Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю».

Мета : подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування: Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

Порядок денний:

1. Звітування керівника ДНЗ №7 про свою діяльність перед учасниками навчально-виховного процесу, батьками та громадськістю.

2. Результати підготовки до нового навчального року.

3. Обговорення звіту(виступи батьків, членів колективу, громадськості).

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

— Конституції України,

— Закону України «Про освіту»,

— Закону України «Про дошкільну освіту»,

— «Положення про дошкільний навчальний заклад»,

— Закону України «Про охорону праці»,

— Закону України «Про цівільний захист»,

— Закону України «Про дорожній рух»,

— Закону України «Про відпустки»,

— Закону України «Про мови»,

— Базового компонента дошкільної освіти,

— Програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина»,

— Програми для дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» (оновленої),

а також, відповідно власного Статуту та річного плану роботи.

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Безпосереднє керівництво дошкільним закладом здійснюю я, завідуюча, згідно зі Статутом.

Дошкільний навчальний заклад розрахований на 93 місця, а в 2016 – 2017 н.р на кінець року списків склад становив 129 дітей раннього та дошкільного віку.

Групи комплектуються залежно від умов роботи закладу та віковими ознаками.

У дошкільному закладі функціонують 3 групи для дітей дошкільного віку, 2 групи раннього віку. Зараховування дітей до дошкільного закладу здійснюється на підставі електронної черги, заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини, ксерокопії свідоцтва про народження дитини, згоди про збір і обробку персональних даних.

Дошкільний навчальний заклад № 7 працює з 8.00 – до 17.00 годин з п’ятиденним робочим тижнем, працює чергова група з 7.30 до 17.30годин.

Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

План роботи затверджується педагогічною радою закладу, погоджується з районним відділом освіти Скадовської райдержадміністрації .

 1. Персональний внесок керівника з підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі.

* Вжиті завідуючою дошкільним навчальним закладом заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку:

На виконання Закону України “Про дошкільну освіту”, листа МОН України від 18.12.2000 року “Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, Інструктивно-методичного листа МОН України від 04.10.2007 року «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади», «Про здійснення соціально – педагогічного патронату» (від 17.12.2008 №1/9 – 811), діти п’ятирічного віку мікрорайону 100 % охоплені різними формами здобуття дошкільної освіти.

Відповідно моніторингу засвоєння програми дітьми старшого дошкільного віку,із загальної кількості старших дошкільників (29 чоловік) стійку мотиваційну готовність до школи мають 25 чоловіка 86.2%. Мають вищий і достатній рівень знань 17 чоловік 59%, середній- 8 чоловік 28%, нижче середнього – 4 чоловіка 13%. У 2016-2017 навчальному році в школу пішло 28 дошкільнят. На 01.06.2017р.в ДНЗ прийнято 51 дитина.

*Створення умов та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес

Планування роботи ДНЗ № 7 здійснювалося відповідно до Інструктивно – методичного листа Міністерства освіти і науки України «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах» від 3 липня 2015року. Саме річним планом регламентувалася організація методичної роботи дошкільного навчального закладу, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес. Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ДНЗ функціонує методичний кабінет, який є науково – методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом 2016-2017 н.р. кабінет поповнився наочно – дидактичними посібниками, науковою, навчально – методичною, літературою, аудіо записами. Під керівництвом вихователя – методиста Зіневич Т.В. педагогічний колектив має змогу здійснювати переорієнтацію всього освітньо-виховного процесу з розвивального на навчальний. Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями .

Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахового майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів садка, району, міста, проходження курсів підвищення кваліфікації .

