Додаток
до рішення Скадовської міської ради
від 29 грудня 2016 року № 360

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок надання адресної матеріальної грошової допомоги
окремим категоріям мешканців міста Скадовська

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про порядок надання адресної матеріальної грошової допомоги окремим категоріям мешканців міста Скадовська (далі – Положення) визначає механізм, порядок та умови надання адресної матеріальної грошової допомоги (далі – матеріальна допомога) як однієї з форм надання соціальних послуг окремим категоріям мешканців міста Скадовська.
1.2. Матеріальна допомога надається:
— на лікування — згідно з розпорядженням міського голови, виданого на підставі рішення комісії з питань надання матеріальної допомоги на лікування;
— громадянам, які опинилися у складних життєвих обставинах та не в змозі самостійно їх подолати, у тому числі одиноким непрацездатним громадянам, які проживають у багатоповерхових житлових будинках в 3 і більше поверхи по відшкодуванню витрат на індивідуальне опалення житла природним газом в межах норм споживання через різницю коригуючих коефіцієнтів для 1-2 поверхових та для 3 і більше поверхових будинків — згідно з розпорядженням міського голови, виданого на підставі рішення комісії з питань надання адресної матеріальної грошової допомоги окремим категоріям мешканців міста Скадовська.
1.3. Матеріальна допомога є безповоротною допомогою, яка надається окремим категоріям мешканців міста Скадовська в безготівковій формі за рахунок коштів бюджету міста Скадовська в межах витрат, передбачених на ці цілі на відповідний бюджетний період.
1.4. Комісії з питань надання матеріальної допомоги на лікування та з питань надання адресної матеріальної грошової допомоги окремим категоріям мешканців міста Скадовська (далі — Комісії) утворюються виконавчим комітетом Скадовської міської ради.
1.5. Матеріальна допомога громадянину (заявнику), який зареєстрований і фактично проживає у місті Скадовську, на лікування або у випадку потрапляння в складні життєві обставини надається одноразово протягом календарного року.
1.6. Матеріальна допомога одиноким громадянам по відшкодуванню витрат на індивідуальне опалення житла природним газом надається під час проходження опалювального періоду щомісячно за листопад-лютий по завершенню відповідного місяця в грудні-березні відповідно.
1.7. У Положенні терміни вживаються у наступному значенні.
Мешканці міста Скадовська – особи, які постійно проживають на території міста Скадовська відповідно до Закону України «Про свободу пересування і вільний вибір місця проживання» (у тому числі внутрішньо-переміщені особи, які зареєстровані та фактично проживають у місті Скадовську), інших нормативно-правових актів України.
Адресна матеріальна грошова допомога — це форма соціальної допомоги, яка надається персонально та безпосередньо конкретній людині (мешканцю міста Скадовська), що потребує лікування або, яка опинилась у складній життєвій ситуації і потребує конкретної допомоги.
Окремі категорії мешканців міста Скадовська (у тому числі внутрішньо-переміщені особи, які зареєстровані і фактично проживають у м.Скадовську), яким надається матеріальна допомога:
— пенсіонери;
— непрацюючі малозабезпечені особи;
— інваліди І групи загального захворювання;
— інваліди І та ІІ груп по зору;
— діти-інваліди підгрупи А, діти-інваліди важкої форми епілепсії, онкохворі діти, діти-сироти, діти, які знаходяться під опікою;
— інші громадяни, що опинилися в складних життєвих обставинах;
— одинокі громадяни-мешканці міста Скадовська, які проживають у багатоповерхових житлових будинках в 3 і більше поверхи: жінки після досягнення 55 років, чоловіки після досягнення 60 років і інваліди I і II групи (незалежно від віку), які не мають працездатних родичів, зобов’язаних за законом їх утримувати.
Складні життєві обставини — обставини, що об’єктивно порушують нормальну життєдіяльність особи, наслідки яких вона не може подолати самостійно (інвалідність, часткова втрата рухової активності у зв’язку із старістю або станом здоров’я, самотність, сирітство, безпритульність, відсутність житла або роботи, насильство, зневажливе ставлення та негативні стосунки в сім’ї, малозабезпеченість, психологічний чи психічний розлад, стихійне лихо, катастрофа тощо), а також для внутрішньо-переміщених осіб, які зареєстровані та фактично проживають у м.Скадовську — у випадку смерті одного із членів сім`ї першого ступеня споріднення.
Домогосподарство — сукупність мешканців (або один мешканець), які спільно проживають в одному житловому приміщенні (або його частині), перебувають у родинних стосунках або стосунках свояцтва (не перебувають у будь-яких з цих стосунків або перебувають і в тих, і в інших стосунках), ведуть спільне господарство, спільно користуються комунальними послугами і послугами з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і які повністю або частково об’єднують та витрачають кошти на оплату вартості цих послуг.

2. МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА НА ЛІКУВАННЯ

2.1. Отримувачі матеріальної допомоги на лікування:
2.1.1. Інваліди І групи загального захворювання на лікування (крім інвалідів війни І групи):
— які перенесли оперативне втручання в поточному році;
— онкохворі;
— пенсіонери, розмір пенсії яких складає менше середномісячної по району.
2.1.2. Інваліди І та ІІ груп по зору на лікування, розмір пенсії яких складає менше середномісячної по району.
2.1.3. Діти -інваліди.
— підгрупи А;
— онкохворі
— діти, хворі на тяжку форму епілепсії.
2.1.4. Громадяни, хворі на туберкульоз, що знаходяться на контрольовано- амбулаторному лікуванні.

2.2. Порядок надання одноразової грошової допомоги на лікування.
2.2.1. Грошова допомога на лікування не носить постійного характеру, а є додатковою до існуючого доходу і може надаватися жителям міста не більше одного разу на рік за умови надання відповідних документів.
2.2.2. Підставою для розгляду питання про надання грошової допомоги на лікування інвалідам І та ІІ груп по зору є заява громадянина на ім’я міського голови з відповідними документами, які підтверджують необхідність його лікування (довідка від лікаря, направлення на стаціонарне лікування), довідка про розмір пенсії, ксерокопія паспорту, ксерокопія довідки про інвалідність, номер особового розрахункового рахунку та реквізити банку, в який перерахувати кошти.
2.2.3. Підстави для розгляду питання про надання грошової допомоги на лікування інвалідам І групи загального захворювання:
2.2.3.1. Онкохворим:
— заява громадянина на ім’я міського голови;
— довідка про онкологічне захворювання ;
— ксерокопія паспорту;
— копія довідки про інвалідність;
— номер особового розрахункового рахунку та реквізити банку, в який перерахувати кошти.
2.2.3.2. Які перенесли оперативне втручання:
— заява громадянина на ім’я міського голови;
— довідка з лікарні про перенесене оперативне втручання;
— ксерокопія паспорту;
— копія довідки про інвалідність;
— номер особового розрахункового рахунку та реквізити банку, в який перерахувати кошти.
2.2.3.3. Пенсіонери, розмір пенсії яких складає менше середномісячної по району:
— заява громадянина на ім’я міського голови;
-документами, які підтверджують необхідність лікування (довідка від лікаря, направлення на стаціонарне лікування);
— довідка про розмір пенсії;
— ксерокопія паспорту;
— копія довідки про інвалідність;
— номер особового розрахункового рахунку та реквізити банку, в який перерахувати кошти.
2.2.4. Підставою для розгляду питання про надання грошової допомоги на лікування дітям-інвалідам є заява на ім`я міського голови від батьків (опікунів, піклувальників) з відповідними документами, які підтверджують необхідність лікування дитини-інваліда (довідка від лікаря, направлення на стаціонарне лікування), копія свідоцтва про народження (паспорту) дитини-інваліда, ксерокопія довідки про інвалідність, довідка з місця реєстрації дитини, номер особового розрахункового рахунку батьків (опікунів, піклувальників) та реквізити банку, в який перерахувати кошти.
2.2.5. Підставою для розгляду питання про надання грошової допомоги на лікування громадянам, хворим на туберкульоз, що знаходяться на контрольовано — амбулаторному лікуванні є заява на ім`я міського голови, ксерокопія паспорту, відповідна довідка ЦРЛ, номер особового розрахункового рахунку та реквізити банку, в який перерахувати кошти.

2.3. Порядок подання заяви про надання матеріальної допомоги на лікування.
2.3.1. Громадяни міста подають заяву на ім’я міського голови особисто або через довірених осіб.

