УКРАЇНА

КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА

«ЦЕНТР З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ПЕРВИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

СКАДОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

СКАДОВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

(КУ «СКАДОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ»)

75700, Херсонська обл., м. Скадовськ, вул. Гагаріна, 63, офіс 4

тел./факс: +38(05537) 5-37-55; Email: sкаdpravo@ukr.net

Вих. № __ від «__» __________ 2018 р.

(на вхід. №________ від «___» _______20___р.)

Міському голові Яковлєву О.Ю

вул. Гагаріна,63

75700, м. Скадовськ,

Депутатам Скадовської міської ради

Інформація про діяльність

комунальної установи «Центр з надання безоплатної первинної правової

допомоги Скадовської міської ради Скадовського району Херсонської області»

в 2017 році.

Загальна кількість звернень до КУ «Скадовський Центр правової допомоги» за І-ІV квартал 2017 року становить 612 осіб. Враховуючи те, що під час зустрічі для повного вирішення питання надається інколи і 2 консультації з різних правових питань, то Центром за звітний період надано 1003 консультації. Додатково було надано 54 правових консультацій за допомогою телефонного зв’язку жителям міста Скадовськ, що нездатні самостійно пересуватися. Для вирішення правових питань директором та юристом Центру було проведено 7 особистих зустрічей з відвідувачами за місцем проживання осіб, що не здатні самостійно пересуватися.

Робота КУ «Скадовський Центр правової допомоги» у звітному 2017 році полягала в наступному: підготовка заяв/скарг, інформаційних запитів до органів державної влади (до управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Херсонській області, Скадовської районної державної адміністрації, управління праці та соціального захисту населення Скадовської РДА,УПФУ в Скадовському районі, Управління Держгеокадастру в Херсонській області), Міністерство юстиції України, Верховну Раду України, Міністерство освіти і науки України.

1.Категорія звернення та напрямки справ щодо яких надавалася допомога у підготовці документів:

1.1. земельні питання – підготовка заяв на отримання земельних ділянок учасникам бойових дій у зоні проведення АТО для індивідуального будівництва в межах міста Скадовськ підготовлено – 97 заяв, в інших населених пунктах — 8 заяви. Отримання земельних ділянок для ОСГ – 19 заяв. Інші земельні питання – 11 (листів — пропозицій про встановлення спільного паркану між сусідами та вирішення спорів між сусідами, керуючись правилами добросусідства).

1.2.надання загальної правової інформації по створенню ОСББ та інших громадських організацій 23 (особам). Крім того повністю забезпечено юридичний супровід співвласників ОСББ «Ромб» та ОСББ «Веселка» у приведені право установчих документів об’єднання до вимог чинного законодавства. Повністю забезпечено юридичний супровід створення нового ОСББ «Скадовський Ранок».

1.3.сімейні – 98 (допомога у формуванні та складані документів) з них — 17 заяв до органів державної влади щодо вирішення сімейно — правових питань.

1.4.житлові 46 (заяв, інформаційних запитів) з них — 8 заяв до органів місцевого самоврядування та державних органів щодо визначення, втрати та встановлення місця проживання фізичних осіб.

1.5.соціальні – 80 (допомога у написані заяв, звернень) з них – 8 заяв до органів місцевого самоврядування та органів державної влади, зокрема, Управління праці та соціального захисту населення Скадовської районної державної адміністрації Херсонської області щодо отримання одноразової грошової допомоги особам, які потрапили в тяжке матеріальне становище. Допомога в оформлені документів малозабезпеченим сім’ям -6 (особам).

1.6.виконання судових рішень – 82 (заяви) до Головного територіального управління юстиції у Херсонській області, а саме: виконавчої служби щодо Закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень».

1.7. договірні – 54 (надано витягів із законодавства), з них надано кваліфіковану правову допомогу у складані договору найму житла — 8 особам та 1 — особі була надана допомога по складанню заяви щодо неналежності боржників по кредитному договору, що попередило правопорушення щодо виконання зобов’язання неналежними боржниками, що попередило безпідставність пред’явлення вимог погашення боргу до осіб, які юридично не можуть бути відповідальними за конкретні зобов’язання перед банком, а також додатково з’ясовано шляхом написання 2 інформаційних запитів до центральних офісів банків, щодо належного та повного виконання зобов’язань перед банківськими установами, результатом були надіслані відповіді про те, що банківські установи претензій не мають та зобов’язання перед банком виконі в повному обсязі, а кредитні історії закриті, цими відповідями були знову попереджені шахрайські дії невідомих колекторських груп.

1.8.спадкові – 34 (витягів із законодавства) щодо порядку отримання спадщини, відмови від спадщини, оформлення заповіту, спадкування за законом тощо.

1.9.трудові – основними питаннями виявились розмір заробітної плати та питання з трудових правовідносин надано консультацій 12 (особам).

1.10.пенсійне забезпечення – 18(особам) були надані правові консультації щодо розміру пенсії та перерахунку пенсій та врахування надбавок до пенсій.

1.11.правова допомога підприємцям – 14 (особам) надано консультації по категоріям ФОП, що можуть не сплачувати ЄСВ та 4 (особам) роз’яснено приписи податкового законодавства.

1.12.право на доступ до публічної інформації – 19 (особам) була надана допомога з оформленням відповідних запитів на отримання загальнодоступної публічної інформації, що свідчить про активізацію громадян в отриманні інформації від державних органів та органів місцевого самоврядування.

1.13.правила благоустрою в місті – 17 (особи) отримали юридичні консультацій щодо правил благоустрою, а саме: порядку притягнення правопорушників до адміністративної відповідальності.

