СКАДОВСЬКА МІСЬКА РАДА

СКАДОВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

22 серпня 2018 року

 

143

Звіт виконавчого комітету міської ради

про хід і результати виконання бюджету

міста Скадовська за І півріччя 2018 року

Заслухавши звіт начальника фінансово – господарського відділу виконавчого комітету міської ради, головного бухгалтера Сокольченко Ю.М. про хід та результати виконання бюджету міста Скадовська за І півріччя 2018 року, керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

вирішив:

  1. Доручити начальнику фінансово – господарського відділу виконавчого комітету міської ради, головному бухгалтеру Сокольченко Ю.М., секретарю виконавчого комітету міської ради Козел Л.В. підготувати проект рішення «Звіт про хід та результати виконання бюджету міста Скадовська за І півріччя 2018 року» на розгляд сесії міської ради.

  1. Фінансово-господарському відділу продовжити роботу щодо розширення бази платників місцевих податків та своєчасного наповнення міського бюджету.

  1. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря виконавчого комітету міської ради Козел Л.В. та начальника фінансово – господарського відділу виконавчого комітету міської ради, головного бухгалтера Сокольченко Ю.М.

Перший заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів міської ради Д.М. Афанасіаді

 

 

Додаток №2 до рішення виконавчого комітету від 22.08.2018року № 143

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до фінансового звіту за І півріччя 2018 року

Установа: Скадовська міська рада Скадовського району Херсонської області

Вид діяльності: Державне управління загального характеру

Скадовська міська рада розташована за адресою: Херсонська обл., Скадовський р-н, м. Скадовськ, вул. Гагаріна, 63.

Основним видом діяльності міської ради є вирішення питань громади міста Скадовська. Органом управління являється Скадовська міська рада Скадовського району Херсонської області.

Середня чисельність працівників становить 204 особи, в тому числі: органи місцевого самоврядування 28 осіб, освіта 173 особи. Ведення бухгалтерського обліку здійснюється за меморіально-ордерною формою. За звітний період до загального фонду бюджету Скадовської міської ради надійшли кошти у сумі

23 406 424,79 грн., в т.ч. освітня субвенція 8 981 600,00 грн. (3 883 500,00 грн. за рахунок коштів районного бюджету, 5 098 100,00 грн. за рахунок коштів міського бюджету). Виконання дохідної частини загального фонду міського бюджету за І півріччя 2018 року становить 106,3 %.

Виконання показників по касових видатках за І півріччя 2018 року становить 73,5% від запланованих. Касові видатки за звітний період склали 19 397 560,62 грн., при плані 26 391 351,00 грн.

Залишок коштів по загальному фонду бюджету міської ради станом на 01.01.2018 року становить

9 109 579,48 грн. Залишок коштів субвенції на дошкільні заклади освіти на початок року становить 761 269,28 грн. та субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у сумі 1000 000,00 грн.

Бюджетом міської ради за І півріччя 2018 року із загального фонду міського бюджету використано, грн.:

19 397 560,62

в тому числі по КПК:

 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (0150)

2 390 482,92

Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування (0170)

2 200,00

Дошкільні заклади освіти (1010)

8 243 213,21

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (3033)

177 516,00

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) (3140)

25 880,44

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг (3180)

586,97

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці (3191)

11 905,00

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (3242)

424 738,00

Інші заходи в галузі культури і мистецтва (4082)

86 068,90

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (5061)

22 840,00

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (6013)

272 894,56

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів (6014)

205 847,99

Організація благоустрою населених пунктів (6030)

1 611 968,84

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (7461)

444 157,17

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування (7680)

8 317,10

Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю (7693)

73 206,02

Інші субвенції з місцевого бюджету (9770)

5 296 537,50

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (9800)

99 200,00

   

Касові видатки по КПК 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» за І півріччя 2018 року склали

2 390 482,92

КЕКВ 2111 заробітна плата

1 624 129,96

КЕКВ 2120 нарахування на заробітну плату

366 013,63

КЕКВ 2210 придбання предметів та матеріалів

(папір, канцтовари, миючі засоби, господарчі товари та інвентар, картриджі, поштові марки, конверти, бланки, ГСМ, запчастини, письмові столи, шафи та інше)

93 859,97

КЕКВ 2240 оплата послуг (крім комунальних)

(технічне обслуговування та поточний ремонт комп’ютерної техніки, заправка картриджів, висвітлення діяльності виконавчої влади в ЗМІ, охорона об’єкту, оплата юридичних послуг, технічне обслуговування газопроводу, оплата послуг телефонного зв’язку, вивіз сміття, страхування майна та інше).