Педагоги дошкільного закладу протягом 2016-2017н.р. отримали Сертифікати :

 • за участь у роботі обласних науково-практичних семінарах «Формування у дошкільників та молодших школярів національних та духовних цінностей українського народу» (вихователь-методист Зіневич Т.В.);

 • «Ранній вік та його значення в подальшому розвитку дитини»( вихователі Смолієнко А.В., Масько Н.О.);

 • за публікацію власних авторських матеріалів в мережі Internet конспект інтегрованого заняття з логіко-математичного розвитку для дітей II молодшої групи «Математичні сліди в народних казках» (вихователь Антіпіна Н.М.);

 • публікація власного досвіду в онлайн журналі «Дошкільник. In.ua», конспект інтегрованого заняття для дітей I молодшої групи «Весняне сонечко пригріло» (вихователь Зіневич Т.В.);

 • конспект інтегрованого заняття в старшій групі «Горішок знань» (вихователь Антіпіна Н.М.);

 • показ тіньового театру для дітей II молодшої групи «Під грибом» (вихователь Антіпіна Н.М.);

 • серія занять з розвитку звязного мовлення за методикою Л.Шелестової (вихователь Смолієнко А.В.).

В журналі «Дошкільне виховання» (грудень 2016р.) був надрукований конспект заняття для старшої групи «Таємниці чарівного вогню» (вихователь Смолієнко А.В.);

В журналі БВДС №6 2016р. заняття за методикою Л.Шелестової (вихователь Смолієнко А.В.);

БВДС № 9 2016р. заняття за програмою розвиваючого навчання «Крок за кроком» (робота в центрах, батьківські збори майбутніх першокласників);

БВДС №4 2017р. «У гості до курочки Ряби» — заняття для дітей 1 молодшої групи (використання лялькового театру у поєднанні з сенсорним вихованням), вихователь Масько Н.О.

В збірці «Матеріали Всеукраїнської науково-педагогічної конференції»(збірник ХАНО) квітень 2017р. вийшла стаття вихователя Антіпіной Н.М. «Формування морально-ціннісних якостей дошкільників засобами художньої літератури».

Нагороджена Дипломом редакції освітянських видань «Бібліотечка вихователя дитячого садка» вихователь-методист дошкільного закладу Зіневич Т.В., як переможець II туру «Скарбниці педагогічних інновацій» за творчий доробок «Заняття за програмою всебічного розвитку дитини «Крок за кроком».

Протягом 2016 – 2017 р. в освітньо – виховний процес впроваджувалися інноваційні технології:

2 група раннього віку- «Використання методики М.Монтессорі в індивідуальній та самостійній діяльності дітей раннього віку»;

2 молодша група – методика Кюїзерена «Кольорові палички»;

Середня група – авторська програма « Казкотерапія К.Єгорушкіної»;

Старша група _ навчання ранньому читанню за методикою М.Зайцева;

Музичний керівник — авторська програма А.Євтодьєвої «Співаємо, танцюємо граючись».

Інструктор з фізкультури – досвід О.Л. Києнко, президента Харківської громадської організації «Перлина».

Протягом звітного періоду в дитсадку проведено засідання школи молодого завідувача: «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи. Планування занять» (жовтень). 07 червня 2017р. на базі ДНЗ буде проводиться обласний районний семінар для ДНЗ та початкової школи «Літня школа» за темою «В гостях у казки».

Організація різних форм виховної роботи.

Навчально – виховний процес у дошкільному закладі здійснюється відповідно до Базового компоненту (нова редакція) дошкільної освіти, програмою виховання дітей раннього віку «Оберіг», програмою навчання та виховання дитини від двох до семи років «Дитина», програма виховання та навчання дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», варіативними програмами «Радість творчості» програма естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку», «Про себе треба знати, про себе треба дбати»- програма з основ здоровя та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку, авторською програмою М.Єфименка «Театр фізичного виховання» та навчально-методичними посібниками, рекомендованими МОН України.

Рішення про вибір програм обговорено й схвалено педагогічною радою закладу (протокол № 1 від 31.08.2016 р).

Учасниками навчально – виховного процесу ДНЗ є: діти, педагогічні працівники, обслуговуючий персонал, батьки (особи, які їх замінюють) та інші особи, які беруть участь у навчально – виховній роботі.

Основною формою організаційної роботи навчальної діяльності дітей дошкільного віку у нашому дошкільному закладі залишаються заняття з різних видів діяльності.

У дошкільному закладі вихователі проводять заняття індивідуальної та групової форми організації, тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, підсумкові.