2.4. У наданні матеріальної допомоги може бути відмовлено, якщо заявником навмисно надані недостовірні відомості, які вплинули або можуть вплинути на рішення про надання матеріальної допомоги.
2.5. Призначення одноразової матеріальної допомоги здійснюється у розмірах, визначених у розділі 3.4. цього Положення, виходячи із передбачених у міському бюджеті обсягів видатків на ці цілі на відповідний фінансовий рік.
2.6. Порядок розгляду заяв про надання матеріальної допомоги на лікування:
— радник міського голови з організаційно-кадрових питань виконавчого комітету міської ради приймає на розгляд звернення громадян щодо надання матеріальної допомоги;
— перевірка та підготовка необхідних документів для розгляду покладається на секретаря комісії при виконкомі з питань надання матеріальної допомоги на лікування, склад якої затверджується розпорядженням міського голови;
— пропозиції комісії про надання допомоги оформляються секретарем комісії протоколом, який є підставою для підготовки проекту розпорядження міського голови;
— проект розпорядження про виділення одноразової матеріальної допомоги готує секретар комісії при виконкомі з питань надання матеріальної допомоги;
— виплата одноразової грошової допомоги здійснюється через відділення банку міста обраного заявником.
2.7. Матеріальна допомога на лікування інвалідам І групи загального захворювання, інвалідам І та ІІ груп по зору, дітям-інвалідам надається при наявності коштів в міському бюджеті.
2.8. Комісія зобов’язана в місячний термін, з дня одержання заяви та документів, розглянути заяву про надання матеріальної допомоги та внести відповідні пропозиції.

3. МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА ГРОМАДЯНАМ, ЯКІ ОПИНИЛИСЯ
В СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ

3.1. КОМІСІЯ З ПИТАНЬ НАДАННЯ АДРЕСНОЇ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ОКРЕМИМ КАТЕГОРІЯМ МЕШКАНЦІВ МІСТА СКАДОВСЬКА

3.1.1. Комісія з питань надання адресної матеріальної допомоги окремим категоріям мешканців міста Скадовська (далі — Комісія) утворюється за рішенням виконавчого комітету Скадовської міської ради.
3.1.2. Комісія формується у складі голови, заступника, секретаря та членів комісії. Головою комісії є секретар міської ради. На період відсутності голови комісії його функції виконує заступник.
3.1.3. До складу комісії входять посадові особи виконавчого комітету Скадовської міської ради, представники органів державної влади у сфері праці та соціального захисту населення, справ сім’ї, дітей та молоді, охорони здоров’я, пенсійного забезпечення, громадських організацій (за їх згодою). Зміни до персонального складу вносяться за поданням голови комісії та затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради.
3.1.4. Формою роботи комісії є засідання, які проводяться у разі потреби, але не менше одного разу на місяць. Засідання комісії вважається правомочним, якщо у ньому беруть участь дві третини членів комісії від її загального складу. Рішення комісії, прийняті на засіданнях, оформлюються протоколом. Протокол засідання комісії підписується головою комісії або його заступником, який веде засідання, та секретарем комісії. У засіданні комісії беруть участь члени комісії та запрошені особи.
3.1.5. Головною метою комісії є розгляд питань, пов’язаних із наданням адресної матеріальної грошової допомоги окремим категоріям мешканців міста Скадовська згідно цього Положення.
3.1.6. До завдань комісії відносяться вивчення і встановлення підстав та умов надання адресної матеріальної грошової допомоги, передбачених цим Положенням.
3.1.7. Комісія для вирішення покладених на неї завдань має право:
— одержувати в установленому порядку від підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, необхідну для прийняття рішення про надання матеріальної допомоги інформацію;
— залучати до своєї роботи представників органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій тощо.

3.2. ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ГРОМАДЯНАМ, ЯКІ ОПИНИЛИСЯ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ

3.2.1. Підставою для призначення або відмови в наданні матеріальної допомоги є особиста заява громадянина, в окремих випадках — одного з членів його сім’ї, про надання йому допомоги у зв’язку з потребою, що виникла внаслідок певних обставин, які він не має можливості самостійно подолати.
3.2.2. Рішення про призначення або відмову в наданні матеріальної допомоги в межах витрат, передбачених на соціальний захист населення у міському бюджеті на відповідний бюджетний період, приймається на засіданнях комісії з питань надання адресної матеріальної грошової допомоги окремим категоріям мешканців міста Скадовська, утвореної виконавчим комітетом Скадовської міської ради.
3.2.3. Надання матеріальної допомоги заявнику здійснюється згідно з розпорядженням міського голови, виданого на підставі відповідного рішення Комісії.
3.2.4. Отримання заявником матеріальної допомоги на оплату природного газу під час опалювального періоду, виходячи із соціальних стандартів, а також отримання заявником з числа вимушено-переміщених осіб, які зареєстровані та фактично проживають у м.Скадовську, матеріальної допомоги у випадку смерті одного із членів сім`ї першого ступеня споріднення, не позбавляє його права на отримання протягом поточного бюджетного року матеріальної допомоги на лікування за наявності відповідних на те підстав.
3.2.5. Для призначення матеріальної допомоги в межах витрат, передбачених на ці цілі у міському бюджеті на відповідний бюджетний період, громадяни надають наступні документи:
— особисту заяву громадянина;
— копію паспорта (сторінки 1 і 2, а також сторінка з відміткою про реєстрацію місця проживання), або свідоцтва про народження;
— копію довідки про реєстрацію особи як вимушеного переселенця (для вимушено-переміщених осіб, які зареєстровані і фактично проживають у м.Скадовську);
— копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
— копію документа, що підтверджує статус особи (посвідчення ветерана, довідка про встановлення інвалідності тощо);
— згоду на збір інформації про сім’ю, доходи, власність та майно, що необхідна для отримання матеріальної допомоги (додаток 1).
3.2.6. У залежності від того, для яких цілей надається матеріальна допомога, заявники додатково додають до заяви:
— довідку про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку);
— декларацію про доходи та майновий стан особи, яка звернулася за наданням матеріальної допомоги (додаток 2);
— довідку про розмір пенсії особи, яка отримує пенсію в управлінні Пенсійного фонду України в Скадовському районі за останні 6 місяців, що передують місяцю звернення;
— довідки про доходи членів сім’ї (домогосподарства) за останні 6 місяців, що передують місяцю звернення (з місця роботи, навчання, Центру зайнятості – для непрацюючих, з податкової інспекції – для осіб, що займаються підприємницькою діяльністю, та ін.);
— довідку (висновки) з лікувального закладу, у тому числі з кабінетів медико-соціальної допомоги про призначення високовартісного лікування (необхідність оперативного втручання) (із зазначенням медичної установи, яка призначає або призначала лікування), рахунки або чеки (із зазначенням конкретного переліку найменування медичних інструментів, ліків, медичних послуг, імплантів тощо), що підтверджують обсяг витрат на лікування або оперативне втручання;
— довідку про призначення органами соціального захисту населення субсидії по відшкодуванню витрат на оплату природного газу, що використовується для опалення житла в період опалювального сезону, а також копію банківського платіжного документу про оплату за спожитий природний газ за місяць, за який заявник звернувся за отриманням матеріальної допомоги;
— інші документи, що підтверджують складні життєві обставини та необхідність в отриманні матеріальної допомоги, або документи із зазначенням конкретних соціально-побутових проблем, для вирішення яких звертається заявник (акт пожежної інспекції про пожежу та понесені збитки; акт обстеження соціально-побутових умов проживання тощо).
3.2.7. Розгляд заяв Комісією здійснюється за умови надання заявником всіх документів, передбачених пунктами 3.2.5 та 3.2.6 Положення, крім випадків, коли документи не можуть бути надані з поважних причин (втрата документів внаслідок стихійного лиха, пожежі та в інших випадках).
3.2.8. Комісія протягом десяти днів з дня надходження заяви:
3.2.8.1. Уточнює обставини, які спонукали заявника звернутися за матеріальною допомогою.
3.2.8.2. Перевіряє достовірність інформації, викладеної ним в заяві та наданих документах.
3.2.8.3. Складає акт обстеження матеріально-побутових умов проживання заявника за встановленою формою (додаток 3).
3.2.8.4. Приймає рішення про надання або відмову у наданні матеріальної допомоги заявнику.
3.2.8.5. Готує проект розпорядження міського голови про призначення матеріальної допомоги.
3.2.9. Протягом десяти робочих днів після прийняття рішення про призначення матеріальної допомоги надсилається письмова відповідь заявнику.

3.3. МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА МЕШКАНЦЯМ МІСТА СКАДОВСЬКА, ЯКИМ ВИПОВНЮЄТЬСЯ 90 ТА 95 РОКІВ

3.3.1. Матеріальна допомога мешканцям міста Скадовська, яким виповнюється 90 та 95 років з дня народження, виплачується згідно розпорядження міського голови.
3.3.2. Проект відповідного розпорядження міського голови готує радник міського голови з гуманітарно-соціальних питань виконавчого комітету міської ради за поданням районної ради ветеранів.