170 074,40

КЕКВ 2250 видатки на відрядження

10 893,30

КЕКВ 2270 оплата комунальних послуг та енергоносіїв (водопостачання та водовідведення 2272 – 3 578,57 грн.; електроенергія 2273 – 40 511,86 грн.; природний газ 2274 – 38 615,26 грн.

82 705,69

КЕКВ 2800 інші видатки (позовні заяви та інш.)

42 805,97

   

Касові видатки по КПК 0170 «Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування» за І півріччя 2018 року склали

2 200,00

КЕКВ 2282 « Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку »

— підвищення кваліфікації та навчання членів тендерного комітету міської ради

2 200,00

   

Касові видатки по КПК 1010 «Дошкільні заклади освіти» за І півріччя 2018 року

склали

8 243 213,21

КЕКВ 2111 заробітна плата

5 035 362,70

КЕКВ 2120 нарахування на заробітну плату

1 120 137,42

КЕКВ 2210 придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю

247 096,04

КЕКВ 2220 медикаменти

6 469,08

КЕКВ 2230 продукти харчування

657 712,12

КЕКВ 2240 оплата послуг (крім комунальних)

(послуги з ксерокопіювання, послуги зв’язку, технічне обслуговування газосигналізаторів, газ. котлів, вивіз сміття, перезарядка вогнегасників, повірка лічильників та інших приладів та інш.)

167 500,64

КЕКВ 2250 видатки на відрядження

22 735,79

КЕКВ 2270 оплата комунальних послуг та енергоносіїв

(електроенергія 2273 –272 733,31 грн., водопостачання та водовідведення 2272 – 51 206,51грн., природний газ 2274 – 658 081,65 грн.)

982 021,47

КЕКВ 2282 « Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку »

300,00

КЕКВ 2800 інші видатки (екологічний податок, збір за спец. використання води та інш.)

3 877,95

   

Касові видатки по КПК 3033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» за І півріччя 2018 року склали

177 516,00

КЕКВ 2730 Інші виплати населенню:

Компенсація витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян у м. Скадовську:

— учасники бойових дій, інваліди війни, учасники війни, члени сімей загиблих ветеранів війни, діти війни, інваліди, діти-інваліди та особи які супроводжують інваліда 1 групи, дитину-інваліда (не більше 1 супроводжуючого), реабілітовані громадяни, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 1 та ІІ категорії з посвідченням серії «А», дружини (чоловіки) та діти померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; члени сімей військовослужбовців, які загинули, померли або пропали безвісті під час проходження військової служби; діти з багатодітних сімей; ветерани праці

177 516,00

   

Касові видатки по КПК 3140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» за І півріччя 2018 року склали

25 880,44

КЕКВ 2282 « Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку»:

Придбання путівок на оздоровлення дітей шкільного віку міста Скадовська (діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти учасників АТО)

6 300,00

КЕКВ 2240 оплата послуг (крім комунальних):

Забезпечення організації відпочинку та оздоровлення школярів у рамках взаємного обміну делегаціями між містами-партнерами (оплата послуг з харчування для оздоровлення дітей та транспортних послуг для забезпечення перевезення групи дітей-членів делегації, організація екскурсії на о. Джарилгач)

19580,44

   

Касові видатки по КПК 3180 «Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг » за І півріччя 2018 року склали

586,97

КЕКВ 2730 Інші виплати населенню:

Компенсація витрат КП «Очисні споруди» та КП «Водне господарство» за комунальні послуги, надані учасникам АТО

586,97

   

Касові видатки по КПК 3191 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці» за І півріччя 2018 року склали

11 905,00

КЕКВ 2240 оплата послуг (крім комунальних):

Оплата послуг з організації святкового обіду «Солдатська каша» для ветеранів при проведенні заходів зі святкування Дня Перемоги 9 травня

11905,00

   

