ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

СКАДОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

25 липня 2018 року

 

№140

Про внесення змін до рішення міської ради

від 22.12.2017 року №602 «Про бюджет м.Скадовська на 2018 рік»

Відповідно до ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетного кодексу України, ст.ст.3.2.8,3.5;5.3 “Статуту територіальної громади міста Скадовська, виконавчий комітет міської ради вирішив:

надати пропозиції до міської ради:

1. Внести зміни до рішення Скадовської міської ради від 22.12.2017 року «Про бюджет м. Скадовська на 2018 рік» №602, а саме:

1.1. збільшити доходи загального та спеціального фондів бюджету, згідно додатку (Дод.1);

1.2. зменшити дефіцит загального фонду міського бюджету у сумі 174584.00 грн. за рахунок коштів, переданих до загального фонду бюджету із спеціального фонду бюджету (бюджету розвитку);

1.3. зменшити профіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 174584.00 грн., напрямом використання якого визначити передачу коштів до загального фонду бюджету із спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку) у сумі 174584,00 грн.(Дод.2);

1.4. направити частину вільних залишків коштів, що склалися станом на 01.01.2018 року на котловому рахунку цільового фонду в сумі 214000,00грн. на КТПКВКМБ 7691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених ВР АРК, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених ВР АРК, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади” в сумі 214000,00 грн.;

1.5. внести зміни до бюджетних призначень та помісячного плану асигнувань загального та спеціального фондів бюджету (Дод.2).

2. Внести зміни до міжбюджетних трансфертів. Доручити секретарю міської ради укласти угоди з районною радою про надання субвенцій районному бюджету:

— на утримання закладів дошкільної освіти у сумі 1350000,00грн.;

— на проведення капітального ремонту (заміна вікон) в будівлі Скадовського районного центру соціальної реабілітації дітей — інвалідів «Надія» на умовах спів фінансування у сумі 100000,00грн.;

— на придбання комп’ютерного обладнання для перших класів «Нової української школи» для трьох міських загальноосвітніх закладів на умовах спів фінансування у сумі 150000,00грн.

— на проведення капітального ремонту спортивної зали Скадовської ЗОШ №3 (50%) збільшити на 97000,00 грн. – до 287000,00грн.;

на облаштування прилеглої території до спортивного майданчику із штучним покриттям ОЗСНВК «Академічна гімназія» у сумі 98000,00грн.;

— на проведення капітального ремонту корпусу початкових класів ОЗСНВК «Академічна гімназія» збільшити на 100000,00 грн. – до 290000,00грн.;

— на поточний ремонт центрального входу Скадовської ЗОШ №3 у сумі 102134,00грн.;

— на облаштування прилеглої території до спортивного майданчику із штучним покриттям по вул..Гагаріна,61 у сумі 140830,00грн.;

— на капітальний ремонт стадіону Скадовської спеціалізованої загальноосвітньої школи IIIIст. «Академія творчості» на умовах спів фінансування (50%) зменшити на 375000,00 грн.;

— на капітальний ремонт,придбання енергозберігаючих вікон Скадовської спеціалізованої загальноосвітньої школи IIIIст. «Академія творчості» на умовах спів фінансування (50%) у сумі 295000,00 грн.;

— для придбання тумб-вітрин для шкільного музею Скадовської спеціалізованої загальноосвітньої школи IIIIст. «Академія творчості» у сумі 48000.00 грн.

3. Внести відповідні зміни до «Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста і цільових програм на 2018 рік».

4. Додатки №1-2 цього рішення є його невід’ємною частиною.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Казберука А.А., секретаря виконавчого комітету міської ради Козел Л.В.

Секретар міської ради О.М.Сокольчук

Додаток №1

до рішення виконкому міської ради

від 25.07..2018 року №140

Зміни до доходів бюджету м.Скадовська на 2018 рік.

(грн.)

