Затверджую

Міський голова О.Ю. Яковлєв

Скадовська міська рада

06.12.2017 р. м. Скадовськ

ПРОТОКОЛ

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

з питань розгляду пропозицій до проекту програми соціально- економічного та культурного розвитку міста Скадовська та цільових програм на 2018 рік та пропозицій до проекту бюджету міста Скадовська на 2018 рік

Згідно п. 1 ст. 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 2.7.4. Статуту територіальної громади міста Скадовська виконавчого комітету міської ради скласти проект програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Скадовська та цільових програм на 2018 рік, бюджету міста Скадовська на 2018 рік і подати його на громадські слухання, затвердження на сесії міської ради, розпорядження міського голови від 16.11.2017 року №197-р «Про створення дорадчого комітету по підготовці та проведенню громадських слухань», оголошень в засобах масової інформації (газета «Чорноморець» від 21.11.2017 року № 89 (11197) та на офіційному сайті Скадовської міської ради 15 листопада 2017 року дорадчим комітетом по підготовці та проведенню громадських слухань, у складі:

Розумного Анатолія Григоровича — заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів , голови дорадчого комітету, ініціатора громадських слухань;

Цілинко Оксани Вікторівни головного спеціаліста, економіста з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності фінансово-господарського відділу виконавчого комітету міської ради, секретаря дорадчого комітету.

Члени дорадчого комітету:

Козел Лілія Вікторівна — секретар виконавчого комітету міської ради;

Головко Олексій Анатолійович — директор КП “Очисні споруди”;

Жук Олександр Володимирович — директор КП “Водне господарство”;

Кордовська Лариса Анатоліївна — головний спеціаліст — заступник головного бухгалтера фінансово — господарського відділу виконавчого комітету міської ради;

Тангел Наталія Дмитрівна — радник міського голови з гуманітарно-соціальних питань виконавчого комітету міської ради;

Кабакова Галина Іванівна — голова постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку міста, планування та виконання бюджету, встановлення місцевих податків, зборів та інвестиційної політики;

Швець Вадим Володимирович — депутат міської ради, було організовано та проведено громадські слухання з питань розгляду пропозицій до програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Скадовська та цільових програм на 2018 рік, бюджету міста Скадовська на 2018 рік.

Присутні:

члени територіальної громади міста Скадовська, міський голова, депутати Скадовської міської ради члени та працівники виконавчого комітету Скадовської міської ради, представники засобів масової інформації та інші.

Порядок денний: розгляд пропозицій до програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Скадовська та цільових програм на 2018 рік, бюджету міста Скадовська на 2018 рік.

Виступили:

Яковлєв О.Ю.: Для проведення громадських слухань необхідно обрати секретаря, пропоную секретарем обрати Цілинко О.В., інших пропозицій немає? Прошу Цілинко О.В., зайняти своє місце в секретаріаті.

На розгляд присутніх надається проект програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Скадовська та цільових програм на 2018 рік, бюджету міста Скадовська на 2018 рік, який представить заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Розумний А.Г.

Козел Л.В.: У відповідності до ст. 2.7.4., ст. 2.7.7. Статуту територіальної громади м. Скадовська, п. 1 ст. 27, п.1 ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради виступив з ініціативою проведення громадських слухань з питань розгляду пропозицій до програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Скадовська та цільових програм на 2018 рік, бюджету міста Скадовська на 2018 рік. Зазначена ініціатива була підтримана депутатами міської ради та зареєстрована у «Книзі реєстрації загальних зборів, Місцевих ініціатив та Громадських слухань» 16.11.2017 року під №31. На веб-сайті міської ради був розміщений проект програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Скадовська та цільових програм на 2018 рік, бюджету міста Скадовська на 2018 рік. Міським головою видане розпорядження від 16.11.2017 року № 197-р «Про створення дорадчого комітету по підготовці та проведенні громадських слухань». До складу комітету увійшли: Розумний А.Г., Цілинко О.В., Козел Л.В., Кабакова Г.І., Кордовська Л.А., Тангел Н.Д., Головко О.А., Жук О.В., Швець В.В. Через засоби масової інформації жителі міста, громадські об’єднання були повідомлені про проведення громадських слухань.