3.4. РОЗМІР АДРЕСНОЇ МАТЕРІАЛЬНОЇ ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ

3.4.1 Розмір матеріальної допомоги жителям м.Скадовська (у т.ч. внутрішньо-переміщеним особам, які зареєстровані і фактично проживають у м.Скадовську) на лікування, яка надається один раз на рік, встановлюється слідуючим категоріям громадян у розмірах:
— інвалідам 1 групи загального захворювання (крім інвалідів війни І групи) : які перенесли оперативне втручання в поточному році; онкохворим; пенсіонарам, розмір пенсії яких менше середньомісячної по району – у розмірі 1000,00 грн.;
— інвалідам 1 групи по зору, розмір пенсії яких менше середньомісячної по району –у розмірі 600,00 грн.;
— інвалідам 2 групи по зору, розмір пенсії яких менше середньомісячної по району – у розмірі 400,00 грн.
— дітям, хворим на онкологічні захворювання та дітям-інвалідам підгрупи А- 3000,00 грн.
— дітям, хворим на тяжку форму епілепсії – 5000,00 грн.
— громадянам, хворим на туберкульоз, що знаходяться на контрольовано — амбулаторному лікуванні, за наявності відповідної довідки ЦРЛ – у розмірі 500,00 грн.
— громадянам, які потребують лікування, вартість якого не перевищує подвійного розміру законодавчо встановленого прожиткового мінімуму – встановлюється у розмірі 2500,0 грн., а у випадках високовартісного лікування (оперативного втручання) — встановлюється у розмірі 5000,0 грн.;
3.4.2. Розмір матеріальної допомоги для заявників, які опинилися у складних життєвих обставинах встановлюється у розмірі 500,0 грн., а у випадку смерті одного із членів сім`ї заявника з числа вимушено-переміщених осіб, які зареєстровані і фактично проживають у м.Скадовську, розмір цього виду матеріальної допомоги встановлюється у розмірі 2000,0 грн.
3.4.3. Розмір матеріальної допомоги для заявників, що постраждали внаслідок пожежі, встановлюється у розмірі 5000,0 грн.
3.4.4. Розмір матеріальної допомоги мешканцям міста Скадовська, яким виповнюється 90 та 95 років з дня народження — встановлюється у розмірі 1000,0 грн.
3.4.5. Матеріальна допомога для заявників по оплаті за природний газ, що використовується ними для індивідуального опалення житла під час опалювального періоду, розраховується формульним методом, виходячи із фактичної оплати за спожитий природний газ за місяць, за який заявник звернувся за отриманням матеріальної допомоги, на підставі копії банківського платіжного документу про здійснену оплату, а також законодавчо встановлених соціальних стандартів — норми загальної площі житла на сім`ю з однієї особи (Sснж), норми споживання природного газу для індивідуального опалення у розрахунку на 1 кв.м. площі житла (Nспг), коригуючих коефіцієнтів витрати природного газу на опалення 1 кв.м. житла для Херсонської області в 1-2 та 3 і більше поверхових житлових будинках (k1 та k2), вартості 1 куб.м. природного газу для населення (Спг) і виплачується у розмірі фактичної оплати, здійсненої заявником за рахунок власних коштів за спожитий природний газ, сума якої не може перевищувати вартості максимального обсягу газу, розрахованого з урахуванням соціальних стандартів та різниці в коефіцієнтах поверховості житлових будинків за формулою:

(Sснж х Nспг х k1 — Sснж х Nспг х k2) х Спг (грн.)

3.5. ВИПЛАТА МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

3.5.1. Виплата одноразової адресної матеріальної допомоги здійснюється через банківські установи.

3.6. ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ В НАДАННІ АДРЕСНОЇ
МАТЕРІАЛЬНОЇ ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ

3.6.1. Підставою для відмови заявнику в наданні матеріальної допомоги є:
3.6.1.1. Ненадання письмової згоди на збір інформації щодо свого матеріального стану заявником, кимось із членів його сім’ї або кимось із осіб, які зареєстровані і фактично проживають разом з ним.
3.6.1.2. Неможливість, перешкоджання або відмова від проведення обстеження матеріально-побутових умов проживання заявника, членів його сім’ї або осіб, які зареєстровані і фактично проживають разом із ним, внаслідок чого неможливо скласти акт обстеження, передбачений підпунктом 3.2.8.3 Положення, або неможливо встановити джерело доходів заявника.
3.6.1.3. Подання заявником у заяві або декларації недостовірної або неповної інформації щодо себе, членів своєї сім’ї або осіб, які зареєстровані і фактично проживають разом з ним.
3.6.1.4. Наявність у непрацездатного заявника повнолітніх дітей, які відповідно до частини ІІ статті 51 Конституції України мають обов’язок піклуватися про своїх непрацездатних батьків.
3.6.1.5. Якщо заявник, член його сім’ї або будь-хто із осіб, які зареєстровані і фактично проживають разом з ним, протягом 12 місяців перед зверненням за наданням матеріальної допомоги:
— здійснив купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку тощо на суму, яка на час звернення перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму в розрахунку на одну особу на місяць;
— оплатив послуги з навчання, будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля, транспортного засобу (механізму) тощо (крім житлово-комунальних послуг у межах норм споживання та медичних послуг, пов’язаних із забезпеченням життєдіяльності для зазначених осіб) на суму, яка на час звернення перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму в розрахунку на одну особу на місяць.
3.6.1.6. Якщо після отримання матеріальної допомоги за рахунок коштів бюджету міста Скадовська заявник протягом календарного року повторно звернувся за матеріальною допомогою.
3.6.1.7. Якщо протягом календарного року матеріальну допомогу вже отримав хтось із членів сім’ї заявника, або хтось із осіб, які зареєстровані і фактично проживають разом із ним.
3.6.1.8. Якщо заявник, хтось із членів його сім’ї або хтось із осіб, які зареєстровані і фактично проживають разом із ним, відмовляються виконувати рекомендації управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації щодо збору і подачі документів для отримання адресних державних соціальних допомог (у тому числі житлових субсидій), на які ці особи мають право згідно з чинним законодавством України.
3.6.1.9 Якщо заявник, хтось із членів його сім’ї або хтось із осіб, які зареєстровані і фактично проживають разом із ним, використали раніше призначену матеріальну допомогу не за призначенням.
3.6.1.10. Якщо середньомісячний дохід на члена домогосподарства, в якому проживає заявник, за попередні шість місяців, що передують зверненню за матеріальною допомогою, перевищує суму, що дорівнює подвійному розміру прожиткового мінімуму, встановленого законодавством на одну особу в розрахунку на місяць, на день звернення.
3.6.1.11. Якщо заявник звернувся із заявою про відмову від матеріальної допомоги.
3.6.1.12. Смерть заявника.
3.6.2. Протягом десяти робочих днів після прийняття рішення про відмову в наданні матеріальної допомоги надсилається письмова відповідь заявнику.
3.6.3. Рішення про відмову в наданні матеріальної допомоги може бути оскаржене заявником у порядку, встановленому законодавством.

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради А.Г.Розумний

Додаток 1
до Положення про порядок надання адресної матеріальної грошової допомоги окремим категоріям мешканців міста Скадовська

Міському голові м.Скадовська

(прізвище, ім’я та по батькові)

(адреса)

(телефон)

Згода

Я, _______________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я та по батькові)
надаю згоду на збір інформації про сім’ю, доходи, власність та майно, необхідну для отримання матеріальної грошової допомоги, а також на обробку моїх (наших) персональних даних у Базі персональних даних Скадовської міської ради та її виконавчих органів відповідно до вимог Закону України від 01.06.2010 року № 2297-VІ «Про захист персональних даних».
Забороняю надавати інформацію третім особам без моєї згоди.

  «___»________________20___ рік ________________________
(дата) (підпис заявника)

Додаток 2
до Положення про порядок надання адресної матеріальної грошової допомоги окремим категоріям мешканців міста Скадовська

Д Е К Л А Р А Ц І Я
про доходи та майновий стан особи, яка звернулась за наданням матеріальної допомоги

Розділ 1. Загальні відомості
1. _____________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові заявника)
2. Місце проживання: ___________________________________________________________________________
(поштовий індекс, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира, телефон)
3. Місце реєстрації: _____________________________________________________________________________
(поштовий індекс, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира)
4. Соціальний статус: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(інвалід війни, учасник бойових дій, ветеран війни, ветеран праці, член сім’ї загиблого (померлого) учасника війни, пенсіонер,
багатодітна родина, ліквідатор ЧАЕС, постраждалий внаслідок ЧАЕС та інші соціальні статуси та категорії)
5. Паспорт серії ___________ № _________________, виданий_________________________________________
ідентифікаційний номер ________________________
6. Особи, зареєстровані (проживаючі) у житловому приміщенні/будинку, особи та члени їх сімей, що проживають окремо (дружина, чоловік, діти) :
Прізвище, ім’я,
по батькові
Дата
народження
Серія
та номер паспорта
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код)
Примітки