1.14. питання ЖКГ – 25(особам) надавалися роз’яснення з надання послуг та тарифів з водопостачання, вивозу сміття та врахування субсидій та пільг за надані послуги.

1.15.Інші19 інформаційних запитів щодо пошуку документів в архівних установах, в зв’язку із втратою оригіналів документів та необхідності їх відновлення. 8 (осіб) звернулися за допомогою щодо пошуку адрес та контактів недержавних організацій та фондів щодо отримання недержавної матеріальної допомоги, цим особам надавалися адреса та номера телефонів відповідних організацій. 11 (особам) були надані роз’яснення щодо пільг по перевезенню пасажирів перевізниками міста Скадовська та проводилась роз’яснювальна робота щодо позитивності змін у правилах перевезення пільгової категорії громадян.

Позитивним у роботі КУ «Скадовський Центр правової допомоги» у звітному періоді можна відзначити те, що юристами установи застосовуються у роботі практики з медіації у громаді, що є однією із технологій врегулювання суперечок у позасудовому порядку, як правило – це сімейні, житлові та межові суперечки, успішна практика мала місце у 4 справах, в яких було можливим та доречним використання цих практик. Слід відзначити, що у КУ «Центр з надання безоплатної первинної правової допомоги Скадовської міської ради Скадовського району Херсонської області» для забезпечення права членів Скадовської міської громади щодо доступу до вторинної правової допомоги, Центр співпрацює з Скадовським бюро правової допомоги, головним завданням якого є організаційна робота з надання малозабезпеченій частині населення Скадовського району доступу до вторинної правової допомоги, яка надається адвокатами за рахунок держави. Загальна кількість жителів міста Скадовська, яким Центром була надана допомога по збиранню відповідних документів для призначення безоплатного, за (рахунок держави) адвоката, становить – 19 осіб, які потребували безоплатної вторинної правової допомоги. Решта справ із загальної кількості звернень відвідувачів Центру розглядалися та надавалися правові консультації в межах компетенції КУ «Центр з надання безоплатної первинної правової допомоги Скадовської міської ради Скадовського району Херсонської області».

Найбільш типовими зверненнями до КУ «Скадовський Центр безоплатної первинної правової допомоги Скадовської міської ради Херсонської області» у звітному році виявились питання щодо створення ОСББ (кількість звернень щодо юридичного супроводу процесу створення ОСББ на кінець звітного 2017 року зросла, а отже на січень 2018 року заплановано надати практичну правову допомогу по створенню 6 (шести) ОСББ на території міста Скадовська. Також актуальними є питання виділення земельних ділянок учасникам АТО, динаміка цих звернень поступово починає спадати. Відзначено високу активність громадян щодо роз’яснення сімейного законодавства, а саме: стягнення аліментів, розлучення, поділ спільно нажитого майна подружжя тощо, активність звернень з цих питань зростатиме в зв’язку із змінами в сімейному законодавстві.

Типовими зверненнями до КУ «Скадовський Центр безоплатної первинної правової допомоги Скадовської міської ради Херсонської області» у звітному періоді виявились питання щодо виконання судових рішень гарантованих державою, підставою стали листи – запити, які були направлені Головним управлінням Державної Казначейської служби у Херсонській області стягувачам щодо поновлення особистих даних осіб, на користь яких були прийняті відповідні рішення судів, виконання яких гарантовано Державою, в зв’язку із передбаченими Законом України від 21.12.2016 року №1801 «Про Державний бюджет на 2017 рік» відповідних видатків за програмою КПКВК 3504040 «заходи щодо виконання рішень суду, що гарантовані державою», за цими зверненнями проводилась відповідна правова робота щодо підготовки відповідних документів, з початком виплат звернення громадян з цього питання, як і прогнозувалось почали зростати. На кінець звітного року завдяки проведеній роботі юристів Установи, частина жителів міста Скадовська отримали кошти на їх особисті банківські рахунки.

Також юристами КУ «Скадовський Центр правової допомоги» проводилась постійна робота щодо роз’яснення положень ЗУ «Про запобігання корупції» та надавалася, правова та технічна допомога суб’єктам декларування щодо заповнення е-декларацій. На даний час здійснюється підготовка до наступного етапу подачі е-декларацій.

Комунальна установа «Центр з надання безоплатної первинної правової

допомоги Скадовської міської ради Скадовського району Херсонської області» постійно співпрацює з місцевими засобами масової інформації, зокрема, з редактором інформаційного сайту міста Скадовська та Скадовського району.

На основі аналізу статистичних даних зібраних працівниками Центру, можна виділити наступні проблеми, які існують у нашій громаді:

  • Слід звернути увагу, щодо процесу створення ОСББ в м. Скадовську, а саме: небажання мешканцями їх створювати, так як частина житлових будинків складається не більше, як з шести квартир, а отже створення ОСББ не є в повній мірі економічно обґрунтованим. Проблемним є також в подальшому закріплення за балансовою належністю майна за ОСББ, через відсутність відповідних документів, виготовлення яких є затратним для власників квартир.

  • Проблеми з оформленням правовстановлюючих документів на житло та земельні ділянку в зв’язку з тяжким матеріальним становищем соціально вразливої частини населення.

  • Неможливості в оформлені права власності на земельні ділянки власниками житла у спільній частковій (сумісній) власності (трьохквартирних, багатоквартирних одноповерхових житлових будинках).

  • Наявність проблем з правилами добросусідства та розмежування земельних ділянок, які закріплені за житловими будинками та перебувають у користуванні власників цих будинків та членів їх сімей.

Директор В.П.Шульгіна

Кеба С.В. 5-37-55