Розумний А.Г.: у відповідності до ст.13 закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Статуту територіальної громади міста Скадовська, громада та органи місцевого самоврядування мають право проводити громадські слухання, під час яких члени територіальної громади можуть порушувати питання та виносити пропозиції щодо питань та проблем місцевого значення, які належать до відання місцевого самоврядування. Пропозиції, які виносяться за результатами громадських слухань, підлягають обов’язковому розгляду органами місцевого самоврядування. Для проведення громадських слухань пропонується регламент роботи: для доповіді заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради надається 30 хвилин, для виступу та надання пропозицій присутніх 5 хв., на загальне обговорення пропозицій до бюджету 30-40 хвилин. Роботу слухань закінчити о 17.00 годині. На розгляд присутніх було представлено:

Заходи Програми

соціально-економічного та культурного розвитку

міста Скадовська на 2018 рік

1. Програма:

Виконання робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням доріг, вулиць та тротуарів м.Скадовська”

Зміст програми: Виконання заходів по утриманню в належному стані доріг, вулиць та тротуарів міста.

Мета програми: Основною метою Програми є збереження існуючої мережі автомобільних доріг та вулиць на території міста, забезпечення задовільних умов руху автотранспорту й безпеки дорожнього руху, утримання доріг та тротуарів міста в належному стані, забезпечення дотримання правил дорожнього руху, регулювання транспортних потоків в місті.

Строк виконання: Протягом 2018 року.

Фінансування програми: за рахунок коштів місцевого бюджету в межах затверджених на 2018 рік бюджетних призначень.

Всього по програмі 7185200,00 грн.

2. Програма:

«Розвиток житлово-комунального господарства м.Скадовська на 2018 рік»

Зміст програми: Забезпечення належного функціонування житлово-комунального господарства міста та надання гарантованих житлово-комунальних послуг населенню та іншим споживачам.

Мета програми: Підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства міста, забезпечення його сталого розвитку та задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів.

Строки виконання: Протягом 2018 року.

Фінансування програми: за рахунок коштів місцевого бюджету в межах затверджених на 2018 рік бюджетних призначень.

Всього по програмі 5981000,00 грн.

3. Програма:

«Благоустрій території міста Скадовська на 2018 рік»

Зміст програми: Забезпечення належного утримання території міста, місць загального користування та масового перебування громадян в належному санітарному стані, збереження існуючих та встановлення нових елементів благоустрою території міста.

Мета програми: Підвищення рівня комфортності для проживання та впорядкування території міста.

Строки виконання: Протягом 2018 року.

Фінансування програми: за рахунок коштів місцевого бюджету в межах затверджених на 2018 рік бюджетних призначень.

Всього по програмі 2372000,00 грн.

4. Програма:

«Утримання майна комунальної власності міста Скадовська на 2018 рік»

Зміст програми: Забезпечення належного утримання наявного майна комунальної власності та зміцнення матеріальної бази об`єктів і закладів комунальної власності.

Мета програми: Підвищення ефективності використання комунального майна міста.

Строки виконання: Протягом 2018 року.

Фінансування програми: за рахунок коштів місцевого бюджету в межах затверджених на 2018 рік бюджетних призначень.

Всього по програмі 1083200,00 грн.

5. Програма:

Захист м.Скадовська від підтоплення та шкідливої дії вод у 2018 році“

Зміст програми: Використання коштів міської ради на здійснення заходів з запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що призводить до підтоплення значної кількості житлових будинків.

Мета програми: Здійснення робіт з запобігання та ліквідації наслідків стихійного лиха, викачці та вивозу дощової води у районі підтоплення житлових будинків, ремонт та утримання в належному стані системи відведення дощових вод та зливової каналізації.

Строки виконання: Протягом 2018 року.

Фінансування програми: за рахунок коштів місцевого бюджету в межах затверджених на 2018 рік бюджетних призначень.

Всього по програмі 1675000,00 грн.

6. Програма:

Використання коштів цільового фонду розвитку інфраструктури, соціально

— економічного і культурного розвитку м.Скадовська у складі спеціального

фонду міського бюджету”

Зміст програми: Забезпечення раціонального та ефективного використання коштів цільового фонду розвитку інфраструктури, соціально — економічного і культурного розвитку м.Скадовська у складі спеціального фонду міського бюджету.

