Закон України “Про очищення влади” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-18#n13

Порядок проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/563-2014-%D0%BF#n15

Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України “Про очищення влади” https://lustration.minjust.gov.ua/register