільгових категорій та діти учасників АТО)

на проведення капітального ремонту (заміна ікон) в будів

лі Скадовського районного центру соціальної реабілітації

дітей — інвалідів «Надія» на умовах співфінансування

     

100000,00

120000,00

-100000,00

 

ВСЬОГО

 

220000,00

-100000,00

 

РАЗОМ

 

120000,00

Секретар міської ради О.М.Сокольчук

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради: А.А.Казберук

Додаток №5 до рішення міської ради від 06.09..2018р. №800

Зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2018році (грн.)

Код програмн

класифікації

видатків та

кредитування

місцевих

бюджетів2

Код ТПКВКМБ

/

ТКВКБМС3

Код ФКВКБ4

Найменування головного розпорядника, відповідального

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Найменування місцевої (регіональної)

програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом загальний та

спеціальний фонди

   

01

Міська рада

       
 

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Міська програма “Виконання робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням доріг, вулиць та тротуарів м.Скадовська

0.00

-10000,00

-10000,00

 

7330

0456

Будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

Міська програма «Виконання робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням доріг, вулиць та тротуарів м.Скадовська

0.00

10000,00

10000,00

 

7310

0443

Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства

Міська програма «Розвиток житлово-комунального господарства м.Скадовська на 2018 рік»

0.00

-605800.00

-605800,00

 

6013

0620

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

Міська програма «Розвиток житлово-комунального господарства м.Скадовська на 2018 рік»

428460.00

142000.00

570460.00

 

6030

0620

Благоустрій міста

Міська програма «Розвиток житлово-комунального господарства м.Скадовська на 2018 рік»

0.00

-91000,00

-91000,00

 

6030

0620

Благоустрій міста

Міська програма «Благоустрій території міста Скадовська на 2018 рік»

-118660,00

21000,00

-97660,00

 

7325

0443

Будівництво1 споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

Міська програма «Благоустрій території міста Скадовська на 2018 рік»

0,00

-1000,00

-1000,00

 

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

Міська програма «Благоустрій території міста Скадовська на 2018 рік»

13500,00

0,00

13500,00

 

6015

0620

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

Міська програма «Утримання майна комунальної власності міста Скадовська на 2018 рік»

25800,00

60000,00

85800,00

 

9770

0180

Інші субвенції з місцевого бюджету

Міська програма «Утримання майна комунальної власності міста Скадовська на 2018 рік»

100000,00

-100000,00

0,00

 

7691

0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

Міська програма “Використання коштів цільового фонду розвитку інфраструктури, соціально — економічного і культурного розвитку м.Скадовська у складі спеціального фонду міського бюджету”

0,00

308000,00

308000,00

 

1010

0910

Надання дошкільної освіти

Міська програма «Діти — наша спільна турбота»

1202582,20

199441,15

1402023,35

 

9770

0180

Інші субвенції з місцевого бюджету

Міська програма «Діти — наша спільна турбота»

120000,00

0,00

120000,00

 

3140

1040

Оздоровлення та відпочинок дітей,( крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

Міська програма «Діти — наша спільна турбота»

-46000,00

0,00

-46000,00

 

7693

0490

Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю

Міська програма «Надання безоплатної первинної правової допомоги жителям міста Скадовськ в 2018 році»

5700,00

0,00

5700,00

 

3033

1070

Компенсаційні витрати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

Міська програма «Соціальний захист населення, ветеранів війни та праці м.Скадовська»

146000,00

0,00

146000,00

 

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Міська програма «Соціальний захист населення, ветеранів війни та праці м.Скадовська»

-100000,00

0,00

-100000,00

     

ВСЬОГО

 

1777382,20

-67358,85

1710023,35

Секретар міської ради О.М.Сокольчук

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради А.А.Казберук

         

Додаток 6

до рішення міської ради

від 06.09..2018 .№ 800

             

Зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

             

 

 

 

 

       

(грн.)