Мета програми: Головною метою цієї програми є забезпечення комплексного розвитку м.Скадовська, забезпечення розвитку відповідної курортно-туристичної інфраструктури, підвищення рівня привабливості міста-курорту.

Строки виконання: протягом 2018 року.

Фінансування програми: за рахунок коштів цільового фонду.

Всього по програмі 1856000,00 грн.

7. Програма:

«Діти — наша спільна турбота»

Зміст програми: Забезпечення утримання міських дошкільних навчальних закладів, організація харчування та оздоровлення дітей окремих категорій.

Мета програми: Метою цієї програми є вдосконалення дошкільної освіти шляхом надання підтримки та забезпечення розвитку, створення додаткових можливостей для духовного, інтелектуального і фізичного розвитку дітей.

Строки виконання програми: Протягом 2018 року.

Фінансування програми: за рахунок коштів місцевого бюджету в межах затверджених на 2018 рік бюджетних призначень, інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Всього по програмі 13249000,00 грн.

8. Програма:

«Надання безоплатної первинної правової допомоги жителям міста Скадовськ

в 2018 році»

Зміст програми: Забезпечення можливості доступу до безоплатної правової допомоги членів міської громади, які мають на неї конституційне право і потребують її.

Мета програми: Реалізації права членів Скадовської міської громади на безоплатну правову допомогу закріплених у ст.59 Конституції України, Законі України «Про безоплатну правову допомогу», положень наказу Міністерства юстиції від 28 березня 2012 року № 483/5 (реєстраційний № 474/20787 від 29 березня 2012 року) «Про затвердження Типового положення про установу з надання безоплатної первинної правової допомоги».

Срок виконання: Протягом 2018 року.

Фінансування програми: за рахунок коштів місцевого бюджету в межах затверджених на 2018 рік бюджетних призначень.

Всього по програмі 155300,00 грн.

9. Програма:

«Проведення культурно-масової роботи в м.Скадовську в 2018 році»

Зміст програми: Відзначення колективів підприємств, установ та закладів міста, окремих громадян з нагоди відзначення професійних свят, а також проведення святкових заходів до Нового року, 8 Березня, 9 Травня, Дня Незалежності, Дня міста та інших свят.

Мета програми: Основною метою Програми є створення необхідних умов для позитивних змін по розвитку сфери культури, залучення широких верств населення міста до збереження українських національних традицій, організація змістовного дозвілля, підвищення культурного рівня та естетичних смаків населення міста, підтримка обдарованої молоді та урізноманітнення проведення культурно-масових заходів.

Строки виконання: Протягом 2018 року.

Фінансування програми: за рахунок коштів місцевого бюджету в межах затверджених на 2018 рік бюджетних призначень.

Всього по програмі 196600,00 грн.

10. Програма:

Проведення заходів з фізичної культури та спорту в м.Скадовську”

Зміст програми: Відзначення кращих спортсменів та переможців під час проведення фізкультурно-спортивних заходів в місті, залучення якомога більше молоді до занять фізичною культурою та спортом.

Мета програми: Підтримка заходів щодо розвитку фізичної культури та спорту в місті, залучення якомога більше молоді до занять фізичною культурою та спортом, організація та проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи серед міської молоді, забезпечення сприятливих умов для розвитку видів спорту, які культивуються в нашому районі, а також вдосконалення необхідних умов для подальшого розвитку фізичної культури і спорту в місті.

Строки виконання: Протягом 2018 року.

Фінансування програми: за рахунок коштів місцевого бюджету в межах затверджених на 2018 рік бюджетних призначень.

Всього по програмі 155000,00 грн.

11. Програма:

«Соціальний захист населення, ветеранів війни та праці м.Скадовська»

Зміст програми: Проведення заходів по підтримці малозабезпечених верст населення міста.

Мета програми: Надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верстам населення міста на лікування та бездомним громадянам, компенсація частини вартості проїзду населення міста до дачних ділянок, організація пільгових перевезень на міських марштутах, компенсація за надані житлово-комунальні послуги.

Строки виконання: Протягом 2018 року.

Фінансування програми: за рахунок коштів місцевого бюджету в межах затверджених на 2018 рік бюджетних призначень.

Всього по програмі 1140000,00 грн.