Касові видатки по КПК 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» за І півріччя 2018 року склали

424 738,00

КЕКВ 2730 Інші виплати населенню:

Надання адресної матеріальної грошової допомоги окремим категоріям мешканців м. Скадовська згідно відповідного Положення (пенсіонери, непрацюючі малозабезпечені особи, інваліди І групи загального захворювання, інваліди І та ІІ груп по зору, діти-інваліди підгрупи А, діти-інваліди важкої форми епілепсії, онкохворі діти, діти-сироти, діти, які знаходяться під опікою, інші громадяни, що опинилися в складних життєвих обставинах та мешканцям міста, яким виповнилося 90 та 95 років) та матеріальна допомога для одиноких мешканців міста по оплаті за природний газ для опалення (які проживають у 3 і більше поверхових будинках)

266 631,80

Часткове відшкодування проїзду пенсіонерів на дачі

28 586,20

Оплата за лікування та реабілітацію мешканця м. Скадовська Ілюхіна Сергія Денисовича після перенесення операції по вживленню спінальних імплантатів

29 520,00

Надання матеріальної грошової допомоги Кравченко Ніні Федорівні на лікування дочки Марії

100 000,00

   

Касові видатки по КПК 4082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» за І півріччя 2018 року склали

86 068,90

КЕКВ 2210 придбання предметів та матеріалів

 

Придбання подарунків, вітальних листівок з конвертами, грамот, подяк, медалей, нагрудних знаків, запрошень, рекламних буклетів, афіш, плакатів, стендів, рамок для грамот, папок вітальних для ювілярів, квітів, квіткових кошиків подарункових пакетів, рекламної поліграфічної продукції та сувенірів з символікою міста ,матеріалів для оформлення сцени та інш. (у тому числі на проведення фестивалю бального танцю «Кубок Чорного моря»)

48 248,90

Підготовка та проведення фестивалю «Джаз над морем» (придбання товарів, матеріалів, обладнання та інвентарю)

30 820,00

Підготовка та проведення «Свята сім`ї» (придбання товарів, матеріалів, обладнання та інвентарю)

5 000,00

КЕКВ 2240 оплата послуг (крім комунальних):

Оплата послуг з проведення кінопоказів до загально-державних свят та міських заходів

2 000,00

   

Касові видатки по КПК 5061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіонуза І півріччя 2018 року склали

22 840,00

КЕКВ 2210 придбання предметів та матеріалів

 

Підготовка та проведення спортивних заходів і змагань з різних видів спорту в місті Скадовську (придбання товарів, матеріалів, обладнання та інвентарю)

22 840,00

   

Касові видатки по КПК 6013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» за І півріччя 2018 року склали

272 894,56

КЕКВ 2610 поточні трансферти КП « Очисні споруди»

272 894,56

Надання поточних трансфертів для придбання труби напірної з поліетилену, зовнішній діаметр 630мм

170 998,56

Надання поточних трансфертів на проведення поточного ремонту та придбання насосного обладнання

101 896,00

   

Касові видатки по КПК 6014 «Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів» за І півріччя 2018 року склали

205 847,99

КЕКВ 2240 оплата послуг (крім комунальних)

 

Оплата експлуатаційних та інших послуг з прибирання скверів, площ, автобусних зупинок та місць загального користування

194 999,99

Оплата експлуатаційних та інших послуг по вивезенню сміття

10 848,00

   

Касові видатки по КПК 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» за І півріччя 2018 року склали

1 611 968,84

КЕКВ 2240 оплата послуг (крім комунальних)

460 315,48

Оплата послуг з обрізки та видалення дерев і кущів

114 073,54

Оплата послуг по обкосу трави на території міста

64 987,00

Оплата послуг зі знищення карантинних рослин

5 000,00

Оплата послуг по стерилізації бродячих собак та санітарній очистці міста від ворон та бродячих собак

2 686,69

Оплата послуг з благоустрою старого міського кладовища

2 755,18

Оплата послуг з благоустрою парку Молодіжний

18 523,45

Оплата послуг з обслуговування системи звуковідтворення

15 000,00

Оплата послуг з обслуговування системи відео спостереження

24 999,96

Оплата послуг з обслуговування системи вільного доступу до мережі Інтернет через WI-FI в центральній частині міста

