finance.com.ua
  Сьогоднi: 116
  Усього: 575352

Сучасний порт

На початку 20-х років начальником Скадовського порту був колишній матрос крейсера "Алмаз" Денисов. Підходи у порту були вiдмiленi до 11 футiв, що не дозволяло пароплавам заходити безпосередньо в порт. У серпнi 1923 р. газета "Херсонський комунар" повідомила, що судно "Сотрудник" пiшло зi Скадовська без вантажу. В листопаді того ж року через Скадовський порт вiдбувалося завантаження на італійський пароплав "Корсiнiя" 300 тисяч пудiв зерна. В порту завантажували хлiб на баржу, а потiм перевантажували на корабель, котрий стояв на рейдi в Хорлах. Таким чином витрати збільшувалися на 12 коп. золотом за пуд, загалом перевитрати становили 2500 червінців золотом.

Протягом 1924 р. у порт заходили лише англійський пароплав "Кам'янець-Подільск" та італійський пароплав "Тірепо", причина того - забруднення каналу на вiдстанi 30 сажнiв. Газета "Херсонський комунар" у 1925 р. писала: "Порт в повному занепадi: дерев'яна обшивка, що вберігає берег вiд розмиву, а також настил пристані зруйновано. Хвилi i вдень, i вночi розмивають насип i материк, засмiчують бухту i загрожують повнiстю її засипати, а портову територiю i будiвлi зовсiм зруйнувати". Така ситуацiя стала приводом приїзду комiсiї Ради працi i оборони. В 1927 р. Херсонський окрвиконком прийняв рішення поглибити канал до 25 футів.

У 1932 р. порт електрифiковано, споруджено складськi примiщення для зберiгання зерна, мiнеральних добрив, нафтопродуктiв. В описі маяків і буїв Чорного моря за 1934 р. вказуються Скадовські освітлювальні створні знаки та буй "Скадовський". З 1929 р. по 1936 р. посаду начальника Скадовського морського порту обiймав Ф.Ф. Фомiн, з 1936 р. по 1941 р. на цiй посадi перебував Тимофiй Іванович Глотов. До 1940 р. вантажообіг порту досягнув майже 100 тис. т на рiк. Пасажирські перевезення між Скадовськом і Одесою здійснював пароплав "Пинай".

У 1943 р. обов'язки начальника порту виконував В.Ф. Соков. 22 листопада 1944 р. начальником призначений Іван Сергiйович Соколов, котрий обіймав цю посаду до 1946 р. 26 працівників відбудували порт, пiдняли з морського дна i відремонтували 8 суден, побудували морськi причали, вiдновили складськi примiщення, майстернi i контору.

З 1947 р. на посаду начальника порту повернувся Т.І. Глотов i перебував на нiй до 1951 р. У 1950 р. розпочато поглиблення пiдхiдного каналу, розвернулося будiвництво нових причалiв, складiв, ремонтних майстерень. У 1951-1953 рр. порт очолював Андрій Григорович Мельников. Вантажообіг порту був наступний: 1952 р. - 36 140 тонн, 1953 р. - 33 619 т, 1954 р. - 42 382 т, 1955 р. - 52 646 т, 1956 р. - 60 000 т.

29 листопада 1957 р. наказ № 811 визначив подальшу долю порту: з портопункту Херсонського порту він виділявся в самостійний порт, якому підпорядковувався портопункт Хорли. У перiод з 1953 р. по 1971 р. на посадi начальника Скадовського морського торгiвельного порту перебував Володимир Григорович Ковальський. За його керування вiдбулося оснащення новими механiзмами, вантажними кранами, завдяки цьому порт став приймати i обробляти великовантажнi судна, вже в 1970 р. механiзована обробка вантажiв перевищила 90%. В.Г. Ковальський був співавтором першого путівника "Скадовськ", присвяченого у тому числi i розвитку Скадовського торгiвельного порту. (1969р.)

В 1965 р. вантажообiг морського порту порiвняно з 1945 р. зрiс у 18 разiв, а з 1960 р. - у 4,5 раза. В цьому ж роцi план обробки вантажiв виконано на 107,9%. Перевезень пасажирiв - на 135%, вантажiв - на 123%. В 60 - 70-тi роки у лiтнiй перiод, на острiв Джарилгач щодня ходив теплохiд "Ураган". 20 квiтня 1969 р. розпочали ходити швидкiснi судна на пiдводних крилах типу "Комета" по лiнiї Одеса - Скадовськ - Одеса. На технічне оснащення порту щороку витрачається 150 - 200 тис. крб.

З 1971 р. по 1999 р. посаду начальника морського порту обiймав Іван Іванович Бокша. В 1972 р. морський порт поповнився транспортним судном "Осипенко" i буксиром "Генiчеськ", самохiдною баржею, пасажирським катером "Горн", рефулерною баржею. Розпочалося спорудження вантажно-пасажирського причалу, на якому було встановлено два крани. Протягом року об'єми пiднятого з Джарилгацької затоки пiску складали 125 тис. т та черепашки 15 000 т.

