ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

СКАДОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

позачергового засідання

08 травня 2018 року

 

82

Про організацію централізованого водовідведення стічних вод побутової каналізації від оздоровчих закладів, розташованих у місцевості «Цукур», протягом оздоровчого сезону 2018 року та встановлення тарифу на послуги з перекачки стоків приватному підприємству «РЕЗЕРВ-Д1»

 

З метою забезпечення належного функціонування оздоровчих закладів, розташованих у місцевості «Цукур», протягом оздоровчого сезону 2018 року та організації прийому, перекачки і очищення стоків побутової каналізації, розглянувши клопотання приватного підприємства «РЕЗЕРВ-Д1» (далі — ПП «РЕЗЕРВ-Д 1») від 12 квітня 2018 року № 4 щодо встановлення економічно обґрунтованих тарифів на централізоване водовідведення з урахуванням економічно обґрунтованих витрат на виробництво даних послуг та вивчивши надані ним розрахунки, відповідно до статті 144 Конституції України, Законів України «Про житлово-комунальні послуги», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про ціни і ціноутворення», Постанов Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)», від 21 липня 2005 року № 630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення», Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30 липня 2012 року № 390 «Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад», керуючись підпунктом 2 пункту «а» статті 28, статтями 40, 52, частинами п’ятою, шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Встановити порядок надання послуг з централізованого водовідведення стічних вод побутової каналізації від оздоровчих закладів , розташованих у місцевості «Цукур», протягом оздоровчого сезону 2018 року шляхом укладення тристороннього договору між комунальним підприємством «Очисні споруди», ПП «РЕЗЕРВ-Д1» та оздоровчим закладом, який є споживачем цієї послуги.

2. Встановити ПП «РЕЗЕРВ-Д1» (75700, Херсонська обл., Скадовський р-н., м. Скадовськ, вул.Маріїнська. буд75, ідентифікаційний код 37032200) тариф на послуги з перекачки стоків в м. Скадовську місцевості «Цукур» для оздоровчих закладів в розмірі 23 грн. 55 коп, згідно з додатком.

3. Рекомендувати оздоровчим закладам розташованим в місцевості «Цукур» укласти відповідні угоди на надання послуг з централізованого водовідведення з урахування тарифів для комунального підприємства «Очисні споруди» — 20 грн. 70 коп. та ПП «РЕЗЕРВ-Д1» — 23 грн. 55 коп.

4. Оприлюднити це рішення в установленому порядку на офіційному веб-сайті Скадовської міської ради.

5. ПП «РЕЗЕРВ-Д 1» не менше ніж за 15 днів до введення в дію тарифу, установлених згідно пункту 1 цього рішення, повідомити потенційних споживачів.

6. Рішення набирає чинності з 15 травня 2018 року та діє до 01 травня 2019 року.

7. Визнати таким, що втратило чинність рішення позачергового виконкому від 25 травня 2016 року №105 «Про встановлення тарифу на послуги з централізованого водовідведення приватному підприємству «РЕЗЕРВ-Д1».

8. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Розумного А.Г. та секретаря виконавчого комітету міської ради Козел Л.В.

Секретар міської ради О.М. Сокольчук

     
 

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Скадовської міської ради

від 08 травня 2018 року № 82 

 

ТАРИФ

на послуги з перекачки стічних стоків в місцевості Цукур від оздоровчих закладів протягом оздоровчого сезону для ПП «РЕЗЕРВ-Д 1»

з/п

Категорія споживачів

Тариф за 1 куб. м., грн.,

без ПДВ

1.

Бюджетні установи

23,55

2.

Інші споживачі*

23,55

* Крім населення та релігійних організацій

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

 

А.Г. Розумний

     

ПОГОДЖЕНО:

   
     

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

 

А.Г. Розумний

     

Секретар виконавчого комітету міської ради

 

Л.В. Козел

     

Начальник фінансово-господарського відділу виконавчого комітету міської ради, головний бухгалтер

 

Ю.М. Сокольченко

     

Головний спеціаліст — старший юрист виконавчого комітету міської ради

 

Г.І. Мурадли

     

ПІДГОТУВАВ:

   
     

Головний спеціаліст, економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності фінансово-господарського відділу виконавчого комітету міської ради

 

Л.Є. Тішакова