— Тривалість занять для дітей раннього віку – 10 – 15 хвилин;

— Молодшого дошкільного віку – 15 – 20 хвилин;

— Старшого віку – 25 – 30 хвилин.

Організація життєдіяльності дітей включала в себе гурткову роботу, трудову діяльність, самостійну художню діяльність, роботу з безпеки життєдіяльності.

Проводились Дні здоров’я, святкові ранки, екскурсії, музично – спортивні розваги, організовувалися конкурси, виставки дитячих малюнків та поробок, спільних робіт з батьками та вихователями. Вихователі, вихованці та їх батьки взяли участь у міських спортивних змаганнях серед вихованців дошкільних закладів міста, конкурсі «Маленький ерудит», здобувши титул «Найартистичніша» (Куцепак Аліна), нагороджена Грамотою та медаллю; вихованка старшої групи Бондарюк Олена підготувала та захистила дослідницьку роботу на тему: «Чарівний світ народної іграшки» під час проведення науково-практичної конференції на базі опорного закладу СНВК «Академічна гімназія».

Вже традиційним стало проведення осінніх, зимових та весняних ярмарок, колядування (посівання), кошти від яких направляються на поліпшення матеріально- технічної бази ДНЗ: сітки на вікна в спортивний зал, стенди «Виховуємо культурно-гігієнічні навички. Як правильно мити руки» 3шт ( 1 молодша, 2 молодша та середня групи)., пошиті покривала на ліжка та накидки на подушки в старшу групу, методичний стенд в кабінет завідуючої «Контроль та керівництво»).

Із задоволенням батьки старшої та середньої груп беруть участь у спортивному святі, яке постійно проводиться у лютому місяці ( «Мама,тато, я- туристична сімя»).

Річний план навчально – виховної роботи за 2016-2017 н.р. виконаний на 85% у зв’язку з карантином ( грудень) та ремонтними роботами, які проводились з 24 вересня по 06 листопада 2016р.

2.Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання.

Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу – є одним із провідних напрямків роботи завідуючої та батьківського комітету ДНЗ.

До початку навчального року завдяки допомозі та підтримці батьків були виконані такі роботи:

 • придбаний стенд в музичний зал «Ми діти твої, Україно»- 1200 грн;

 • стенд «Помічнику вихователя» (старша група) – 200грн;

 • стенд «Контроль і керівництво» — 750 грн

 • стенд «Зростаємо дужими» (у фізкультурний зал) – 350грн;

 • стенд «Логопед радить» — 480грн;

 • стенд «Малятко-здоров»ятко» (2 група раннього віку) – 175грн;

 • стенди «Правила миття рук» ( у 1 молодшій, 2 молодшій та середній групах)- 780грн;

 • стіл кухонний для помічника вихователя (старша група) – 4000грн.;

 • логопедичний стіл – 3800грн;

 • стіл для засідань у методичний кабінет – 3000 грн;

 • ковдри синтетичні дитячі 10шт – 2000грн;

 • демонстраційна дошка в музичний зал – 180 грн.;

 • тунель для фізкультурних занять 2шт. -380 грн.;

 • доріжка-килимок масажна – 300грн.

Всього на суму: 17 595грн.

Ці матеріали передані актами прийомки-передачі бухгалтеру ясел-садка для оприбуткування під звіт матеріально-відповідальним особам( вихователю-методисту, завгоспу).

За кошти міської ради:

 • облаштована спортивна зала – 50 000грн;

 • встановлені нові пластикові вікна та двері в будівлі ДНЗ- 279 000грн;

 • реконструкція системи опалення (заміна труб на пластикові) – 116.000грн;

 • придбаний холодильник на харчоблок 7526грн;

 • придбаний холодильник в медичний кабінет – 6132 грн;

 • придбана електромясорубка на харчоблок- 4950грн;

 • придбаний принтер в методичний кабінет- 4390грн;

 • придбана пральна машинка на пральню- 7342грн;

 • матеріал на покривала в старшу групу- 3325грн;

 • придбано 2 вогнегасника та протипожежна кошма- 1830грн.