             

Код програмної

класифікації

видатків та

кредитування

місцевих

бюджетів2

Код

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС3

Код ФКВКБ4

Найменування головного розпорядника,

відповідального виконавця, бюджетної

програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно до проектно-

кошторисної документації тощо

Загальний обсяг фінансувавня

Відсоток завершенності будівництва об’єктів на майбутні роки

Всього

видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки

Разом

видатків

на поточний

рік

             
 

7461

0456

КП «Очисні споруди»

Реконструкція перехрестя вулиць Сергієвська та Джарилгацька з організацією кругового руху (10% від кошторисної вартості)

-10000,00

   

-10000,00

             
 

7461

0456

КП «Очисні споруди»

Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вулиці С.Скадовського (від вул.Джарилгацька до вул.Пасічника) у м.Скадовську

1297000,00

   

1297000,00

             
 

7461

0456

КП «Очисні споруди»

Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вулиці Шептицького (від ву.Поповича до вул..Джарилгацької) у м.Скадовську

1483000,00

   

1483000,0

             
 

7330

0456

КП «Очисні споруди»

. Реконструкція перехрестя вулиць Сергієвська та Джарилгацька з організацією кругового руху (10% від кошторисної вартості)

10000,00

   

10000,00

             
 

7461

0456

КП «Очисні споруди»

. Капітальний ремонт проїзної частини вулиці С.Скадовського (від вул.Джарилгацька до вул.Пасічника) у м.Скадовську

1297000,00

   

1297000,00

             
 

7461

0456

КП «Очисні споруди»

Капітальний ремонт проїзної частини вулиці Шептицького (від ву.Поповича до вул..Джарилгацької) у м.Скадовську

1483000,00

   

1483000,00

             
 

7310

0443

КП «Очисні споруди»

. Реконструкція КНС №5 в частині встановлення автоматичних грабельних решіток з шнек-пресом

-195000,00

   

-195000,00

             
 

6013

0620

КП «Очисні споруди»

. Капітальний ремонт КНС №4 із заміною насосно-силового обладнання по вул.Гагаріна в м.Скадовську

-118000.00

   

-118000.00

             
 

7310

0443

КП «Очисні споруди»

Реконструкція системи каналізації по вул.Джарилгацька

-252600,00

   

-252600,00

             
 

7310

0443

КП «Очисні споруди»

Реконструкція системи каналізації по вул. Морська (від вул. Незалежності до вул. Джарилгацька)

-158200,00

   

-158200,00

             
 

6030

0620

КП «Очисні споруди»

Капітальний ремонт зовнішнього вуличного освітлення вулиці Набережна в м. Скадовську (від вул. Єлизаветівська до вул. А.Шептицького)

-91000,00

   

-9000,00

             
 

7325

0443

Скадовська міська рада

Реконструкція спортивного майданчика з улаштуванням штучного покриття по вул.33 Гвардійської дивізії, 11 в м.Скадовську

-1000,00

   

-1000,00

             
 

6013

0620

КП «Очисні споруди»

Капітальний ремонт трансформаторної підстанції 35/0.4кВ майнового комплексу очисних споруд

260000,00

   

260000,00

             
 

6030

0620

КП «Очисні споруди»

Встановлення 4-х автобусних зупинок по вул.Гагаріна 2 шт, по вул.. Горького-1шт.,., по вул. Шмідта (район Б.Акації) – 1 шт) (облаштування посадочних платформ, виготовлення та встановлення нових конструкцій зупинок)

-96000,00

   

-96000,00

             
 

6030

0620

КП «Очисні споруди»

Встановлення 5 автобусних зупинок у м.Скадовську за адресами: вул.Гагаріна/Олександрівська — 1 шт, вул.Джарилгацька/. Горького-1шт., вул. Робоча-1шт., вул..Покровська/Джарилгацька — 1 шт., вул..Гагаріна/пр..Торговий – 1шт. (облаштування посадочних платформ, виготовлення та встановлення нових конструкцій зупинок)

110000,00

   

110000,00

             
 

6030

0620

Скадовська міська рада

Оплата послуг по виготовленню та встановленню роздягалень, душів. лежаків та тіньових навісів на східному та центральному пляжі міста

7000,00

   

7000,00

             
 

