АКТ

перевірки фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Очисні споруди»

Скадовської міської ради м. Скадовськ, вул.Незалежності,113 (код ЄДРПОУ -32503478).

Керуючись ст.52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку з звільненням директора комунального підприємства «Очисні споруди» Головка О.А., з метою отримання реального фінансового стану підприємства, перевірки фінансово-господарської діяльності, наявності матеріальних цінностей, достовірності бухгалтерського обліку та фінансової звітності, на виконання розпорядження міського голови від 11.04.2018року № 52-р «Про проведення перевірки фінансово-господарської діяльності та наявності основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів, розрахунків КП «Очисні споруди», створено комісію, у складі:

Кабакова Галина Іванівна

 

— депутат міської ради, голова комісії;

Борисова Світлана Георгіївна

 

— головний бухгалтер КП «Очисні споруди», секретар комісії ;

Члени комісії:

Яценко Алла Юріївна

 

— головний спеціаліст з питань комунальної власності фінансово-господарського відділу виконавчого комітету міської ради;

Борецький Ігор Богданович

 

-головний інженер КП «Очисні споруди»;

Микита Наталія Михайлівна

Жук Олександр Володимирович

Мурадли Галіб Ідріс огли

 

начальник виробничо-технічного відділу КП «Очисні споруди»;

-депутат міської ради;

-головний спеціаліст — старший юрист виконавчого комітету міської ради.

Звіт та висновки комісії

Перевірка була здійснена шляхом вивчення звітної та бухгалтерської інформації про діяльність комунального підприємства «Очисні споруди», порівняння вказаних документів з даними первинного бухгалтерського обліку, аналізу ведення бухгалтерського і статистичного обліку, правильності складання балансів та іншої звітної документації, вивчення фінансових коефіцієнтів, дотримання у фінансово-господарській та виробничій діяльності встановлених нормативів і правил, своєчасність і правильність розрахунків з постачальниками, розрахунків по платежах до бюджету і позабюджетних фондів.

Перевіркою встановлено:

Комунальне підприємство «Очисні споруди» Скадовської міської діє на підставі Статуту, затвердженого рішенням сесії від 30.11.2016 року № 327. Реєстраційні документи підприємства всі в наявності та відповідають чинному законодавству.

Підприємство є платником податку на додану вартість.

У процесі роботи були вибірково перевірені такі первинні документи бухгалтерського обліку, як журнали-ордера і додатки до них, оборотні відомості, і т.п.

Кадри

Порушень у сфері трудового законодавства не виявлено.

Згідно інформації наданої КП «Очисні споруди» станом на 11.04.2018 року на підприємстві обліковується 99,5 штатних одиниць, з них зайнятих посад – 89 штатних одиниць.

Штатний розпис затверджений керівником комунального підприємства, міським головою станом на 02.01.2018р., фонд оплати праці на місяць складає 422459,50 грн. (чотириста двадцять дві тисячі чотириста п’ятдесят дев’ять грн. 50 коп.).

Особові картки працівників заповнені в повному обсязі.

Трудові книжки співробітників КП «Очисні споруди» всі є в наявності.

Колективний договір по КП «Очисні споруди» затверджений управлінням праці від 04.01.2017 року, порушень не виявлено.

Посадові інструкції працівників КП «Очисні споруди» всі в наявності.

По охороні праці є інструктаж, інструкції, підписи посадових осіб.

Облік розрахунків по заробітній платі

Підприємство дотримується вимог законодавства з оплати праці. Встановлений грaничний термін виплати зарплати — нe пізніше 22 числа за першу половину поточного місяця, не пізніше 7 чиcла наступного місяця — за другу половину.

Заборгованість з оплати праці станом на 11.04.2018року – відсутня.

 Кошти і їх еквіваленти

Перевірка порядку ведення касових операцій порушень «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 19 лютого 2001 року № 72, не встановила. По операціях на банківських рахунках відхилень від нормативів не встановлено.

Залишки на рахунках обліку коштів відповідають касовій книзі і випискам банків.

Залишок грошових коштів у касі станом на 11.04.2018 р. складає 891 грн. 52 коп.

Залишки грошових коштів на рахунках банках станом на 11.04.2018 р. складає 14011грн. 36 коп., в тому числі:

 • на поточному рахунку ПАТ «Ощадбанк» — 1691грн. 34коп.;

 • на поточному рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» — 10678грн.83коп.;

 • на депозитному рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» — 1000грн.00коп.;

 • на картковому рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» — 641грн.19коп.

Облік основних засобів і нематеріальних активів

Первісна вартість основних засобів, що обліковуються на КП «Очисні споруди» складає — 96 042 860,00 грн. (дев’яносто шість мільйонів сорок дві тисячі вісімсот шістдесят грн.), з них — 2 399 148,07грн. транспортні засоби.

Інвентаризація основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, розрахунків, що обліковуються на балансі КП «Очисні споруди» проводилась станом на 01.11.2017 року. Розбіжностей між фактичною наявністю матеріальних цінностей та даними бухгалтерського обліку не виявлено.