12. Програма:

«Розробка містобудівної та землевпорядної документації на 2018 рік»

Зміст програми: Виготовлення проектів містобудівної та землевпорядної документації, детальних планів територій та комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності у місті Скадовську

Мета програми: Упорядкування містобудівної діяльності, упорядкування здійснення підприємницької діяльності у місті Скадовську.

Строки виконання: Протягом 2018 року.

Фінансування програми: за рахунок коштів місцевого бюджету в межах затверджених на 2018 рік бюджетних призначень.

Всього по програмі 195000,00 грн.

13. Програма:

«Централізоване тимчасове зберігання архівних документів, що не належать

до Національного архівного фонду на 2018 рік”

Зміст програми: Надання субвенції районному бюджету для утримання Трудового архіву з метою централізованого тимчасового зберігання архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду.

Мета програми: Централізоване тимчасове зберігання архівних документів ліквідованих підприємств, установ та організацій міста та надання громадянам довідок про заробітну плату та підтвердження трудового стажу.

Строки виконання: Протягом 2018 року.

Фінансування програми: за рахунок коштів місцевого бюджету в межах затверджених на 2018 рік бюджетних призначень.

Всього по програмі 85000,00 грн.

14. Програма:

«Висвітлення діяльності міської ради засобами масової інформації на 2018 рік»

Зміст програми: Висвітлення діяльності міської ради, її виконкому та депутатського корпусу в друкованих та електронних засобах масової інформації.

Мета програми: інформування жителів міста Скадовська щодо діяльності міської ради з питань життя місцевої громади

Строки виконання: Протягом 2018 року.

Фінансування програми: за рахунок коштів місцевого бюджету в межах затверджених на 2018 рік бюджетних призначень.

Всього по програмі 100000,00 грн.

15. Програма:

«Підвищення кваліфікації членів тендерного комітету міської ради, підвищення

кваліфікації кадрів та депутатів міської ради на 2018 рік “

Зміст програми: Навчання членів тендерного комітету міської ради та підвищення кваліфікації кадрів.

Мета програми: Підвищення кваліфікації членів тендерного комітету, організація та проведення процедур закупівель на засадах колегіальності та неупередженості згідно із Законом України «Про публічні закупівлі», підвищення кваліфікації кадрів та депутатів ради.

Строки виконання: Протягом 2018 року.

Фінансування програми: за рахунок коштів місцевого бюджету в межах затверджених на 2018 рік бюджетних призначень.

Всього по програмі 18000,00 грн.

16. Програма:

«Проведення конкурсів з перевезення пасажирів на автобусних

міських маршрутах загального користування на 2018 рік»

Зміст програми: Організація належного транспортного обслуговування мешканців міста.

Мета програми: Забезпечення дотримання вимог Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про транспорт”, “Про автомобільний транспорт”, постанов КМУ від 03.12.2008 р. №1081 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування”, впорядкування перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в м.Скадовську, забезпечення необхідного рівня та якості наданих послуг.

Строк виконання: Протягом 2018 року.

Фінансування програми: за рахунок коштів міського бюджету в межах затверджених на 2018 рік бюджетних призначень.

Всього по програмі 8000,00 грн.

17. Програма:

«Організація громадських робіт із залученням зареєстрованих безробітних

за участю Скадовського районного центру зайнятості на 2018 рік»

Зміст програми: Виконавчий комітет міської ради за участю державної служби зайнятості для забезпечення тимчасової зайнятості населення, передусім осіб, зареєстрованих як безробітні, організовують проведення оплачуваних громадських робіт.

Мета програми: Забезпечення тимчасової зайнятості населення за рахунок виконання робіт, що мають суспільно корисну спрямованість, відповідають потребам громади, сприяють її соціальному розвитку.

Строки виконання: Протягом 2018 року.

Фінансування програми: за рахунок коштів Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття у відповідності до п. 5 ст. 23 Закону України «Про зайнятість населення» та коштів міського бюджету.

Всього по програмі 108800,00 грн.

Пропозиції присутніх:

Домбровський І.В.: у програмі 17 потрібно запланувати також роботу 4 робітників з благоустрою на громадські роботи.

Розумний А.Г.: пишіть відповідне клопотання – міська рада розгляне його.