6 000,00

Оплата послуг з виготовлення технічної, землевпорядної та проектної документації, експертних оцінок та інших послуг

19 212,68

Монтаж обладнання, впорядкування та благоустрій території дитячого майданчику

38 688,04

Оплата послуг з виготовлення проекту розвитку мереж водовідведення стічних вод побутової каналізації міста Скадовська

74 945,00

Благоустрій території міських пляжів міста Скадовська з завезенням піску та плануванням території (оплата послуг з благоустрою території міських пляжів міста Скадовська)

21 066,68

Оплата послуг із захоронення на міському кладовищі Почесних громадян міста, уродженців міста Скадовська – військовослужбовців — учасників АТО, невідомих та безрідних людей

10 806,00

Оплата послуг з поточного ремонту системи вуличного освітлення міста та заміни світильників

41 571,26

   

КЕКВ 2610 поточні трансферти КП « Очисні споруди»

1 151 653,36

Надання поточних трансфертів для придбання сміттєвих контейнерів

49 840,00

Придбання матеріалів та обладнання для системи вуличного освітлення міста

19 787,54

Надання поточних трансфертів для відшкодування витрат з оплати електроенергії для освітлення вулиць міста та перекачувальних насосних станцій

419 988,79

Надання поточних трансфертів для поточного ремонту тротуару по вул. Мангубінській (від вул. Гагаріна до вул. Маріїнської)

130 000,00

Надання поточних трансфертів для поточного ремонту тротуарів міста (вул. Мангубінська, вул. Сергіївська, вул. Поповича)

149 307,00

Оплата послуг з очищення прибережної смуги міста від морської трави

69 162,88

Оплата послуг по поливу з поливальної машини квітів, дерев

16 168,15

Благоустрій території міських пляжів міста Скадовська з завезенням піску та плануванням території: придбання піску

277 999,00

Оплата послуг з встановлення обладнання, для пляжних видів спорту на центральному пляжі м. Скадовська

19 400,00

   

Касові видатки по КПК 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» за І півріччя 2018 року склали

444 157,17

КЕКВ 2240 оплата послуг (крім комунальних)

154 651,88

Оплата транспортних послуг по очищенню доріг і вулиць від снігу та посипанню піщано-сольовою сумішшю в зимовий період

96 152,05

Оплата послуг з виконання горизонтальної дорожньої розмітки та пішохідних переходів

58 499,83

КЕКВ 2610 поточні трансферти КП « Очисні споруди»

289 505,29

Надання трансфертів на встановлення та поточний ремонт дорожніх знаків

9 478,29

Поточний ремонт вулиць у м. Скадовську

112 435,00

Поточний ремонт проїзної частини вулиці Святоюріївська

167 592,00

   

Касові видатки по КПК 7680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» за І півріччя 2018 року склали

8 317,10

КЕКВ 2800 інші видатки:

 

Сплата членських внесків в Асоціацію міст України (регіональне, загальноукраїнське відділення)

8 317,10

   

Касові видатки по КПК 7693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» за І півріччя 2018 року склали

73 206,02

фінансування КУ «Скадовський центр правової допомоги»

 

КЕКВ 2111 заробітна плата

57 618,22

КЕКВ 2120 нарахування на заробітну плату

12 567,20

КЕКВ 2210 придбання предметів та матеріалів (папір, канцтовари)

2 370,60

КЕКВ 2240 оплата послуг (крім комунальних)

650,00

   

Касові видатки по КПК 9770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» за І півріччя 2018 року склали

5 296 537,50

КЕКВ 2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

 

Субвенція районному бюджету на утримання закладів дошкільної освіти міста

5 098 100,00

Субвенція районному бюджету для організації харчування учнів міських загальноосвітніх закладів (діти пільгових категорій та діти учасників АТО)

195 000,00

Надання поточних трансфертів районному бюджету на оплату навчання жителів міста – учасників АТО у вищих навчальних закладах:

— Кравченка Миколи Анатолійовича у Херсонському національному технічному університеті на спеціальності «харчові технології та інженерія» (заочна форма)=1300,00грн.;

— Малахова Володимира Миколайовича у Херсонському національному технічному університеті на спеціальності «публічне управління та адміністрування» =2137,50грн.