 • заміна поливних труб на пластик та заміна кранів для поливу квітників-1000грн;

 • фарба для фарбування майданчиків- 600грн.

Усього на суму: 482 095грн.

Хочу висловити слова щирої вдячності батькам наших вихованців, міській раді за матеріальну підтримку та допомогу у вирішенні поточних, нагальних питань.

3. Вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.

Відомості

Показники

1.

Кількість працівників усього

30

педагогічний персонал

12

обслуговуючий персонал

18

Впродовж 2016-2017 н.р. дошкільний навчальний заклад був повністю укомплектований педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом згідно зі штатним розписом, з 15 лютого 2017р. працює керівник гуртка з розвитку мовлення. праця педагогів упорядкована відповідно до нормативних норм, передбачених колективним договором. Плинність кадрів становить 0,01%, що не перевищує

нормативний спад (вибуття) працівників, який визначається у межах 0,03 – 0,05 значень коефіцієнта плинності. Плинність педагогічних працівників дорівнює нулю

Освітній рівень педагогів

Склад педагогічного колективу ДНЗ: 1-вихователь-методист, 7 вихователів, 1 музичний керівник, 1- інструктор з фізкультури, 1-керівник гуртка. Педагогів з вищою освітою –4 (44 %), з середньою спеціальною – 7 (56 %). Результати вивчення засвідчили задовільний освітній рівень, рівень професійної компетентності і можливостей педагогів ДНЗ.

Фаховий рівень педагогів

Показники рівня кваліфікації — мають кваліфікаційну категорію «Спеціаліст»-7 педагогів, «Спеціаліст 2 категорії»-1педагог; «Спеціаліст І категорії» -1педагог, «Спеціаліст вищої категорії» та звання «Старший вихователь»-1педагог, звання «Вихователь-методист»-1педагог.

Педагогічний стаж

Рівень стажу педагогічної діяльності — педпрацівників зі стажем від 30 років- 3%, 25-30 років – 50%, 15-25 років – 45%, від10 років – 1%., до10 років 1%

 

Чергова атестація педагогічних працівників була проведена відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, яке було затверджено наказом МОН України від 06.10.2010 р. № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року за №1255/18550, та з урахуванням змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 № 1473.

В 2016/2017 н.р. був повністю, і своєчасно виконаний перспективний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Пройшли курсову перепідготовку вихователі Антіпіна Н.М. (березень), Куреня Л.В.(квітень-травень).

Згідно з планом педагоги ДНЗ пройшли курсову перепідготовку при КВНЗ «ХАНО», їх досягнення успішно оцінені за модулями навчально-тематичного плану: соціально-гуманітарним, професійним, та творчим. Педагоги взяли участь у конференції, де поділилися своїми здобутками напрацюваннями.

Повернувшись до навчального закладу щиро поділилися з колегами отриманими знаннями і враженнями.

За наслідками атестації підтвердила раніше встановлений 9 тарифний розряд та звання «Вихователь-методист» вихователь Антіпіна Н.М.

4. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я дітей та працівників.

* Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування вихованців і працівників:

Одним з приорітетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу. Раціон харчування збалансований згідно вимог організму дитини в білках, жирах, вуглеводах, мінералах та вітамінах на добу.

Харчування вихованців здійснюється відповідно до Інструкції з організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Діти одержують 3ри разове харчування при 9 годинному перебуванні в ДНЗ. Замовлення продуктів та їх завезення здійснюється ФОП «Клочко Ірина Анатоліївна», ТОВ «Південьторг-СК», Скадовський хлібокомбінат, ТОВ «Таврійські свині». Медичною сестрою старшою складається меню-розкладка з урахуванням єдиного примірного меню та технологічних карток, погоджених міською СЕС.

Продукти харчування, що постачаються в дитячий заклад мають сертифікати якості та відповідності. Ціна продуктового набору на день, з лютого 2016р., складає згідно Рішення Скадовської міської ради від 16 січня 2016р.№66 18 грн. (ранній вік ) та 22 грн.(дошкільний вік),в тому числі 60% за рахунок батьків і 40% за рахунок міського бюджету. 7 дітей мають пільги на харчування 50%, як діти з багатодітних сімей , 6-ро дітей мають 100% пільгу, як діти, чиї батьки є учасниками АТО в Донецькій та Луганській областях, 15 дітей мають пільгу на харчування 100%, як діти з малозабезпечених сімей. В літній період діти забезпечені свіжими овочами та соками, це має позитивний результат в процесі оздоровлення дошкільників.