1977 р. Скадовський морський порт поповнився двома новими пасажирськими теплоходами, котрi названi iменами заслужених вчителiв мiста - "Іван Боярський" i "Марiя Жолобова". В 1979 р. флот порту поповнився двома рефулерними баржами, пасажирськими суднами "О. Грiн" та судном "Волга-Балт", буксиром "Інженер Капустiн".

У сімдесятих роках ХХ ст. морський порт спорудив три багатоповерхових житлових будинки, збудовано будинок культури на 600 мiсць, бiблiотеку на 7 тис. книг, з 1976 р. почав свiй творчий шлях ансамбль морякiв "Меридiан".

Починаючи з 1982 р., працiвники порту спецiалiзуються на обробленнi вантажiв з цитрусовими. Звiдси апельсини з Єгипту, Грецiї i Куби вiдправляються в Київ, Донецьк, Луганськ, Запорiжжя та Херсон. У 1984 р. вперше прибуток порту склав мiльйон карбованцiв.

Скадовський прикордонний пункт з карантину рослин, з моменту заснування в 1990 р., очолює Андрій Васильович Дігтяр. Пункт здійснює первинний карантинний огляд імпортних та транзитних підкарантинних матеріалів і об'єктів в пункті пропуску на Державному кордоні України.

19 листопада 1995 р. наказом голови Державного Митного Комітету України № 587 був утворений митний пост "Скадовськ", з 2004 р. посаду начальника митного посту "Скадовськ" обіймає Дмитро Миколайович Афанасіаді.

1998 р. Скадовський морський торгiвельний порт отримав статус міжнародного та можливість приймати iноземнi судна. Налагоджено поромнi переправи з Туреччиною (Скадовськ-Стамбул, Скадовськ-Зонгулдак-Скадовськ) та Грузiєю. Порт Зонгулдак знаходиться в Туреччинi, на пiвденному березi Чорного моря, на вiдстанi 250 км до м. Стамбул.

За перiод з 1997 р. по 2003 р. тiльки закордонних було 1200 судно-заходiв. На закордонних лiнiях працювали такi судна, як "Меркурiй - 1", "Меркурiй - 2", "Композитор Кара-Караєв", "Композитор Фiкрет Амiров", "Гiдрооптик", "Верещагiно", "Горизонт", "М. Абашидзе", "Гесс", "Професор Водяницький", "Професор Петровський", "Севастополь - 1", "Якiв Гакель".

По характеру основними вантажами на експорт, як i сто рокiв тому, є зерновi культури, продукти харчування та металобрухт. Імпорт представлений обладнанням для промисловості, текстильними виробами, сiльськогосподарською технiкою, керамiкою, малярними, пластиковими та алюмiнiєвими виробами, цитрусовими та сухофруктами. Зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть проводиться з пiдприємствами Росiї, Бiлорусi, Лiвана, Францiї, Угорщини, Словаччини, Литви, Латвiї, Польщi, Нiмеччини, Болгарiї, Грузiї, Туреччини та Ізраїлю.

У 2000 р. на транзитнi машини припадало 57,8%. З них велика частина йшла в Росiю (74,2%), Прибалтику (11,8%), Бiлорусiю (10,1%), невелика частина автомобiлiв вiдправилася в Європу та країни Середньої Азiї. Перевозили, в основному, турецькi (69,8%), iранськi (23,9%) i сiрiйськi (4,5%) вантажi.

Територія порту складає 8,5 га, довжина причальної лінії - 929 м. У порту є 1 вантажний район, 6 причалiв. Акваторiя порту Скадовськ являє собою кiвш, вхiд у який огороджений двома дамбами. Глибина її в середнiй частинi - 5,0- 5,3 м. Довжина пiдхiдного каналу порту - 1,2 милi, ширина - 50 м. Порт вiдкритий для заходу суден цiлий рiк. Середньорічні обсяги переробки вантажiв даним пiдприємством складають бiля 300 тис. т.; перевезення вантажiв - 40 тис. т.; чисельнiсть працiвникiв - 290. В 1999 - 2002 рр. начальнико пору був Василь Григорович Марченко, а з 2004 р. порт очолює Іван Гнатович Орел.

Скадовський морський торговельний порт має такi судна: теплохiд "С. Скадовський" (1200 кiнських сил), буксир-швартовщик "Інженер Капустiн", (315 к. с.), буксир-швартовщик "Скадовськ" (315 к. с.), пожежний катер "Стiйкий" (225 к. с.) нафтосмiттєзбiрник НМС-16, (135 к. с.), лоцманський катер "Альбатрос" (150 к. с.). У розпорядженнi порту є: автонавантажувачi г/п 5 т - 4 од.; автонавантажувачi г/п 3,5 т - 2 од; складськi машини - 3 од.; трактор - 1 од.; бульдозер - 1 од. Є один портальний кран "Альбатрос", три крани "Ганц", чотири гусеничних "ДІЄР", автомобiльнi "Като" та "КС-3575".

(За матерiалами книги "Скадовськ та скадовчани".

Автор: О.М. Лиховид.)
© Copyright 2008 [skadowsk.ks.ua]. All rights reserved.