3 437,50

   

Касові видатки по КПК 9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» за І півріччя 2018 року склали

99 200,00

Надання трансфертів 19 Державній пожежно-рятувальній частині Головного Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Херсонській області на ремонт стічної каналізації у рамках виконання заходів цільової комплексної програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

58 000,00

Надання трансфертів Херсонському прикордонному загону Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України на придбання матеріалів для ремонту покрівлі відділу прикордонної служби «Скадовська»

41 200,00

 

Протягом І півріччя 2018 року з котлового рахунку загального фонду перераховано до бюджету розвитку 600 000,00 грн. Станом на 01.07.2018 року залишок коштів на котловому рахунку загального фонду становить 11 780 056,86 грн., освітня субвенція – 1 499 656,07 грн. та субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у сумі

1000 000,00 грн.

 

Станом на 01.01.2018 року на котловому рахунку бюджету розвитку значились кошти у сумі 549 976,75 грн. На котловий рахунок бюджету розвитку за І півріччя 2018 року надійшли кошти у сумі 1 470 545,13 грн. в т.ч. від операцій з капіталом (продаж землі) – 857 545,13 грн., кошти пайової участі у розвитку інфраструктури м. Скадовська – 13 000,00 грн., із загального фонду міського бюджету 600 000,00 грн.

За І півріччя 2018 року кошти бюджету розвитку витрачені у сумі, грн.:

1 875 989,66

Касові видатки по КПК 1010 «Дошкільні заклади освіти» за І півріччя 2018 року

склали

20 074,00

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»

 

Капітальний ремонт будівлі, заміна вікон комунального закладу «Ясла-садок №5 «Червона шапочка» м. Скадовська по вул. Шмідта, 42-а

20 074,00

   

Касові видатки по КПК 6013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» за І півріччя 2018 року склали

86 060,69

КЕКВ 3210 капітальні трансферти КП «Очисні споруди»

86 060,69

Капітальний ремонт КНС №4 із заміною насосно-силового обладнання по вул. Гагаріна в м. Скадовську

31 060,61

Надання капітальних трансфертів для придбання обладнання для КНС №4 (тельфер)

55 000,08

   

Касові видатки по КПК 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» за І півріччя 2018 року склали

332 874,30

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»

47 949,30

Капітальний ремонт зовнішнього вуличного освітлення вулиць Б. Хмельницького, Козацька, Херсонська, Чумацька, Генерала Денисова, Слов`янська, Скіфська, Шмідта

16 475,82

Капітальний ремонт зовнішнього вуличного освітлення вулиць Джарилгацька

31 473,48

   

КЕКВ 3210 капітальні трансферти КП « Очисні споруди»

284 925,00

Надання капітальних трансфертів для капітального ремонту тротуару по вул. Поповича (від вул. Курортної до вул. Чкалова)

280 000,00

Капітальний ремонт зовнішнього вуличного освітлення вулиці Набережна в м. Скадовську (від вул. Єлизаветівська до вул. А. Шептицького)

4 925,00

   

КЕКВ 3210 капітальні трансферти КП « Очисні споруди»

 

Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вулиці С. Скадовського (від вул. Джарилгацька до вул. .Пасічника) у м. Скадовську

23 411,24

Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вулиці Шептицького (від вул. Поповича до вул. Джарилгацької) у м. Скадовську

24 923,58

   

Касові видатки по КПК 7325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту» за І півріччя 2018 року склали

22 966,10

КЕКВ 3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів

 

Будівництво спортивного майданчику для міні-футболу зі штучним покриттям по вул. Незалежності, 76 м. Скадовськ

22 966,10

   

Касові видатки по КПК 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» за І півріччя 2018 року склали

616 779,62

Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вулиці С. Скадовського (від вул. Джарилгацька до вул. Пасічника) у м. Скадовську

23 411,24

Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вулиці Шептицького (від вул. Поповича до вул. Джарилгацької) у м. Скадовську

24 923,58

Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вулиці Пушкіна (від вул. Святоюріївська до вул. Гагаріна)

362 222,40

Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вулиці Чкалова (від вул. В. Бєлікова до вул. Джарилгацька)

206 222,40

   

Касові видатки по КПК 9770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» за І півріччя 2018 року склали

777 234,95

КЕКВ 3220 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

 