Я разом з вихователями тримаємо на постійному контролі оплату за харчування, як наслідок — борги по батьківській оплаті незначні. Вихователями усіх вікових груп ведеться планомірна роботу щодо формування навичок культури харчування дошкільнят, консультативна робота щодо харчування дітей вдома. Адміністрація постійно контролює якість страв та харчування дітей. За результатами контролю проводяться індивідуальні бесіди, видаються накази та заслуховуються питання про харчування на нарадах при завідуючій. Контроль за якістю харчування, санітарно-гігієнічним станом дитячого садка ведеться і з боку міської СЕС, про що свідчать акти перевірок. Пропозиції вказані в актах, виконуються згідно зазначених термінів. Адміністративних та дисциплінарних покарань, за результатами перевірок, не було.

Медичне обслуговування вихованців дитячого садка здійснюється медичною сестрою старшою Долгополовою Г.І. Відповідно до графіку, за наявності вакцин медсестрою проводились щеплення або надавалися направлення батькам вихованців для проведення щеплення дітям в умовах поліклініки, проводилися огляди лікарями-спеціалістами дітей старшого віку, антропометричні виміри дітей, оформлення карток до школи. Усі діти мають рівень фізичного розвитку, що відповідає стандартам .

Санітарно-освітня робота серед батьків проводиться через бюлетені, бесіди, консультації. Розроблено заходи спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінній період, а також роз’яснювальної роботи серед батьків щодо ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для швидшого їх одужання. Безпосередньо у групах проводиться консультативна робота з батьками щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах дитячого садка. Кожен працівник закладу 2 рази на рік, згідно графіку, (січень,червень) проходить обов’язковий безкоштовний медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листам непрацездатності.Згідно графіку, березні 2017р. з працівниками ясел-садка проведений санмінімум працівниками СЕС та складений іспит.

Педагогічним працівникам закладу надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення — згідно діючого законодавства (ст.57) Закону України «Про освіту».

* Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм:

Відповідно до Закону України «Про охорону праці», було проведено навчання та перевірку знань працівників з охорони праці, повторні та позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей в ДНЗ, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги. Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року, проводилося випробування спортивного та нестандартного обладнання на території дошкільного закладу, в спортивній залі та в групових кімнатах. Відповідальною особою за охорону праці проводяться перевірки обладнання на відповідність вимогам безпеки та видаються приписи. Обладнання, яке не відповідає вимогам вилучається для ремонту чи списується. Профспілковий комітет бере участь у розробці комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, в роботі комісії з атестації посадових осіб на знання ними нормативних актів з охорони праці. Він також здійснює суспільний контроль за охороною праці в особі своїх вибраних органів і представників.

Робота педагогічного колективу та всіх робітників ДНЗ щодо профілактики дитячого травматизму будується на Базовому компоненті дошкільної освіти та програми «Дитина», яка спрямовує роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Ми вважаємо, що тількисистематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі.

Протипожежна безпека у дошкільному навчальному закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, за звітний період, згідно плану перезаряджено 4 вогнегасники, придбано 2 вуглекислотних вогнегасника та протипожежна кошма, призначено відповідальних осіб. Проводяться евакуаційні заходи на випадок виникнення пожеж, тижні безпеки (осінній, зимовий, весняний, літній), тиждень ЦЗ (травень), згідно з наказами по ДНЗ.

Щороку по завершенню «Тижня безпеки» діти узагальнюють одержані знання у своїх творчих роботах (малюнках), які розміщують на тематичному стенді «Дитячий вернісаж».