Станом на 11.04.2018 року залишок пально-мастильних матеріалів складає 40 літрів бензина А-92.

КП «Очисні споруди» в особі директора Головка О.А. та мастер КП «Очисні споруди» Горобець Сергій Олександрович уклали договір найму транспортного засобу на легковий седан марки OPEL, модель ASTRA, 2007 року випуску, реєстраційний № ВТ 4568 ВО, зі сплатою за найм 17 грн. на місяць, для здійснення перевезень адміністративного персоналу.

В 2017 році на автомобіль OPEL видано шляхових листів з загальним пробігом – 35700 км., та списано бензину А-92 в кількості 2500 літрів. (норма списання 7 літрів на 100км). За 1 квартал 2018 року пробіг становить 1500 км., списано 110 літрів бензину.

Облік дебіторської заборгованості за надані підприємством послуги

Станом на 01.04.2018 р. на підприємстві зареєстрована дебіторська заборгованість складає 1 473 542 грн. 01 коп., з них:

 1. заборгованість по вивозу сміття у сумі 390071грн. 45 коп., в т.ч.

 • підприємства державного бюджету – 7156,66грн. (18 підписаних договорів);

 • підприємства місцевого бюджету – 16272,00грн. (14 підписаних договорів);

 • населення міста – 310862,34грн.(6762 підписаних договорів);

 • оздоровчі заклади – 231,72грн.(договори укладаються перед початком сезону);

 • госпрозрахункові підприємства – 15311,78грн. (56 підписаних договорів);

 • юридичні особи, приватні підприємства – 40236,95грн. (146 підписаних договорів).

 1. заборгованість по водовідведенню у сумі 286924грн. 77 коп., в т.ч.

 • підприємства державного бюджету – 239,52грн. (13 підписаних договорів);

 • підприємства місцевого бюджету – 7520,93грн. (14 підписаних договорів);

 • населення міста – 78985,39грн. .(4270 підписаних договорів);

 • оздоровчі заклади – 21082,79грн. (договори укладаються перед початком сезону);

 • госпрозрахункові підприємства – 67003,42грн. (39 підписаних договорів);

 • юридичні особи, приватні підприємства – 112092,72грн. (65 підписаних договорів)

 1. заборгованість по викачці стоків (Альянс Холдинг) – 499,28грн.;

 2. заборгованість по викачці стоків (Амік Україна лукойл) – 3995,04грн.;

 3. надання послуг (ДП повітряного руху) – 250,00грн.;

 4. послуги гідравлічним ескаватором ( Скадовський Райавтодор) – 21973,14грн.;

 5. послуги з обрізки дерев (Скадовська міська рада) – 10945,52грн.;

 6. викачка стоків (ПАТ Укрнафта) – 2498,34грн.;

 7. викачка стоків (ЦРЛ) – 6788,09грн.;

 8. заборгованість з державного бюджету по компенсації вартості комунальних послуг пільгових категорій населення та вартості комунальних послуг осіб, які користуються субсидією – 230 209,68 грн. (двісті тридцять тисяч двісті дев’ять грн.. 68 коп.), в т.ч. сума компенсації пільг – 11070,15грн. (водовідведення – 5518,59грн., сміття – 5551,59грн.), субсидія 219139,53грн. (водовідведення – 127770,10 грн., сміття – 91369,43грн.;

 9. ПП АС (послуги) – 870,00грн.;

 10. ПП Баро Плюс (постачання матеріалів) – 1430,34грн.;

 11. ФОП Демидюк С.М. (постачання матеріалів) – 51,00грн.;

 12. ПП Егоров А.С. (придбання матеріалів0 – 1742,33грн.;

 13. ФОП Кобзар М.К. (реконструкція пішохідної зони центральної набережної – аванс,суд) – 299 500,00грн.;

 14. ЛВУМГ (транспортування газу) – 47,23грн.;

 15. ТзОВ Медіа-ПРО (періодичні видання) – 252,00грн.;

 16. Миколаївський ЕТЦ – 2640,00грн.;

 17. Скадовський Райавтодор (роботи) – 0,60грн.;

 18. Редакція газети «Все про бухгалтерський облік» — 4193,04грн.;

 19. РЄС і ПрАТ ЕК Херсонобленерго (інші послуги) – 9409,16грн.;

 20. Спектор Д.Б. (придбання матеріалів) – 9169,65грн.;

 21. СТВ-Харків – 758,16грн.;

 22. ТзОВ Сфера сім (постачання матеріалів) – 2103,90грн.;

 23. ФОП Терьохіна Т.В. (аванс по поточному ремонту тротуарної плитки) – 39000,00грн.;

 24. ТОВ «ІТ Контракт» (інформаційні послуги) – 1377,00грн.;

 25. Херсонгаз (інші послуги) – 2387,85грн.;

 26. Херсонський науково-виробничий центр (повірка, калібрування) – 3143,33грн.;

 27. ПП Южагротранс — 6039,80грн.;

 28. Єдиний внесок нарахований на суми заробітної плати – 21260,01грн.;

 29. ДОТ Ластівка (сміття,водовідведення,рішення суду) – 22059,42грн.;

 30. ПП Ольшевський К.В. (сміття,водовідведення,виконавчий лист) – 28568,69грн.;

 31. ТОВ ПМК № 19 (сміття,водовідведення, виконавчий лист) — 9090,77грн.;

 32. НСБ Скадовськ (судові витрати, пеня) – 10055,11грн.;

 33. авансові платежі по податку на доходи фізичних осіб, сплачений податковим агентом із доходів платника податку у вигляді заробітної плати — 17848,95грн.;

 34. авансові платежі по військовому збору – 2244,74грн.;

 35. Авансові платежі по сплаті земельного податку, екологічного збору – 24143,62грн.