Надання субвенції районному бюджету на придбання комп’ютерної техніки для КЗ «Скадовський центр ПМСД»

197 234,95

Надання субвенції районному бюджету на проведення капітального ремонту спортивної зали Скадовської ЗОШ №3 (50%)

190 000,00

Надання субвенції районному бюджету на проведення капітального ремонту (заміна вікон) в Скадовській спеціалізованій загальноосвітній школі І-ІІІ ст. «Академія творчості на умовах співфінансування з районним бюджетом» (50%)

200 000,00

Надання субвенції районному бюджету на проведення капітального ремонту корпусу початкових класів ОЗСНВК «Академічна гімназія»

190 000,00

   

Касові видатки по КПК 9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» за І півріччя 2018 року склали

20 000,00

КЕКВ 3220 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

 

Надання капітальних трансфертів Скадовському відділенню поліції Новокаховського відділу поліції ГУ НП в Херсонській області на придбання комп’ютерів

20 000,00

Станом на 01.07.2018 залишок коштів на котловому рахунку бюджету розвитку складає 144 532,22 грн.

Залишок коштів на котловому рахунку цільового фонду станом на 01.01.2018 року складав

782 735,07 грн. На котловий рахунок цільового фонду за І півріччя 2018 року надійшло 2 566 501,76 грн. від суб’єктів підприємницької діяльності за тимчасове користування місцями що знаходяться в комунальній власності для розміщення спеціальних рекламоносіїв та кошти від пайової участі власників тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в утриманні об’єктів благоустрою, розвитку інфраструктури, соціально-економічного і культурного розвитку міста Скадовська.

Касові видатки по КПК 7691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого» за І півріччя 2018 року склали:

517 593,42

КЕКВ 2210 придбання предметів та матеріалів

171 243,00

Придбання рекламної поліграфічної продукції та поліграфічної продукції соціального спрямування

10 000,00

Придбання рекламних сувенірів та поліграфічної продукції з символікою міста

18 590,00

Придбання подарунків ветеранам м. Скадовська до державних свят та до 90 та 95- річчя з дня народження

6 095,00

Заходи з підготовки та участі у Міжнародній туристичній виставці «UITT 2018» з метою популяризації м. Скадовська(придбання поліграфічної та сувенірної продукції з символікою міста)

14 850,00

Придбання рекламних носіїв (стендів)

40 000,00

Підготовка та проведення фестивалю «Джаз над морем» (придбання товарів, матеріалів, обладнання та інвентарю)

20 000,00

Підготовка та проведення фестивалю «Повітряних зміїв» (придбання товарів, матеріалів, обладнання та інвентарю)

30 000,00

Підготовка та проведення фестивалю «Чорноморський зорепад» (придбання товарів, матеріалів, обладнання та інвентарю)

9 960,00

Підготовка та проведення «Відкритого шахового турніру Джарилгацької затоки» (придбання товарів, матеріалів, обладнання та інвентарю)

7 349,00

Підготовка та проведення «Відкритої Курортної Ліги сміху» (придбання товарів, матеріалів, обладнання та інвентарю)

14 399,00

   

КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних)

52 076,99

Оплата послуг з розміщення рекламної та інформаційної продукції соціального спрямування на рекламоносіях в м. Скадовську

1 050,00

Проведення свята «Новорічної ялинки»: (демонтаж ялинки)

3 556,99

Оплата послуг по монтажу, демонтажу та оздобленню сцени для проведення масових заходів у м. Скадовську

1 510,00

Заходи з підготовки та участі у Міжнародній туристичній виставці «UITT 2018» з метою популяризації м. Скадовська (оплата послуг щодо організаційно-методичного та інформаційного забезпечення участі у виставці)

5 000,00

Підготовка та проведення «Відкритої Курортної Ліги сміху» (оплата послуг)

7 200,00

Монтаж додаткового обладнання для розширення міської системи відео-спостереження

33 760,00

   

КЕКВ 2730 інші поточні трансферти населенню

27 000,00

Підтримка кращих спортсменів міста: виплата стипендій

18 000,00

Заохочення талановитих дітей та молоді: виплата стипендій

9 000,00

   

КЕКВ 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

Придбання скульптур, декоративних фігур та малих архітектурних форм для їх встановлення у місцях масового відпочинку (арка – 7 700,00 грн., танцююча пара – 27 300,00 грн.)