В дошкільному закладі за 2016-2017н.р пройшли перевірки: 27.102016р.-Скадовський РСГУ ДСНС України у Херсонській області (пожежна безпека); 16.02.2017р.- Скадовська райдержадміністрація та відділ освіти виконання Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»; 27.02.2017р.-Держпромспоживслужба; 13.04.2017р. районний відділ освіти ОП; 10.05.2017р. фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (оплата лікарняних листів).

Зауваження надані перевіряючими органами виправлені у встановлені строки.

Між адміністрацією і трудовим колективом закладу складений Колективний договір, ухвалений на зборах трудового колективу. Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально – економічних, виробничих і трудових відно

Щодо соціально – трудових пільг, гарантій, компенсацій адміністрація та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту працівників .Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються. Між адміністрацією та профспілковим комітетом існує тісний зв’язок. Мною, як завідуючою, постійно подаються подання на узгодження всіх штатних одиниць. Члени профспілкового комітету є членами атестаційної та тарифікаційної комісій, з організації техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці.

Адміністрація та профспілка разом виступають за належний контроль у навчально- виховній роботі, оздоровчій та культурно – масовій роботі. Мікроклімат в колективі можна визнати добрим.

* Моральне та матеріальне стимулювання працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення:

З метою морального стимулювання кращі педагоги та обслуговуючий персонал. за успіхи в роботі, адміністрацією дошкільного закладу були нагороджено грамотами та подяками. Згідно з існуючими законодавчими актами та Положеннями про грошову винагороду та преміювання працівники дошкільного закладу одержали грошову винагороду в розмірі одного посадового окладу (згідно ст.57 Закону України «Про освіту».)

* Стан дитячого травматизму:

Випадків виробничого та дитячого травматизму в ДНЗ, за звітний період, зареєстровано не було, крім побутового (дитячого) , який трапився вдома — 1 дитина (Кравченко Єгор 2011р.н.-перелом руки)\

5. Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями.

У дошкільному закладі діє батьківський комітет, як колегіальний орган педагогів та батьків. На засіданнях розглядалися питання освітньо-виховної роботи, поліпшення умов перебування дітей в садку, питання звернення за спонсорською допомогою до підприємств та організацій, звітування про залучені та витрачені благодійні внески.

Адміністрацією та вихователями садка ведеться постійна планомірна робота по налагодженню співпраці з кожною сім’єю. Проводяться “Дні відкритих дверей”, батьківські збори, консультації, індивідуальні бесіди.

Варто відмітити, що в річному плані планується робота по оптимізації взаємодії педагога з батьками та громадськістю, метою якої є забезпечення колективного підходу у роботі з батьками по формуванню особистості дитини щодо ефективного впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Дитина».

6. Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу. Реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування.

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348, проведено ряд заходів, а саме: заведені журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян, установлена скриня для питань та пропозицій громадян.

За минулий 2016-2017 навчальний рік кількість усних звернень склала 51 з метою електронної реєстрації, та оформлення дітей у дошкільний заклад і 5 щодо працевлаштування, 20- щодо надання пільг на харчування. Щотижня я веду прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності навчального закладу, розглядаю пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками, радою, батьківським комітетом тощо, інформую управління освіти про прийняті рішення.

Але є проблеми, які необхідно вирішувати для покращення матеріально-технічної бази, та нормального функціонування ДНЗ, яке б відповідало Санітарному регламенту утримання дошкільного навчального закладу та сучасних вимог навчально-виховного процесу:

1. Поновлення сантехнічного обладнання в групах.

2. Заміна лінолеуму в ігровій кімнаті 1 молодшої групи та шафи для миття посуду.

3. Ремонт ігрового павільйону на майданчику середньої групи.

4. Необхідний ремонт туалетної кімнати у 2 групі раннього віку із заміною сантехніки та кахелю.

5. Необхідний капітальний ремонт пральні.

6. Зробити ремонт стелі в музичному залі.

7.Поновлення плитки на вхідних порогах.

8. Необхідно зробити отмостку навкруги будівлі ДНЗ.

9. Необхідно встановити зливні труби для водовідведення води з даху будівлі ДНЗ.

10. Придбати 2 пилососи ( на коридор, у 2 молодшу групу).