Рішенням сесії міської ради від 28 лютого 2019 року № 930 внесено зміни до пункту 3.2 “Туристичний збір” рішення сесії міської ради від 05 червня 2018 року № 785 “Про встановлення місцевих податків і зборів на території міста Скадовська на 2019 рік”.
Встановлено ставки туристичного збору за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі) в м. Скадовську: для внутрішнього і в’їзного туризму ставку визначено у розмірі 0,1 відсотків від розміру мінімальної заробітної плати, а саме 4,17 грн.
Порядок обчислення та надходження до міського бюджету туристичного збору наведено у додатку до зазначеного вище рішення.

Додаток 9
до рішення Скадовської міської ради
від 28 лютого 2019 року № 930

Ставки та порядок
обчислення та надходження до міського бюджету туристичного збору

1. Ставка туристичного збору.
1.1.Ставка туристичного збору встановлюється за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), а саме:
а) для внутрішнього туризму у розмірі 0,1 відсотків від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.
б) для в’їзного туризму у розмірі 0,1 відсотка від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.
2. База справляння збору.
2.1. Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі).
3. Місця справляння збору.
3.1. Справляння збору може здійснюватися з тимчасового розміщення у таких місцях проживання (ночівлі):
а) готелі, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади готельного типу;
б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі).
4. Податкові агенти.
4.1. Справляння збору може здійснюватися такими податковими агентами:
а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами юридичних осіб згідно з підпунктом 268.7.2 пункту 268.7 Податкового Кодексу України, фізичними особами — підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі).
б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 3.1. «б» пункту 3 цього додатка, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;
в) юридичними особами, які уповноважуються міською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з міською радою.
Перелік податкових агентів та інформація про них розміщуються та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Скадовської міської ради.
5. Платники збору.
5.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію міста Скадовська, на якій діє рішення міської ради про встановлення туристичного збору, та тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених пунктом 3 цього додатку.
5.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:
а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму у місті Скадовськ;
б) ) особи визначені підпунктом «в» підпункту 14.1.213 пункту 14.1 статті 14 Податкового Кодексу України, які прибули у відрядження або тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 3.1.»б» пункта 3 цього додатка, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;
в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);
г) ветерани війни;
ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;
е) діти віком до 18 років;
є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади.
ж) члени сім’ї фізичної особи першого та/або другого ступеня споріднення, визначені відповідно до підпункту 14.1.263 пункту 14.1 статті 14 Податкового Кодексу України, які тимчасово розміщуються такою фізичною особою у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 3.1. «б» пункту 3 цього додатка, що належать їй на праві власності або на праві користування за договором найму.
6. Особливості справляння збору.
6.1. Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском податковим агентам, які уповноважуються міською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з міською радою.
Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам, які справляють збір за ставками, у місцях справляння збору.
За один і той самий період перебування платника збору на території міста Скадовська, на якій встановлено туристичний збір, повторне справляння збору, вже сплаченого таким платником збору, не допускається.
6.2. Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях проживання (ночівлі), що належать такій особі на праві власності або на праві користування, виключно за наявності у платника збору документа, що підтверджує сплату ним туристичного збору.
7. Порядок сплати збору.
7.1. Порядок та терміни сплати туристичного збору визначаються згідно вимог статті 268 Податкового Кодексу України.