Облік зареєстрованої кредиторської заборгованості

Станом на 01.04.2018 р. на підприємстві зареєстрована кредиторська заборгованість складає 1 395 106,52 грн., з них:

 1. податок на додану вартість – 516 619 грн. 71 коп.,

 2. пеня за несвоєчасну сплату ПДВ – 18151 грн. 52 коп.;

 3. згідно акту перевірки ДФС від 09.12.2016 року нараховані штрафні санкції та пеня за несвоєчасну сплату податку на доходи фізичних осіб 626 381,53 грн., в т.ч. штраф – 609976,30грн., пеня – 16405,23грн.;

 4. поточна заборгованість по виплаті заробітної плати – 41000,00грн.;

5) обслуговування GPS трекерів (ПП Відеокомплект) – 900,00грн.;

6) інформаційне обслуговування (ПП Варванін Г.М.) – 2000,00грн.;

7) постачання матеріалів (ФОП Гончар В.А.) – 1021,00грн.;

8) постачання матеріалів (ФОП Гречишкіна І.П.) – 16,00грн.;

9) придбання запасних частин (ФОП Дмитрук В.В.) – 1173,00грн.;

10) надання послуг (Електрон-сервіс) – 1160,00грн.;

11) постачання матеріалів (ФОП Костенко Р.В.) – 380,00грн.;

12) постачання матеріалів (ФОП Орлянський І.А.) – 935,00грн.;

13) постачання матеріалів (ФОП Пивовар М.М.) – 661,00грн.;

14) постачання молока (ТОВ Південьторг- СК) – 3858,60грн.;

15) послуги з навчання (ТОВ Професіонал) – 250,00грн.;

16) техобслуговування систем (ПП Рік) – 24,00грн.;

17) постачання електроенергії (Херсонобленерго) – 152182,88грн.;

18) придбання матеріалів ( ТОВ Торговий дім Світоніка) – 6079,37грн.;

19) телекомунікаційні послуги (Укртелеком ) – 644,09грн.;

20) транспортування газу ( Укртрансгаз) – 47,55грн.;

21) газопостачання (Херсонгаз) — 1217,44грн.;

22) придбання матеріалів ( ФОП Шаповал В.П.) – 450,45грн.;

23) платежі до з’ясування – 19953,38грн.

Розрахунки по енергоносіям.

Згідно актів звіряння розрахунків по комунальним платежам, енергоносіям переплата за електроенергію перед ПАТ «Херсолнобленерго», станом на 11.04.2018року переплата складає — 29518грн. 55коп.; ПАТ «Укртелеком» — 0,00 грн., КП «Водне господарство» — 0,00грн.

Основні показники фінансово-господарської діяльності КП «Очисні споруди»

за січень-березень 2018 року

тис.грн.

           

Дохід I квартал 2018р

тис. грн

   

Собівартість I квартал 2018р

тис. грн

Водовідведення

808,4

   

Водовідведення

991,6

Вивіз ТПВ

637,0

   

Вивіз ТПВ

633,6

Благоустрій та інші

440,6

   

Благоустрій та інші

567,8

Всього:

1886,0

   

Всього:

2193,0

Валовий збиток підприємства — 307,0 тис.грн

 

Елементи операційних витрат 2649 тис.грн :

 • Заробітна плата – 1349 тис.грн;

 • Відрахування на соціальні внески – 294 тис.грн;

 • Матеріали витрати – 945 тис.грн;

 • Амортизація – 31 тис.грн;

 • Інші операційні витрати – 30 тис.грн.

КП «Очисні споруди», отримало, в результаті своєї діяльності, чистий

дохід 1886,0 тис.грн – собівартість 2193,0 тис.грн = валовий збиток 307,0 тис.грн.

Адміністративні витрати складають – 290,0 тис. грн.

Витрати на збут – 166,0 тис.грн.

Фінансовий результат від операційної діяльності – збиток — 763,0 тис.грн.

Інші фінансові доходи — 3 тис.грн.

Чистий фінансовий результат — збиток — 760,0 тис.грн.

З урахуванням зазначених вище факторів, за підсумками 1 кварталу 2018 року комунальне

підприємство «Очисні споруди» спрацювало збитково, отримавши 760,0 тис.грн. збитків.


Отже, за підсумками акту перевірки маємо той факт, що за півтора роки під керівництвом Головка О.А., призначеного розпорядженням міського голови Яковлєва О.Ю., прибуткове комунальне підприємство опинилося на межі банкротства.