%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8-1Юридичний аналіз «сучасних» кредитних договорів, які потрапили до рук юристів КУ «Скадовський Центр правової допомоги», показав, що ці договори клієнтам банків варто було б детально та ретельно вивчити перед їх підписанням, що вберегло б позичальників від кабальної залежності банків. Тому Центром розроблено наступні загальні правила, які варто врахувати перед укладенням кредитних договорів.

Правило перше: читайте кредитний договір повільно, дуже уважно і задовго перед його підписанням. Для такого вивчення можна попросити у банківських співробітників спеціальний шаблон договору «Потенційному позичальникові бажано ознайомитися з шаблоном кредитного договору і з’ясувати відповіді на всі питання, що цікавлять його за договором ще до подачі документів на розгляд і прийняття рішення банком про надання кредиту − Так не виникне ситуація, коли в поспіху оформлення угоди — кредитний договір підписується «не дивлячись».

Ця порада особливо стосується кредитів на товари в торгових мережах , сам факт того, що банк згоден дати кредит – вже радісна звістка. Але це не означає, що не варто вивчати умови договору перед його підписанням.

Правило друге: ретельно розраховуйте вартість кредиту, а також зважайте на черговість зарахування коштів по кредиту. Насамперед, це правило означає, що всі переплати за кредитом, тобто реальна ставка в річних, повинна бути виписана окремим пунктом чітко і прозоро. Можуть існувати й інші особливості кредитування, які збільшать ваші витрати. Рекомендується отримати підтверджену інформацію про витрати, пов’язані з обслуговуванням рахунків позичальника по кредитуванні. Інакше, несподівано для вас, можуть виникнути додаткові витрати при угоді або додаткова комісія банку, іноді досить істотна. Природно, обов’язково потрібно уточнити повну вартість позики. У рекламі напишуть про 20-22% річних, а за фактом опиняться всі 60-70%. Тому вимагайте від кредитних консультантів оголосити вам всю ціну кредиту і розписати графік платежів — вони зобов’язані це зробити. Особливу увагу зверніть на підсумкову суму переплати і суму щомісячних платежів. І на вартість обслуговування кредиту, яка може бути фіксованою і не залежати від суми залишку заборгованості». Отримавши кредит, Ви, як позичальник банку відповідно до укладеного договору, будете зобов’язані повернути банку основну суму боргу, сплатити проценти за користування ним у розмірах і в строки, установлені умовами кредитного договору. Крім того, умовами кредитного договору часто передбачається необхідність здійснення позичальником інших платежів, пов’язаних з отриманням, обслуговуванням та погашенням кредиту як на користь банку (комісії за відкриття поточного/карткового рахунку, здійснення розрахунково-касового обслуговування, забезпечення обслуговування кредитної заборгованості, що, наприклад, пов’язано з бажанням позичальника отримувати виписки за кредитним/картковим рахунком, здійснення валютно-обмінних операцій, надання консультаційних, у тому числі юридичних, послуг тощо), так і на користь третіх осіб (страхові платежі, платежі за послуги нотаріусів, інших осіб, біржові збори тощо). Черговість зарахування ваших коштів в рахунок кредиту є також проблематичним так як часто неуважне ставлення до того, що ви сплатили основну суму чи проценти по кредиту має істотне значення та негативні наслідки, тобто У кредитному договорі наводяться умови розрахунків, вказується черговість списання суми, що надійшла в рахунок погашення заборгованості за кредитом. Якщо є прострочена заборгованість, то в першу чергу погашаються штрафи та пені, потім прострочені відсотки та комісії, після цього термінові плати, відсотки та комісії, тільки потім прострочена сума основного боргу і, нарешті, термінова заборгованість по кредиту. Може бути й інша черговість списання сум, прийнята рішенням кредитного комітету банківської структури. Але такі заходи застосовуються, зазвичай, при повній втраті бізнесу позичальником, відсутності джерел погашення кредиту, недостатності застави.

Правило третє: якщо щось в кредитному договорі вас не влаштовує — шукайте інший банк, оскільки банк вносити зміни у договір для вас і видаляти пункти, які вас не влаштовують, не буде. При оформленні кредиту всі банківські кредитні договори є стандартними і, як правило, не можуть бути змінені в частині пунктів, з якими не згоден позичальник. Однак, як правило, політика банківських юристів залежить від конкретного банку. Іншими словами, якщо одна установа виписала в договорі небажаний для позичальника пункт, то завжди можна знайти банк, що цього не зробив.

Правило четверте: зважайте на умови договору про дострокове погашення кредиту з ініціативи банку та з ініціативи позичальника, серед таких пунктів можуть бути як цілком справедливі і нешкідливі: оформлення позичальником банкрутства, закінчення та не продовження страхування об’єкта застави, невиконання умов договору, надання неправдивих відомостей позичальником, так і не зовсім прийнятні (наприклад, падіння в ціні об’єкта застави,тощо). В кредитному договорі може бути передбачено, що позичальник, який достроково погасить кредит повинен сплатити додаткову комісію, що нараховуються на суму достроково погашеної частини позики або ж взагалі на позичальника може бути покладений обов’язок сплатити всі платежі в повному обсязі за користування кредитом, незважаючи на дострокове погашення кредиту.

Правило п’яте: звертайте увагу на умови договору про відшкодування банку витрат, що виникають в зв’язку з оплатою послуг. Позичальник зобов’язується відшкодувати банку витрати, що виникли у зв’язку з оплатою послуг, які надані або будуть надані в майбутньому з метою реалізації прав банку за даним договором. Цей пункт вказує, що до таких послуг відносяться доставка застави на місце зберігання, зберігання застави, послуги, пов’язані з її реалізацією, тощо. Окремо виписано зобов’язання позичальника відшкодувати банку в повному обсязі витрат на надання правової допомоги юридичних фірм та адвокатів, пов’язаних з вирішенням спорів за договором в судах всіх інстанцій, суми яких є захмарними. Але найголовніше, що розмір витрат, які повинен буде відшкодувати позичальник, не обмежений ніякою сумою, а зробити це позичальник повинен на першу вимогу банку і в терміни, зазначені ним у письмовій вимозі.

«При порушенні позичальником зобов’язань з погашення кредиту (у тому числі при відмові позичальника в оформленні або переоформленні договорів поруки, страхування і т.д.) позичальник сплачує банку відсотки за користування кредитом у розмірі…, нараховані від суми непогашеної вчасно заборгованості і оплачувані понад суми щомісячного платежу.

Правило шосте: особливу увагу слід звернути на всі штрафні санкції передбачені кредитним договором. Банк має право застосовувати штрафні санкції при неналежному виконанні своїх зобов’язань позичальником. Зверніть увагу на те, чи не занадто жорсткі санкції у банку за будь-які, навіть самі мінімальні проступки з боку позичальників. Так, наприклад, зараз часто банки стягують фіксовані штрафи при порушенні строків внесення платежу, незалежно від суми прострочення, яка може бути в рази менше штрафу за неї.

І не забувайте зберігати всі свої платіжні квитанції та документи три роки після остаточного погашення кредиту, а після повного погашення кредиту обов’язково вимагайте у кредитного консультанта надання документа про відсутність заборгованості.

ЧАСТКА
попередня статтяЛЮДИ СВОБОДИ
наступна стаття