Бєляєва Т.М.: потрібно ліквідувати стихійне сміттєзвалище по вул.Набережній на перехресті з вул. Балтазарівською.

Розумний А.Г.: стихійні сміттєзвалища постійно ліквідуються на території міста.

Шаповалов М.І.: від жителів вул. Сергія Скадовського, Єлизавтевської від вул.. Святоюріївської до Джарилгацької пропонуємо розробити програму по каналізуванню.

Яковлєв О.Ю.: на даний час є схема підключення цієї ділянки до централізованої каналізації, розглядається питання будівництва нової КНС на цій ділянці. Після того, як буде готова документація та буде відома вартість даних робіт, міська рада візьме на себе видатки по будівництву даної КНС та прокладання магістральної труби, решта робіт має бути виконана за рахунок мешканців. Наступного року плануємо розробити проект програми «Каналізаційні мережі міста». На даний час централізованим каналізуванням охоплено приблизно 30-35%% населення.

Суровенний В.В.: як іде процес з оформленням містобудівної документації по вул. Весняній та ремонту дорожнього покриття? Потрібно зібрати мешканців цього району.

Яковлєв О.Ю.: на даний дорожнє покриття по вул. Весняній знаходиться у гарному стані. В подальшому дороги будуть «нарізатися».

Суровенний В.В.: коли ремонтували дорогу по вул. Святоюріївській, між вул. Сергія Скадовського та Курортною засипали відкриту зливову каналізацію.

Яковлєв О.Ю.: це питання буде вирішено після завершення ремонту дороги , буде проведено нову зливову каналізації.

Швороб О.В.: у багатоповерховому житловому будинку за адресою 33 Гвардійської Дивізії, 3 вже близько 20 років не працюють ліфти. Як можна вирішити дане питання?

Розумний А.Г.: протягом 2017 року від цього будинку не надходило звернення на ремонт ліфтів. Якщо жителі цього будинку звернуться до міської ради з відповідним клопотанням, воно буде розглянуто лише на умовах співфінансування. Також потрібно буде вирішити питання: «Хто буде обслуговувати ці ліфти?».

Сокольчук О.М.: у 2015 році було проведено збори з цього питання, але ніхто з жителів відповідного будинку не звернувся.

Жук О.В.: вартість ремонту ліфта у першому підїзді цього будинку – близько 150,0 тис. грн., у другому – близько 200,0 тис.грн.

Гулак М.С.: зробити ремонт дороги на мікрорайоні «Біла акація» по вул. Шмідта – хоча б зробити відсипку щебенем. Також потрібно вирішити питання з межами міста, тому що мешканці даного мікрорайону не можуть оформити земельні ділянки.

Яковлєв О.Ю.: стосовно дорожнього покриття, ямковий ремонт буде зроблено. Він буде виконаний у 2018 році. У тих людей, які мають зареєстрований недобудований будинок або вже готовий будинок, у цих людей є можливість оформити земельні ділянки, тому звертайтесь до міської ради для отримання відповідних дозволів. Проект «Зміна меж міста» у процесі виготовлення, він повинен бути виготовлений у грудні 2017 року.

Валігдан Т.М.: сільгосптехніка їздить по мікрорайону «Біла акація».

Грищенко О.В.: з фермерами було проведено розяснювальну роботу стосовно цього питання, більше там вони їздити не будуть.

Лиховид О.М.: подав до міської ради пропозицію по друку книги Олега Лиховида «Скадовськ 1917». Пропоную виділити кошти на фінансування друку відповідного видання.

Бутенко О.І.:

— зробити програму по каналізуванню приватного сектору міста, та проводити ремонти за умови спів фінансування 70/30%.;

— КП «Очисні споруди» підготувати розрахунки на необхідні види робіт на міських очисних спорудах та полігоні ТПВ;

— провести грейдерування всіх грунтових доріг міста, краще до початку оздоровчого сезону;

— завершити роботу по облаштуванню тротуару (переходів на тротуарах) по північній стороні вул. Незалежності (від вул. Іллінська до вул. Короленка);

— разом з Управлінням водного господарства відновити роботу однієї та фінансувати роботу двох дренажних насосних станцій для пониження рівня грунтових вод;