код

Найменування згідно

з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

В т.ч. бюджет розвитку

18000000

Місцеві податки

1500000,00

1500000,00

0,00

0,00

40000000

Офіційні трансферти

870216,00

870216,00

0.00

0.00

41030000

Субвенції

870216,00

870216,00

0.00

0.00

41035000

Інша субвенція (на дошкільну освіту)

441800.00

441800.00

0.00

0.00

41052300

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

428416,00

428416,00

0,00

0,00

50000000

Цільові фонди

550000,00

0.00

550000,00

0,00

50100000

Інші фонди

550000,00

0.00

550000,00

0,00

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою АРК, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади

550000,00

0.00

550000,00

0,00

 

ВСЬОГО ДОХОДІВ

2920216,00

2370216,00

550000,00

0,00

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради А.А.Казберук

Додаток №2
до рішення виконкому міської ради від 25.07.2018 року №140

Зміни до розподілу видатків міського бюджету на 2018 рік

за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (грн.)

Код програм. Класифікації видатків та кредитування місцевог бюджету

Код програмної

класифікації

видатків та

кредитування

місцевих

бюджетів

Код ТПКВКМБ

/

ТКВКБМС2

Код ФКВКБ3

(код)

Найменування головного розпорядника,

відповідального виконавця, бюджетної

програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний фонд

Спеціальний фонд

разом

Всього

видатки споживання

З них

Видатки розвитку

Всього

Видат-ки споживання

З них

Видат-ки розвит-ку

З них

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

Комунальні послуги та енергоносії

Бюджет розвит-ку

       

Скадовська міська рада

2544800,00

2544800,00

708016,00

52000,00

0,00

589416,00

235700,00

0,00

0,00

353716,0

-174584,

3134216,00

   

0100

 

Державне управління

379216,00

379216,00

379216,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

379216,00

   

0150

0111

(010116)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради

379216,00

379216,00

379216,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

379216,00

   

1000

 

Освіта

441800,00

441800,00

328800,00

52000,00

0,00

-40000,00

0,00

0,00

0,00

-40000,0

-40000,0

401800,00

   

1010

0910

(070101)

Надання дошкільної освіти

441800,00

441800,00

328800,00

52000,00

0,00

-40000,00

0,00

0,00

0,00

-40000,0

-40000,0

401800,00

   

6000

 

Житлово-комунальне господарство

-15180.00

-15180.00

0,00

0,00

0,00

98416,00

0,00

0,00

0,00

98416,0

98416,00

83236,00

   

6015

0620

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

428416.00

0.00

0.00

0.00

428416.0

428416.0

428416.00

   

6030

 

Благоустрій міст,сіл,селищ

-15180.00

-15180.00

0,00

0,00

0,00

-330000.00

0,00

0,00

0,00

-330000

-330000

-345180.00

   

7000

 

Економічна діяльність

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

164000,00

235700,0

0,00

0,00

-71700,0

-600000,

164000,00

   

7330

0443

Будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-300000,00

0,00

0,00

0,00

-300000

-300000

-300000,00

   

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету461

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-300000.00

0.00

0.00

0.00

-300000.

-300000

-300000.00

   

7691

0133

(240900)

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

764000,00

235700,0

0,00

0,00

528300,0

0,00

764000,00

       

Разом видатки

805836,00

805836,00

708016,00

52000,00

0,00

222416,00

235700,00

0,00

0,00

-13284,0

-541584,

1028252,00

   

9000

 

Між бюджетні трансферти

1738964,00

1738964,00

0,00

0,00

0,00

367000,00

0,00

0,00

0,00

367000,0

367000,0

2105964,00

   

9700

 

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів

1738964,00

1738964,00

0,00

0,00

0,00

367000,00

0,00

0,00

0,00

367000,0

367000,0

2105964,00

   

9770

0180

(250380)

Інші субвенції з місцевого бюджету

1738964,00

1738964,00

0,00

0,00

0,00

367000,00

0,00

0,00

0,00

367000,0

367000,0

2105964,00

       

Всього видатківi

2544800,00

2544800,00

708016,00

52000,00

0,00

589416,00

235700,00

0,00

0,00

353716,0

-174584,

3134216,00

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради А.А.Казберук

i