дом Законом України «Про внесення зміни до статті 13 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»», передбачено: «У разі якщо протягом одного року з дня обрання чинності цим Законом співвласники багатоквартирного будинку, в якому не створено об’єднання співвласників, не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком, управління таким будинком здійснюється управителем, який призначається на конкурсних засадах виконавчим органом місцевої ради, на території розташований багатоквартирний будинок. У разі якщо місцевою радою або її виконавчим органом відповідно до законодавства прийнято рішення про делегування іншому органу – суб’єкту владних повноважень функцій із здійснення управління об’єктами житлово-комунального господарства, забезпечення їх утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг, управитель призначається на конкурсних засадах таким органом.

У такому разі ціна послуги з управління багатоквартирним будинком визначається за результатом конкурсу, який проводиться в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства, а договір про надання послуг з управління багатоквартирним будинком строком на один рік від імені співвласників підписує уповноважена особа виконавчого органу відповідної місцевої ради, за рішенням якого призначено управителя. Якщо за один місяць до закінчення зазначеного строку жодна із сторін не повідомить письмово другу сторону про відмову від договору, договір вважається продовженим на черговий однорічний строк.

У період від оголошення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку до моменту визначення переможців конкурсу і укладення договорів про надання послуг з управління багатоквартирним будинком послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій продовжують надавати у відповідних багатоквартирних будинках виконавці таких послуг, які надавали відповідні послуги до початку проведення конкурсу.»

Таким чином, до моменту визначення переможців конкурсу і укладення договорів про надання послуг з управління багатоквартирним будинком послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій продовжують надавати у відповідних багатоквартирних будинках КП «Водне господарство».
На сьогоднішній день працівники КП «Водне господарство» продовжують роботу по переукладенню договорів на надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у багатоквартирних будинках згідно з встановлених Скадовською міською радою тарифів. Будинки в яких буде укладено менш ніж 75% договорів буде обмежено надання вказаних послуг.

На підставі абз. 1 ч. 3 ст. 20 цього Закону споживач зобов’язаний укласти договір на надання житлово-комунальних послуг, підготовлений виконавцем на основі типового договору, (вказаний договір підготовлений та знаходиться в абонентському відділі КП «Водне господарство» де і безпосередньо здійснюється його укладення, також договори укладаються контролерами підприємства на місцях). Ст. 1 вище вказаного закону визначає, що споживач — фізична чи юридична особа, яка отримує або має намір отримати житлово-комунальну послугу. Іншими словами, якщо той кто користується житлово-комунальними послугами він споживач і згідно абз. 1 ч. 3 ст. 20 Закону зобов’язаний укласти договір.
Відсутність договору на надання послуг по утриманню будинку та прибудинкової території або водопостачання (далі – житлово-комунальні послуги) не звільняє споживача від зобов’язання здійснення плати за вказані послуги, так як споживач проживає в багатоквартирному будинку, який на теперішній час відноситься до житлового фонду м. Скадовська, згідно рішень Скадовської міської ради знаходиться на балансі КП “Водне господарство”, і фактично-користується житлово-комунальними послугами.

КП «Водне господарство» звертається до мешканців багатоквартирних будинків з проханням з відповідальністю поставитися до укладення (переукладення) договорів на надання житлово-комунальних послуг.