— встановити автобусні зупинки по вул. Джарилгацькій (біля газового господарства та біля магазину «Багети»), по вул. Гагаріна (біля ринку та корпусу початкових класів гімназії) та по поблизу перехрестя вул. Незалежності-Фрунзе;

— провести роботи по благоустрою східного пляжу та прилеглої зеленої зони до нього. Встановити сучасний туалет;

— встановити світлофори поблизу магазинів «Багети», «Джем» (вул. Незалежності,199);

— обладнати дитячий гральний майданчик в районі вул. Іллінска (між пансіонатами «Південний», «Кривбас», «Зв’язківець»);

— придбати сучасне обладнання компютерної томографії для КЗ «Скадовська ЦРЛ»;

— відкрити в місті прихисток для тварин та виділити кошти на стерилізацію котів та собак;

— збільшити видатки на соціальний захист населення, а саме на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян;

— провести ремонтні роботи спортивних майданчиків у загальноосвітніх закладах міста.

Покришова В.Б.:

– висаджувати саджанці дерев восени;

— на східному пляжі відремонтувати сходи у море;

— спортивні майданчики по всьому місту (в тому числі в міських школах) відкрити для вільного відвідування.

Васильєв О.П.: надав наступні пропозиції:

— облаштувати кільце на перехресті вулиць Джарилгацької та Сергіївської;

— облаштувати тротуар по вул. Поповича (від вул. Сергія Скадовського до Чкалова);

— побудувати пам’ятник з бюстом Герою України Силіну О.О. у місті;

— при КП «Очисні споруди» створити «ланку» для боротьби з амброзією. Особливо приділити увагу вул Пасічника, Покровській;

— провести ремонт очисних споруд поетапно;

— підвести воду на полігон ТПВ;

— привести в порядок пляжі, потрібно виділити більше коштів на придбання піску;

— відкрити додаткові громадські туалети в місті;

— прибрати стихійних смітник по вул. Набережній на перехресті з вул. Балтазарівською.

Калініченко М.М.: пропоную відремонтувати огорожу у військовій частині по вул. Гагаріна, 236.

Костюченко А.А.:

у 2018 році фінансувати громадські проекти;

— провести реконструкцію стадіону на «Воєнці»;

— чистити море від морської трави протягом року, а не тільки влітку.

Сервуля О.С.: пропоную не припиняти роботу дошкільних дитячих закладів міста на літній період, або зменшити цей період з 1,5 місяцід до 2-3 тижнів.

Мята П.:

— профінансувати реконструкцію стадіону на «Воєнці»;

— реконструкція очисних споруд;

— створння парків та скверів на території міста;

— створити безкоштовний громадський туалет;

— побудувати спортивні майданчики у всіх районах міста;

— провести благоустрій набережної на східному пляжі;

— модернізація поліклініки, лікарні;

— план створення 1000 робочих місць у місті;

— реконструкція центральної набережної міста;

— ремонт доріг;

— притулок для собак;

створити комунальний пляж.

Сокольчук О.М.: (зачитує звернення мешканців міста, в т.ч. депутатів)

— розробити та виділити кошти на фінансування програми «Розвиток зелених насаджень до 2020 року»;

— розробити програму розвитку зовнішньої реклами;

— розробити та фінансувати програму «Здоровя»;

— розробити та передбачити фінансування на програму «Безпечне місто»;

— розробити та передбачити фінансування заходів програми енергоефективності міста на 2018-2023 роки;

— розробити та передбачити фінансування заходів міської програми «Розвиток малого бізнесу» з наданням мікрокредитів;

— розробити проект реконструкції Центральної площі міста, передбачити кошти на проектні та будівельні роботи;

— каналізувати вул. Джарилгацьку (пропозиції депутата Кабакової Г.І.)

