Скадовська міська рада
Скадовський район, Херсонська область

Нормативно-правова база

Закон України "Про доступ до публічної інформації" - https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2939-17 

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади" -  https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/583-2011-%D0%BF

 

Указ Президента України "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" - https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/547/2011 

 

Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.05.2020 № 91 «Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Скадовська міська рада, її виконавчий комітет, та Порядку відшкодування цих витрат»

 

 

Розпорядження міського голови від 03 березня 2016 року № 30-р "Про внесення змін  до розпорядження міського голови від 26.07.2011 р. № 131-р "Про затвердження “Інструкції про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію"

 

Розпорядження міського голови від 03 березня 2016 року № 29-р "Про внесення змін до розпорядження міського голови від 26.07.11 року № 128-р "Про визначення місця для роботи запитувачів інформації, встановлення часу їх прийому у міській раді та виконавчому комітеті Скадовської міської ради"

 

Розпорядження міського голови від 03 березня 2016 року № 28-р "Про затвердження переліку відомостей, що становлять службову інформацію у документації міської ради та її виконавчому комітеті"

 

Розпорядження міського голови від 03 березня 2016 року № 27-р "Про забезпечення доступу до публічної  інформації у Скадовській міській раді та виконавчому комітеті Скадовської міської ради"

 

Розпорядження міського голови від 26 липня 2011 року № 128-р "Про визначення місця для роботи запитувачів інформації, встановлення часу їх прийому у міській раді та виконавчому комітеті Скадовської міської ради"