9770

0180

Скадовська міська рада

Надання субвенції районному бюджету на проведення капітального ремонту (заміна вікон) в будівлі Скадовського районного центру соціальної реабілітації дітей — інвалідів «Надія» на умовах співфінансування

-100000,00

   

-100000,00

             
 

9770

0180

Скадовська міська рада

Надання субвенції районному бюджету на капітальний ремонт (заміна вікон) Скадовської спеціалізованої загальноосвітньої школи IIIIст. «Академія творчості» на умовах спів фінансування (50%)

-295000,00

   

-295000,00

             
 

9770

0180

Скадовська міська рада

Надання субвенції районному бюджету на капітальний ремонт (заміна вікон) Скадовської спеціалізованої загальноосвітньої школи IIIIст. «Академія творчості»

295000,00

   

295000,00

             
 

6015

0620

КП «Водне господарство»

Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт ліфтів багатоквартирного житлового будинку по вул..33Гв.Дивізії,3 у м.Скадовську

60000,00

   

60000,00

             
 

6013

0620

Скадовська міська рада

Капітальний ремонт горизонтального дренажного колектору по вул.Морська (від вул.Софіївська до вул.Джарилгацька)

-573000,00

   

-573000,00

             
 

6013

0620

КП «Очисні споруди»

Капітальний ремонт зливової каналізації по вул.Морська (від вул.Софіївська до вул.Джарилгацька)

573000,00

   

573000,00

             

ВСЬОГО

       

-574800.00

   

-574800.00

             

Додаток №7

до рішення міської ради від 06.09..2018 року №800

Зміни до міжбюджетних трансфертів з міського бюджету районному бюджету на 2018 рік

(грн.)

Код бюджету

Назва місцевого

бюджету

адміністративно-територіальної одиниці

Дотації з бюджету

Субвенції з міського бюджету районному бюджету

6524700000

Районний бюджет

 

Субвенція загального фонду на

Субвенція спеціального фонду на:

     

утримання закладів дошкільної освіти

облаштування прилеглої території до спортивного майданчику із штучним покриттям ОЗСНВК «Академічна гімназія»

поточний ремонт центрального входу Скадовської ЗОШ №3

облаштування прилеглої території до спортивного майданчику із штучним покриттям по вул..Гагаріна,61.;

придбання тумб-вітрин для шкільного музею Скадовської спеціалізованої загальноосвітньої школи I-IIIст. «Академія творчості»

проведення капітального ремонту (заміна вікон) в будівлі Скадовського районного центру соціальної реабілітації дітей — інвалідів «Надія» на умовах спів фінансування.;

придбання оргтехніки для перших класів «Нової української школи» для трьох міських загальноосвітніх закладів на умовах спів фінансування

проведення капітального ремонту спортивної зали Скадовської ЗОШ №3 (50%). .;

проведення капітального ремонту корпусу початкових класів ОЗСНВК «Академічна гімназія»

капітальний ремонт стадіону Скадовської спеціалізованої загальноосвітньої школи I-IIIст. «Академія творчості» на умовах співфінансування (50%)

Надання субвенції районному бюджету на капітальний ремонт (заміна вікон) Скадовської спеціалізованої загальноосвітньої школи IIIIст. «Академія творчості» на умовах спів фінансування (50%)

     

1350000.00

98000.00

102134.00

140830.00

48000.0

100000.00

150000.0

97000.00

100000.00

-375000.

295000.00

 

ВСЬОГО

1738964,00

367000,00

 

РАЗОМ

2105964,00

Секретар міської ради О.М.Сокольчук

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради: А.А.Казберук

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансово-господарського                                               Ю.М.Сокольченко

відділу, виконавчого комітету міської ради,

головний бухгалтер

Головний спеціаліст –старший юрист

виконавчого комітету міської ради Г.І.о.Мурадли

Секретар міської ради О.М.Сокольчук

Підготували:

Заступник міського голови А.А.Казберук

з питань діяльності виконавчих

органів ради 

Головний спеціаліст — Л.А.Кордовська

заступник головного бухгалтера

фінансово-господарського відділу

виконавчого комітету міської ради

i