Пропозиції депутата Сокольчука О.М.:

— улаштувати покриття з резинової крошки на стадіоні по вул. 33 Гвардійської Дивізії, 11, де максимальна вартість 1 кв.м буде коштувати 550 грн., тобто вартість покриття майданчика 42х22 м буде коштувати 508,2 тис.грн. Аналог даного майданчика зроблений у пансонаті «Прибережний» (смт. Лазурне). Термін експлуатації – 10-25 років;

— облаштування дитячих ігрових майданчиків у житлових районах міста, а саме: вул. Вячеслава Чорновола – 50,0 тис грн., вул. Сергіївська, 28-30 — 70,0 тис. грн., парк «Молодіжний» — 150 тис. грн.;

— улаштування дорожнього покриття (під’їздів до багатоквартирних житлових будинків): 33 Гвардійської Дивізії, 1/10 – 100,0 тис. грн., Вячеслава Чорновола, 9 – 42,0 тис.грн., Мангубінська, 29-31 — 150,0 тис.грн.;

— улаштування асфальтного покриття: по вул. Поповича (від вул. Скадовської авіа групи до вул. Шмідта) – 1 900,0 тис. грн., вул. Набережній (від вул. Балтазарівської до вул. Портової) – 330,0 тис.грн., вул. Затишній (від вул. Мангубінської до вул. Єлизаветівської);

— капітальний ремонт тротуарів: вул. Вячслава Чорновола (від вул. Незалежності до вул. Гагаріна), вул. Сергіївської (від КП «Скадовський міський кінотеатр «Скадовськ» до набережної міста) – 75,0 тис.грн., «Алеї закоханих — ремонт асфальтного покриття – 90,0 тис.грн.;

— благоустрій: прибережної зони вздовж вул. Портова-Вячеслава Чорновола, парку «Молодіжного»;

— фінансування заходів: «Чорноморський зорепад», «Шахи», «Холі» та інші фестивалі, які було розпочато цього року.

— ліквідація стихійного сміттєзвалища біля «Чумака» (15 підписів мешканців міста);

— фінансування ремонту роздягалень, душових та коридорів — 250,0 тис.грн. (Скадовська ДЮСШ);

— облаштування дитячого майданчика на «Колгоспному» поселенні;

— відновлення тротуару по вул. Покровській;

— замінити 50 вікон у «Академії творчості» — 600,0 тис. грн.;

— інтерактивні дошки, проектори та ноутбуки для «Академії творчості».

Куріков В.Л.: дослідження Джарилгацької затоки – передбачити співфінансування – 150,0 тис. грн.

Карпушенко С.І.:

— відкрити в місті прихисток для тварин та виділити кошти на стерилізацію котів та собак;

— виділити більший фінансовий ресурс на оплату пільгового проїзду громадян;

— виділити більший фінансовий ресурс на компенсацію оплати газу пенсіонерам, які проживають у 3-х або більше поверхових будинках;

— відкрити безкоштовну столову для людей без постійного місця проживання.

Турченко Д.І.:

підключити полігон ТПВ до мережі водопостачання та електропостачання;

— постійно залучати роботу бульдозера та екскаватора на полігоні ТПВ;

— провести каналізування пожежної частини – 57,0 тис.грн.;

— придбання обладнання для пожежників (10 шоломів – 55,0 тис.грн., 14 пар чобіт – 50,0 тис.грн.).

Домбровський І.В.: провести обрізку тополь по вул. Сергіївській «Алея закоханих».

Сперчун О.І.:

— продовжити час проїзду маршруток по місту хоча б до 18.45 щовечора;

— зробити зупинку поблизу перехрестя вулиць Лугової та Шмідта;

— поливати зелені насадження на території міста;

— провести благоустрій кладовища;

— маршрутки повинні проходити через Нове кладовище хоча б раз на тиждень.

Пропозиції додаються:

-пропозиції Бутенко О.І. від 01.12.2017 року (додаток №1);

-пропозиції Кабакової Г.І. від 06.12.2017 року (додаток №2);

— пропозиції Сокольчука О.М. від 06.12.2017 року (додаток 3);

— звернення Бєляєва Т.М. від 05.12.2017 року (15 підписів) (додаток 4);

— звернення директора Скадовської РК ДЮСШ (додаток 5).

Яковлєв О.Ю.: приймемо всі пропозиції до відома. Прошу голосувати:

Хто «За» – 85

«Проти» — 0

«Утримався» — 0

Одноголосно. Дякуємо, що прийшли. Всього найкращого.

Заступник міського голови з питань діяльності

виконавчих органів ради А.Г. Розумний

Головний спеціаліст, економіст

з бухгалтерського обліку та аналізу

господарської діяльності

фінансово-господарського відділу

виконавчого комітету міської ради,

секретар дорадчого комітету О.В. Цілинко