35 000,00

   

КЕКВ 2610 поточні трансферти КП «Очисні споруди»

99 273,43

Надання поточних трансфертів для оплати послуг по охороні об’єктів комунальної власності

79 335,92

Надання поточних трансфертів на виготовлення проектної документації «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)на мирний час об’єкта «Комплекс міських очисних споруд КП «Очисні споруди» в м .Скадовськ

19 937,51

   

КЕКВ 2610 поточні трансферти КП «міський кінотеатр «Скадовськ»

63 000,00

Придбання обладнання та матеріалів для забезпечення кіновідеопоказу:

проектор 2шт

сервер, екран поляризаційний, окуляри, акустика, сабвуфер, фільтр та інше

22 000,00

41 000,00

   

КЕКВ 2610 поточні трансферти ГО «Футбольно-спортивний клуб «Скадовськ»

70 000,00

Послуги з перевезення

15 000,00

Футбольні м’ячі, маніжки, футбольні фішки

21 800,00

Футбольна форма

33 200,00

Станом на 01.07.2018 року залишок коштів на котловому рахунку цільового фонду складає 2 831 643,41 грн.

Станом на 01.01.2018 року на котловому рахунку відшкодування від втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва значились кошти у сумі 90 598,34 грн. Кошти протягом І півріччя 2018 року кошти не надходили та не витрачалися. Залишок на котловому рахунку станом на 01.07.2018 року становить 90 598,34 грн.

Станом на 01.01.2018 року на котловому рахунку охорони навколишнього середовища значились кошти у сумі 74 959,56 грн. Протягом І півріччя 2018 року на котловий рахунок фонду охорони навколишнього середовища надійшли кошти у сумі 24 714,77грн., кошти не витрачалися, відповідно, станом на 01.07.2018 року залишок коштів на котловому фонду охорони навколишнього середовища складає 99 674,33 грн.

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2018 року становить 1 286 784,90 грн. в т.ч. по розрахункам з державним бюджетом 749 500,00 грн. та 537 284,90 грн по розрахункам з міським бюджетом. Відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.12.2017 року №325 «Про внесення змін до переліку об’єктів, що фінансуються у 2017 році за рахунок бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України» затверджено обсяг фінансування у сумі 749 500,00 грн., за рахунок коштів державного бюджету та 749 500,00 за рахунок коштів міського бюджету на будівництво спортивного майданчику для міні-футболу зі штучним покриттям по вул. Незалежності, 76 у м. Скадовську. Скадовською міською радою заключено договір на «Будівництво спортивного майданчику для міні-футболу зі штучним покриттям по вул. Незалежності, 76 м. Скадовськ» . Відповідно до зазначеного договору, листа Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 20.12.2017 року №7/19-13990 «Про попередню оплату», керуючись Постановою Кабінету міністрів України від 23.04.2014 року №117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» Скадовською міською радою здійснено попередню оплату на проведення будівництва у розмірі 90% від вартості робіт, в тому числі 749 500,00 грн. за рахунок коштів державного бюджету та 537 284,90 грн за рахунок коштів міського бюджету.

Станом на 01.07.2018 року ПАТ «Райагробуд» надано Акти приймання виконаних будівельних робіт на суму 1 309 751,00 грн., згідно яких підрядником виконано роботи по будівництву спортивного майданчику для міні-футболу зі штучним покриттям по вул. Незалежності, 76 в м. Скадовську Херсонської області.

Станом на 01.07.2018 року Скадовською міською радою зареєстровано поточну дебіторську заборгованість по загальному фонду міського бюджету у сумі 58 499,83 грн., за виконання послуг з нанесення горизонтальної дорожньої розмітки у м. Скадовську та по спеціальному фонду міського бюджету 47 949,30 грн. за капітальний ремонт зовнішнього вуличного освітлення у м. Скадовську.

Кредиторська заборгованість по Скадовській міській раді, станом на 01.07.2018 року, не зареєстрована.

Секретар міської ради О.М. Сокольчук

Начальник фінансово-господарського відділу

виконавчого комітету міської ради, головний бухгалтер Ю.М.Сокольченко