Розділ II. Усі види доходів осіб, зареєстрованих (проживаючих) у житловому приміщенні/будинку станом на «______» ________________ 20____р.
Прізвище, ініціали
Відомості про доходи

Вид доходу (пенсія, державна соціальна допомога, заробітна плата, інші прибутки)
Розмір доходу
Джерело доходу

Розділ III. Інформація про витрати на придбання майна, товарів або оплату послуг на суму, що перевищує 50 тис. гривень, які здійснені протягом 12 місяців перед зверненням за наданням матеріальної допомоги
Прізвище, ініціали
Вид придбаного майна, товарів або оплачених послуг
Вартість, гривень
Дата придбання майна, товарів або оплати послуг

Я, _______________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я та по батькові)
несу повну відповідальність за надання інформації при заповненні декларації про доходи та майновий стан, усвідомлюю, що в разі подання мною неповних чи недостовірних відомостей може бути відмовлено в призначенні матеріальної допомоги.
  ____________________________________ ________________________
(підпис заявника)

Додаток 3
до Положення про порядок надання адресної матеріальної грошової допомоги окремим категоріям мешканців міста Скадовська

«_____»___________20____р.

А к т
обстеження матеріально-побутових умов проживання особи,
яка звертається за матеріальною грошовою допомогою

(складається за згодою громадянина)

Нами, членами комісії з питань надання адресної матеріальної грошової допомоги окремим категоріям мешканців міста Скадовська, утвореної відповідно до рішення виконавчого комітету Скадовської міської ради від «_____» __________ 20__ року № _____,
проведено обстеження матеріально-побутових умов проживання__________________________________________________________________________________________________________________________________ «_____» _____________ _______ р.
(прізвище, ім’я, по батькові) (дата народження)
_______________________________________________________________________________________
(адреса проживання, індекс, телефон)
За наслідками обстеження встановлено наступне:
1. Заявник звернувся за матеріальною грошовою допомогою на
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Заявник має статус (категорію) _____________________________________________
3. Розмір доходів заявника (на місяць) _________________________ грн ______ коп.
4. Заявник (підкреслити): не має жодних доходів або встановити джерело доходів неможливо.
5. Сімейний стан ________, разом із заявником зареєстровані і фактично проживають:

Прізвище, ім’я, по батькові
Ступінь
родинного зв’язку
Дата народження
Статус
Дохід
1.

2.

3.

4.

6. Сукупний прибуток (на місяць)_____________________________грн ______ коп.
7. Заявник має повнолітніх дітей, які проживають окремо:

Прізвище, ім’я, по батькові
Ступінь
родинного зв’язку
Дата народження
Адреса проживання
Дохід
1.

2.

3.

8. Додаткова інформація про дітей: _____________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
9. Умови проживання (підкреслити): квартира державна (ізольована, комунальна), кооперативна, приватизована, неприватизована, приватний будинок, поверх _______, кількість кімнат _____________.
10. Наявні комунальні зручності (підкреслити): ванна, санвузол, центральне опалення, ліфт, пічне опалення, індивідуальне газове опалення, центральне водопостачання, без комунальних зручностей.
11. Додаткова інформація про умови проживання:__________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
12. Узагальнена оцінка матеріальної забезпеченості (підкреслити): висока, середня, низька.
13. Заявник має пільгу _________% по сплаті за житлово-комунальні послуги.
14. Заявник (підкреслити) користується/не користується субсидією.
15. Заявник (підкреслити) має/не має заборгованості по сплаті за житлово-комунальні послуги.
16. Заявник має потребу в: ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
17. Перебуває (не перебуває) на обліку в КУ «Скадовський Територіальний центр соціального обслуговування населення з_______________________р.
18. Інформація про види та об’єми отриманої допомоги у 20 ____ р. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
19. Висновки та пропозиції комісії: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

З актом ознайомлений _______________________________ _________________
(ПІБ) (підпис)

Підписи членів комісії: ______________ _____________ _________________
(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)

______________ _____________ _________________
(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)

______________ _____________ _________________
(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.