Виконавчому комітету міської ради

Звіт про роботу комісії з питань захисту прав дитини,

ради опіки та піклування при виконавчому комітеті міської ради

протягом 2017 року

Комісія з питань захисту прав дитини у 2017 році працювала відповідно до покладених на неї функціональних обов’язків, пріоритетними завданнями в роботі комісії є забезпечення прав і законних інтересів дітей.

Основним завданням комісії є сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток.

На виконання ст. 20-1 Закону України «Про охорону дитинства», рішення виконавчого комітету міської ради від 21 квітня 2010 року № 66 «Про обмеження часу перебування дітей на вулиці без супроводу дорослих на території Скадовської міської ради», з метою безпечного відпочинку дітей під час канікул, попередження вчинення ними і стосовно них кримінальних та адміністративних правопорушень, профілактики бездоглядності та інших негативних явищ у дитячому середовищі, поширення проявів вживання неповнолітніми спиртних напоїв, тютюнопаління, контролю щодо обмеження перебування неповнолітніх, віком до 18 років, без супроводу батьків або осіб, що їх замінюють, у закладах дозвілля протягом року, із залученням спеціалістів служби у справах дітей Скадовської РДА, Скадовського районного центру соціальних служб для сім”ї, дітей та молоді, Скадовського відділення поліції, представників загальноосвітніх навчальних закладів та відділу освіти були проведені рейди із заходами по відпрацюванню розважальних закладів, торгових точок та закладів громадського харчування, комп’ютерних клубів щодо дотримання обмежень перебування в них дітей у нічний час. 

Головою комісії залучено приватних підприємців міста, Церкву Євангельських Християн-бабтистів “Дім молитви” щодо допомоги категорійним дітям у придбанні одягу, канцелярських товарів. На День захисту дітей було організовано екскурсійну поїздку категорійних дітей до міста Гола Пристань та Зелених хуторів Таврії. Заступником голови комісії було організовано збір речей нових та бувших у вжитку, а потім їх роздано сім”ям, які опинились у складних життєвих умовах. Також організовано походи дітей на виступи зірок естради у Зеленому театрі міста.

У 2017 році прийнято та розглянуто звіти про виконання опікунських обов”язків по відношенню до підопічних осіб та проведено обстеження житлово-побутових умов, про що складено відповідні акти. Основними питаннями, які розглядалися протягом 2017 року були питання щодо виконання батьківських обов”язків та позбавлення батьківських прав, взяття родин під соціальний супровід Скадовським районним центром соціальних служб для сім”ї, дітей та молоді.

Так, у поточному році проведено 10 засідань Комісії з питань захисту прав дитини, на яких розглянуто 22 питання.  За результатами розгляду підготовлено 21 рішення.

Для вирішення у встановленому законодавством порядку питань опіки та піклування над повнолітніми особами при виконавчому комітеті Скадовської міської ради створена опікунська рада. Рада є дорадчим органом, завданням якого є попередній розгляд питань опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами.

Радою попередньо розглядаються питання, що входять до повноважень органу опіки та піклування в частині соціального захисту осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, недієздатних осіб та дієздатних фізичних осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки.

Рада відповідно до покладених на неї завдань розглядає матеріали та готує пропозиції органу опіки та піклування стосовно:

  1. здійснення нагляду за діяльністю опікунів та піклувальників;

  2. розгляду скарг на дії опікунів (піклувальників);

  3. захисту та збереження особистих, житлових та майнових прав осіб, які перебувають під опікою (піклуванням);

  4. направлення до суду подання для призначення опікуна у разі ухвалення судом рішення про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи чи визнання її недієздатною;

  5. порушення питання про звільнення опікуна від виконання покладених на нього обов’язків за своєю ініціативою, за клопотанням підопічних, державних або громадських організацій, а також згідно з обґрунтованими заявами будь-яких осіб, якщо буде встановлено, що опікун чи піклувальник не відповідає своєму призначенню або належним чином не виконує своїх обов’язків;

  6. інших питань, які відповідно до чинного законодавства розглядаються органом опіки та піклування.

8) приймає у межах своєї компетенції рішення, необхідні для координації діяльності виконкому з питань соціальної роботи з сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах;

9) приймає участь у конференціях, нарад, семінарів з питань соціальної роботи з сім’ями, які опинились у складних життєвих обставинах;

    1. заслуховує на своїх засіданнях представників підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, стосовно реалізації заходів з соціальної роботи з  сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах

На обліку ради опіки та піклування перебуває 24 особи, які визнані у судовому порядку недієздатними. 2 особи знаходяться в інтернатних закладах.

У 2017 році було проведено 3 засідання, на яких розглядалися звіти опікунів, також припинення опіки в зв”язку зі смертю, підготовлено висновки про доцільність призначення опіки над недієздатними, прийнято участь у судових засіданнях щодо призначення опікунів над недієздатними особами, Спеціалістами виконкому було проведено обстеження житлово-побутових умов в яких проживають недієздатні, про що було складено відповідні акти.

З метою правильного застосування законодавства у сфері опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, цивільна дієздатність яких обмежена, у тому числі щодо призначення опікунів та піклувальників таким особам, починаючи з 22.03.2005 року відповідно до статей 36; 59; 60, 77 Цивільного кодексу України та статті 241 Цивільного процесуального кодексу України призначення опікунів та піклувальників недієздатним особам та особам, цивільна дієздатність яких обмежена, здійснюється виключно судом. У зв”язку з відсутністю рішень суду про визнання особи обмежено дієздатною або недієздатною дві особи направлено до суду для встановлення недієздатності, підготовлено та долучено до судової справи висновки про доцільність призначення опікунів над недієздатними особами. На сьогодні, одна справа ще у процесі, судове засідання призначено на початок лютого місяця поточного року, а відповідно однієї особи прийнято рішення суду та призначено опікуна у 2017 році.

Секретар виконавчого комітету міської ради Л.В. Козел